Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Tytusa » Rozdział 1
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł sługa Boży, a posłaniec Jesusa Christa, wedle wiary wybranych Bożych i poznania prawdy. [2] »Która wedle zbożności do nadzieje żywota wiecznego, który obiecał nie łżywy Bóg przed czasy wiecznemi. [3] »A objawił czasów swych słowo swoje w przepowiadaniu, którego mi zwierzono wedle zrządzenia zbawiciela naszego Boga. [4] »Tytowi własnemu synowi wedle społecznej wiary, łaska (miłosierdzie,) i pokój, od Boga ojca, i pan Jesusa Christa zbawiciela naszego. [5] »Dla tego ostawiłem cię na Krecie, abyś ostatka doprawił, i pastanowił po mieściech starsze, jakom ja tobie rozrządził. [6] »Jeśli kto jest bez nagany, jednej żony mąż, dzieci mający wierne, nie w obwinieniu zbytku, abo zuchwałe. [7] »Bo trzeba doględaczowi bez naganienia być, jako Bożemu szafarzowi nie coby się wsobie kochał, (trzeba) nie gniewliwego, nie opiłego, nie zwadliwego, nie plugawego zysku (szukającego.) [8] »Ale goście miłującego, dobre lubiącego, rozumnego, trzeźwiego, sprawiedliwego, nabożnego, powściągliwego. [9] »Mocno się trzymającego (onej) nauki (która) wedle wiernego słowa, aby był mocny i napominać wnauczaniu zdrowem, i sprzeciwne strofować. [10] »Bo są mnodzy zuchwali, i próżnomowni, i zwodziciele, zwłaszcza co z obrzezania, [11] »Którym trzeba usta zawierać; którzy całe domy wywracają, ucząc czego nie trzeba, dla plugawego zysku. [12] »Rzekł niektóry znich własny ich prorok: Kreteńscy zawżdy kłamcy, zły zwierz, brzuchowie leniwi. [13] »Świadectwo to jest prawdziwe; dla której przyczyny strofuj je ostro, aby zdrowi byli w wierze. [14] »Nie pilnując Judskich basień, i zapowiedzi człowieczych, odwracających się od prawdy. [15] »Wszytko czysto czystym, lecz splugawionym i niewiernym ni (nie masz) czystego, ale splugawiony jest ich i smysł i sumnienie. [16] »Przyznawają się że Boga znają, lecz się uczynkami zapierają, mierzieni będąc i niepowolni, a na każdy skutek dobry nie zgodni. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).