Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »OŚwiadczam się przed Bogiem, i panem Jesusem Christem, który ma sądzić żywe i zmarłe, wedle objawienia swego i królestwa swego. [2] »Obwoływaj słowo, przystań pogodnie (i) niepogodnie, strofuj, proś, fukaj, ze wszelkim długim oczekawaniem i nauką. [3] »Bo będzie czas, gdy zdrowej nauki nie będą przyjmować, ale wedle swych żądz nazbierają sobie uczycielów, którzy mają świerzbiące uszy. [4] »A jednak od prawdy słuch odwrócą, a do basien się udadzą. [5] »Lecz ty trzeźwi się we wszem, złe cierp, skutek czyń Ewanielisty, posługowanie twoje pewne uczyń. [6] »Mnie już na offiarę leją, i czas mojego rozwiązania przyszedł. [7] »Gonitwę cudną odprawiłem, zawod zbiegałem, wiarę zachowałem. [8] »Zostało się (że) odłożon sprawiedliwości wieniec, który odda mi Pan w on dzień, sprawiedliwy sędzia, a nie jedno mnie, ale i (wszem) którzy umiłowali objawienie jego. [9] »Staraj się przyść do mnie rychło. [10] »Bo Demas opuścił mię, umiłowawszy niniejszy wiek, i poszedł do Thessaloniki. Krescent do Galacij, Tytus do Dalmacij. [11] »Łukasz jest jeden zemną. Marka wziąwszy przewiedź z sobą, bo mi jest zgodny do posługi. [12] »A Tychika posłałem do Efeza. [13] »Opończą którą zostawiłem w Troadzie u Karpa, idąc przynieś, i księgi, a zwłaszcza pargaminowe. [14] »Aleksander kotlarz wiele mi złego pokazał, niech mu odda pan, wedle uczynków jego, [15] »Którego się i ty strzeż: barzo stał przeciw naszem słowom. [16] »Czasu pierwszej mojej obrony, nikt przy mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili. Niech im nie będzie poczytano. [17] »Lecz pan stał przy mnie, i zmocnił mię, aby przez mię przepowiedanie upewnione było, i posłuchaliby wszytcy narodowie, i wyrwan byłem z ust Lwowych. [18] »I wyrwie mię pan od wszelkiego skutku złego, i zachowa do królestwa swego niebieskiego. Któremu sława na wieki wieków, amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akilę, i Onesiforów dom. [20] »Erastus został w Koryncie. A Trofima zostawiłem w Milecie niemocnego. [21] »Pospieszaj się przed zimą przyść. Pozdrawia cię Eubulus, i Pudent, i Linus i Klaudya, i bracia wszytcy. [22] »Pan Jesus Christus z duchem twym. Łaska zwami. Amen. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).