Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »TO też wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy niebezpieczne. [2] »Bo będą ludzie siebie miłujący, śrebro miłujący, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięcznicy, niezbożnicy, [3] »Przyrodzonych niemiłujący, zmów nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nie ciszy, dobrym nie życzliwi, [4] »Zdrajcy skwapliwi, nadęci, roskoszy miłujący więcej niż Boga miłujący, [5] »Mający kształt zbożności, lecz się jej mocy zapierający, i od tych się odwracaj. [6] »Bo z tych są którzy się wrywają wdomy, i plenią niewiasty obciążone grzechami rozegnane żądzami rozmaitemi. [7] »Zawżdy się ucząc, a nigdy do poznania prawdy przyść niemogąc. [8] »A jako Jannes, i Jambres stali przeciw Moszeiowi, tak i ci stoją przeciw prawdzie; ludzie skażeni na smyśle, wybrakowani z strony wiary. [9] »Ale się nierozmogą więcej. Bo głupstwo ich wyjawione będzie wszem, jako i onych było. [10] »Lecz ty doścignąłeś mojej nauki, postanowienia, przedsięwzięcia, wiary, długiego znaszania, miłości, cierpliwości. [11] »Prześladowania, utrapienia, które na mię przyszły w Antyochij, w Ikoniu, w Listrzech, jakie prześladowania podejmowałem, a ze wszech mię wybawił Pan. [12] »Lecz i wszytcy chcący pobożnie żyć w Christu Jesusie, wyganiani będą. [13] »A złościwi ludzie i oszustowie rozmogą się na gorsze, zwodząc i zwodzenie będąc. [14] »Ty lepak trwaj wtem czegoś się nauczył, i coć zwierzono, wiedząc od kogoś się nauczył. [15] »A iż zdzieciństwa święte pisma umiesz, które cię mogą mądrym uczynić do zbawienia przez wiarę, która w Christu Jesusie. [16] »Wszelkie pismo Bogiem natchnione (jest) pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawianiu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości. [17] »Aby doskonały był Boży człowiek, na wszelki skutek dobry zgotowany. 
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).