Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »KTórzykolwiek są pod jarzmem niewolnicy, swoje pany niech za wszelakiej czci godne poczytają, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona. [2] »A którzy wierne pany mają, niech (imi) nie gardzą iż bracia są, ale (tem) więcej niech się (jim) zniewalają, że wierni są i mili, i (tegoż) dobrodziejstwa społecznicy. Tego ucz i napominaj. [3] »Jeśli kto inaczej uczy, a nie przestawa na zdrowych mowach pana naszego Jesusa Christa, i która wedle zbożności nauka. [4] »(To ten) nadyma się, nic nie umiejąc, ale szalejąc około gadek i około słownego boju, z których bywa zawiść, spór, bluźnierstwa, podejrzenia złe. [5] »Złośliwe ćwiczenia ludzi pokażonych smysłem, i którzy utracili prawdę, mniemający zysk być zbożnością. Odstąp od takowych. [6] »Jest lepak zysk wielki zbożność, gdy kto na swym przestawa. [7] »Bo nic nie wnieśliśmy na (ten) świat, pewna, że i wynieść nic niemożemy. [8] »Lecz mając wychowanie i odzienie, na tem przestaniemy. [9] »Lecz którzy chcą zbogacić się, wpadają do pokusy, i (do) sidła, i żądz mnogich głupich i szkodliwych, które potapiają człowieka, do zginienia i zatracenia. [10] »Bo korzeń wszem złościam jest miłość śrebra. Którego niektórzy żądający, zabłądzili od wiary, i zbodli się boleściami mnogimi. [11] »A ty człowiecze Boży, od tego uciekaj: a doganiaj sprawiedliwości, zbożności, wiary, miłości, cierpliwości, układności. [12] »Goń dobrą gonitwę wiary, pojmaj wieczny żywot, do któregoś wezwan, i wyznałeś dobre wyznanie przed mnogiemy świadki. [13] »Opowiedam tobie przed Bogiem ożywiającym wszytko, i Jesusem Christem, który oświadczył przed Pontskim piłatem dobre wyznanie. [14] »Abyś chował te przykazania, bez zmazy i przygany, aż do objaśnienia pana naszego Jesusa Christa. [15] »Którego czasów swych pokaże błogosławiony i sam możny król królujących, i pan panujących. [16] »Sam mając nieśmiertelność, w światle nieprzystępnem mieszkający; którego niewidział nikt z ludzi, ani widzieć może, któremu cześć i dzierżawa wieczna, amen. [17] »Bogatym wniniejszem wieku roskazuj nie wysoko rozumieć, ani się spodziewać na wysokość bogacstwa niepewnego, ale w Bogu żywem, który dodaje nam bogato wszytkiego na pożywanie. [18] »(Roskazuj im) dobrze czynić, bogatemi być w uczynkach dobrych, (aby) byli użyci, [19] »Aby zakładali sobie fundament dobry na potym, aby pojmali wieczny żywot. [20] »O Tymotheuszu coć polecono strzeż, wiarując się plugawych słów, nowin, i sprzeczania fałszywie mniemanej znajomości, [21] »Którą niektórzy obiecując około wiary chybili. Łaska z tobą, amen. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).