Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 13
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BRaterska miłość niech trwa. [2] »Obcych przyjmowania niezapominajcie, bo przez to niewiedząc niektórzy przyjęli gośćmi anioły. [3] »Pamiętajcie (na) więźnie, jakobyście znimi więźniowie, (też na) utrapione, jakobyście też sami wciele byli. [4] »Uczciwe małżeństwo we wszech, i łoże nie zmazane; lecz porubniki i cudzołożniki osądzi Bóg. [5] »Bez łakomstwa obyczaj (niech będzie,) przestawając (na tem) co jest. Bo sam (Bóg) rzekł: Nie ostawię cię, ani cię opuszczę. [6] »Takżebychmy ufając (mogli) mówić: Pan mi pomocnikiem, i nieboję się aby mi czego (nie) uczynił człowiek. [7] »Pomnicie na wodze wasze, którzy wam powiedali słowo Boże, których przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary. [8] »Jesus Christus wczora i dziś tenże i na wieki. [9] »Naukami rozmaitemi i obcemi nie obnoście się; bo dobrze łaską zmocnić serce nie potrawami, któremi (sobie) niepomogli, co się nimi bawili. [10] »Mamy ołtarz zktórego jeść niemają władze, którzy namiotowi służą. [11] »Bo których zwierząt krew bywa wniesiona za grzechy do świętych (pałaców) przez arcyoffiarnika, tych ciała żgą za obozem. [12] »Dla czego i Jesus aby poświęcił przez własną krew lud, za broną cierpiał. [13] »Przeto wynidźmy k niemu precz z obozu, urąganie jego niosąc. [14] »Bo niemamy tu (na) mieszkanie miasta, ale na potomnego szukamy. [15] »Przezeń przeto przynośmy offiarę chwały zawżdy Bogu, to jest: Owoc warg wyznawających imieniu jego. [16] »Lecz dobrodziejstwa i społeczności nie przepominajcie, bo takowemi offiarami ubłagan bywa Bóg. [17] »Posłuszni bądźcie wodzów waszych, i słuchajcie; bo ci nie śpią o duszach waszych, jako liczbę mając dać; aby to z radością czynili, a nie wzdychając, bo wam to niepożyteczno. [18] »Módlcie się za nas. Bo ufamy, iż dobre sumnienie mamy, we wszem chcąc dobrze obcować. [19] »A obficiej proszę abyście to czynili, żebym wam rychlej oddan. [20] »A Bóg pokoju jenż znowu przywiódł zmartwych pasterza owiec wielkiego, we krwi przymierza wiecznego, pana naszego Jesusa, [21] »Niech was wykona we wszem uczynku dobrem, ku czynieniu woli jego, czyniąc w was co się podoba przed nim, przez Jesusa Christa, któremu sława na wieki, amen. [22] »Proszę lepak was bracia, przyjmijcie rzecz napominania, bo krótko napisawszy posłałem wam. [23] »Wiedzcie że brat Tymotheus wypuszczon, zktórym jeśli rychło przyjdzie, ujrzę was. [24] »Pozdrówcie wszytki wodze wasze, i wszytki święte. Pozdrawiają was co ze Włoch (bracia.) [25] »Łaska ze wszemi wami. Amen. 
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).