Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »STarszemu nie łaj, ale upominaj jako ojca, młodsze jako braty. [2] »Staruchy jako matki, młodsze jako siostry, we wszelkiej czystocie. [3] »Wdowy czci, które prawie są wdowy. [4] »A jeśli która wdowa dzieci albo wnuczęta ma, niech uczy pierwej swój dom zbożnie rzędzić, i dobrodziejstwo oddawać starszym. Bo to jest przyjemno przed Bogiem. [5] »Która lepak istotnie wdowa i opuszczona, nadziewa się na Boga, i trwa wproźbach i wmodlitwach wnocy i wednie. [6] »Lecz roskoszna, żywa umarła. [7] »I to opowiedaj, aby bez przygany były. [8] »Jeśli lepak która swoich, a nawięcej domowych nie opatruje, wiary się zaprzała, i jest gorsza niż niewierna. [9] »Wdowa niech bywa obrana nie młodsza lat sześćdziesiąt, która była jednego męża żoną. [10] »W uczynkach dobrych świadecstwo mając, jeśli dziatki wychowoła, jeśli goście przyjmowała, jeśli świętym nogi umywała, jeśli utrapionym pomagała, jeśli wszelkiego dobrego uczynku naśladowała. [11] »Młodsze lepak wdowy odstawiaj. Bo gdy się rozbujają w Christusie za mąż iść chcą, [12] »Mając osądzenie, iż pierwszą wiarę odłożyły. [13] »A zaraz i próżnujące uczą się obchodzić domy. A nie tylko próżnujące, ale i plotące, i nie robiące, i szczebiecące co się niegodzi. [14] »Chcę przeto (żeby) młodsze za mąż szły, dzieci rodziły dom rządziły, a żadnej przyczyny nie dały przeciwnikowi dla obmów. [15] »Bo już się niektóre obróciły za szatanem. [16] »Co jeśli kto wierny, albo wierna ma wdowy, niech jim dostatek daje, a niech nie obciąża zboru, aby prawem wdowam dostatczył. [17] »Dobrze przełożeni starszy sowitej czci godni są, a nawięcej pracującym w słowie i wnauce. [18] »Bo mówi pismo: Nie wuzdasz wołu wyminającego. I: godzien jest robotnik zapłaty swej. [19] »Przeciw starszemu skargi nie przyjmuj, chyba na dwu albo (na) trzech świadkach. [20] »Grzeszące przede wszemi strofuj, aby się i drudzy bali. [21] »Oświadczam się przed Bogiem, i panem Jesusem Christusem, i wybranymi anioły, abyś tego strzegł, okrom każdego ubliżenia, nic nie czyniąc wedle przychylności. [22] »Rąk rychło na nikogo nie kładź, a nie bądź uczestnikiem grzechom cudzym. Siebie samego czystym chowaj. [23] »Już potym wody nie pij, ale wina trochę pożywaj dla żołądka twego i częstych twych niemocy. [24] »Niektórych ludzi grzechy wprzód jawne są, uprzedzające do sądu, a niektóre i na zadzie idą. [25] »A równie dobre uczynki wprzód jawne są; a (ony) co się inaczej mają, utaić się nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).