Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List Jakuba » Rozdział 1
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »JAkob sługa Boży i Pana Jesusa Christa dwanaście pokoleniam które w rosproszeniu, zdrowia. [2] »(Za) wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy upadacie. [3] »Znając że doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. [4] »Cierpliwość lepak niech niech ma uczynek doskonały, abyście byli doskonali i cali, niwczym niedostateczni. [5] »A jeśli komu zwas niedostaje mądrości, niech prosi u Boga, który wszytkim prosto dawa, a niewymawia, i dano będzie jemu. [6] »Lecz niech żąda w wierze, nic nie rozsądzający, bo rozsądzający podobny (jest) wału morskiemu, który wiatr pędzi i miece. [7] »Przeto niech nierozumie człowiek on, żeby (miał) wziąć co u Pana. [8] »Mąż dwojakiego umysłu, niestateczny (jest) we wszech drogach swych. [9] »Lecz się niech chwali brat pokorny, w wywyszeniu swojem. [10] »Zaś bogaty wpokorze swej, gdyż jako kwiat trawy minie. [11] »Bo wzeszło słońce zgorącem i posuszyło trawę, i kwiat jej spadł, i ochędostwo oblicza jego zginęło. Tak i bogaty w drogach swych zwiędnie. [12] »Błogi mąż który wytrwa (w) pokuszeniu, iż doświadczonym zostawszy, weźmie wieniec żywota, który obiecał Pan (tym) którzy go miłują. [13] »Żaden kuszony niech niemówi, że mię Bóg kusi. Bo Bóg nie jest kusiciel złych, gdyż ten nie kusi nikogo. [14] »Lecz każdy kuszony, bywa od własnej żądze zawadzon i przynęcon. [15] »Potym żądza zaczęta, rodzi grzech, zaś grzech doskonały, rodzi śmierć. [16] »Nie błądźcie bracia moi mili. [17] »Wszelki datek dobry, i wszelki dar doskonały, zwierzchu jest, zstępujący od ojca światłości, u którego niemasz przemiany, albo nawrócenia zasłony. [18] »Chcąc porodził nas słowem prawdy, żebychmy byli niejakim początkiem jego stworzenia. [19] »A tak bracia moi mili, niech będzie wszelki człowiek prętki do słuchania, leniwy do mówienia, leniwy do gniewu. [20] »Bo gniew męski, sprawiedliwości boskiej nie sprawuje. [21] »Przeto odłożywszy wszelką sprosność i obfitość złości, w cichości przyjmujcie wszczepione słowo, które może zbawić dusze wasze. [22] »Bądźcie lepak sprawcami słowa, a nie tylko słuchaczmi, zwodzący sami siebie. [23] »Iż jeśli kto słuchaczem jest słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi oglądającemu oblicze urody swej wzwierciedle. [24] »Bo oglądał siebie i odszedł, i wnet zapamiętał jaki był. [25] »Lecz ktoby wejrzał do zakonu doskonałego który jest swobodny, i wytrwałby, ten nie słuchaczem zapamiętliwym został, ale czynicielem dzieła, ten błogi wsprawie swojej będzie. [26] »Jeśli kto zda się nabożnym być u was, niewściągając języka swego, ale zwodząc serce swe; tego próżne nabożeństwo. [27] »Nabożeństwo czyste i niezmazane u Boga i ojca to jest, nawiedzać sieroty i wdowy w utrapieniu ich, i zachować siebie samego nie splugawionym od świata. 
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).