Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 12
«  List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Przeto i my mając tak wielki obwiedzion około siebie obłok świadków, odłożywszy wszelkie brzemię, i około stojący grzech, przez cierpliwość bieżmy, zawiedziony nam zawod. [2] »Patrząc na przodka wiary i skończyciela Jesusa, który miasto przed łożonej jemu radości, podjął krzyż, sromoty zaniedbawszy, i po prawicy stolice Bożej usiadł. [3] »Bo rozmyślcie (sobie) jaki to co takie ucierpiał od grzesznych przeciw sobie sprzeciwieństwo, abyście się nie ukonali, dusze wasze osłabiwszy. [4] »Jeszcze aż do krwie nie sprzeciwiliście się, przeciw grzechowi bojując. [5] »A przepomnieliście napominania, które wam jako synom mówi: Synu mój nie wzgardzaj kaźni pańskiej, ani osłabiaj od niego strofowany. [6] »Bo kogo pan miłuje, karze, a bije każdego syna, którego przyjmuje. [7] »Jeśli kaźń podejmujecie, (to się) wam jako synom Bóg offiaruje. Bo a który jest syn, któregoby nie karał ociec. [8] »Co jeśli bez kaźni jesteście której uczestniki bywają wszytcy, to bękarci jesteście a nie synowie. [9] »Nad to, i cielesne ojce nasze mieliśmy ćwiczycielmi, i wstydaliśmy się (ich,) nie dalekoli więcej poddamy się ojcowi duchów, a żyć będziemy? [10] »A oni więc na niewiele dni, jako się im zdało ćwiczyli nas, lecz ten przeciw nam pożytek, żebychmy część wzięli wświątobliwości jego. [11] »Wszelkie lepak karanie na czas przytomny nie zda się być wesołe, ale smętne. Lecz na potym owoc spokojny przez nie, ćwiczonym oddawa sprawiedliwości. [12] »Przeto opuszczone ręce i osłabione kolana sprawcie. [13] »I koleje proste czyńcie nogam waszym; aby chromota nie wyszpacała, lecz by radszej uzdrowiona. [14] »Pokoju naśladujcie ze wszemi, i świątobliwości, bez której nikt nie ujrzy Boga. [15] »Doglądając by kto nie odstał od łaski Bożej, aby jaki korzeń gorzkości wyrastając nie przekażał, a przezeńby splugawieni mnodzy. [16] »Aby kto (nie był) porubnik albo plugawiec, jako Ezaw, który za jednę potrawę oddał pierworodność swoje. [17] »Bo wiecie że na potym chcąc odziedziczyć błogosławieństwo odrzucon jest. Bo pokajaniu miejsca nie znalazł, acz go ze łzami szukał. [18] »Bo nieprzyszliście ku domacanej górze i zazżonemu ogniu, i wichru, i ciemności i burze. [19] »I (ku) trąbnemu dźwięku, i głosu słów który posłyszawszy, wyrzekli się aby im więcej niemówiono. [20] »Bo nie znaszali (niezwykłego) przykazowania: Jeśli się i zwierzę dotknie góry, ukamionowano będzie. [21] »A tak straszne było (ono) ukazanie, (że i) Moiżesz rzekł: Przestraszony jestem i roztrzęsiony. [22] »Lecz przystąpiliście ku Syonu górze, i miastu Boga żywego (ku) Jeruzalimowi niebieskiemu, i ćmam anielskiego zboru. [23] »Ku gromadzie pierworodzieńców w niebiesiech popisanych, i (ku) sędziemu wszytkich, Bogu, i (k) duchom sprawiedliwych doskonałych. [24] »I (ku) nowej umowy pośrednikowi Jesusowi, i (ku) krwi kropienia, lepiej mówiącej niż Ablowa. [25] »Patrzcież abyście nie wzgardzili mówiącym. Bo jeśli się oni niewybiegali, co na ziemi prorokującym wzgardzili, daleko więcej my, którzy się (od mówiącego) zniebios odwracamy. [26] »Którego głos zachwiał ziemią tedy. A teraz opowiedział mówiąc: Jeszcze ja raz strząsnę nie jedno ziemię, ale i niebo. [27] »To lepak Jeszcze raz, oznajmia chwiejących się przełożenie, jako to uczynionych, aby trwały (one) które się nie chwieją. [28] »Dla czego wziąwszy (my) królestwo nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służmy godnie Bogu z uczciwością i nabożeństwem. [29] »Bo też Bóg nasz ogień trawiący (jest.) 
«  List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).