Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DUch lepak zr[z]etelnie mówi, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary pilnując duchów zwodzicielskich, i nauk czartowskich. [2] »W obłudności fałsz mówiących, piątnowane mających własne sumnienie. [3] »Zabraniających żeżenić się, (a roskazujących) hamować się od potraw, które Bóg stworzył ku jedzeniu zdziękowaniem wiernym i znającym prawdę. [4] »Że wszelkie stworzenie Boże dobre, a nic (nie ma być) odrzucono, coby zdziękowaniem było przyjmowano. [5] »Bo bywa poświęcone przez słowo Boże i modlitwę. [6] »To przekładając bratom, dobrym będziesz sługą Christa Jesusa, zaprawiony mowami wiary, i dobrej nauki, którejeś doszedł. [7] »Lecz pogańskie i babie baśni odrzucaj, a zwyczaj się ku pobożności. [8] »Bo cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz zbożność ku wszemu jest pożyteczna, obietnice mającą żywota niniejszego i przeszłego. [9] »Wierna rzecz i wszelakiego przyjęcia godna. [10] »Bo na to i pracujemy, i sromoceni bywamy, że się nadziewamy na Boga żywego, który jest zbawiciel wszech ludzi, a nawięcej wiernych. [11] »To opowiedaj i nauczaj. [12] »Nikt twoją młodością niech niegardzi, ale wzorem bądź wiernym wmowie, w obcowaniu, wmiłości, w wierze, wczystości. [13] »Póki przyjdę pilnuj czytania, napominania, nauczania. [14] »Nie zaniedbawaj w tobie daru, który dan tobie przez prorocstwo za włożeniem rąk (od) starszych. [15] »Tem się zabawiaj, wtem bądź, aby twój postępek jawny był u wszech. [16] »Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj wtych to (rzeczach,) bo to czyniąc, i siebie samego zachowasz, i słuchających cię. 
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).