Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 8
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O Bałwańskiej lepak rzezi, wiem że wszytcy wiadomość mamy. Wiadomość nadyma, lecz miłość buduje. [2] »A jeśli się zda komu że co wie, nie już wszytko zna, jakoby trzeba znać. [3] »Lecz jeśli kto miłuje Boga, ten nauczon od niego. [4] »O jedle przeto bałwańskiej rzezi wiemy że bałwan nic (jest) na świecie, i (to) że niemasz Boga drugiego, tylko jeden. [5] »Bo acz też są co je zową Bogami, choć wniebie, choć na ziemi; jakoż (jednak) są Bogowie mnodzy, i panowie mnodzy. [6] »Ale u nas jeden jest Bóg ociec, zktórego wszytko, i my wniem; i jeden Pan, Jesus Christus, prze którego wszytko i my przeń. [7] »Ale nie we wszech (ta) znajomość, ano niektórzy sumnieniem bałwochwalstwa aż dotąd, jako bałwańskie rzezi jadają, a sumnienie ich mdłe będąc maże się. [8] »Lecz jedło nas nie zaleca Bogu; bo aniśmy dostateczniejszy jeśli jemy, ani uboższy jeśli nie jemy. [9] »Patrzcie przeto aby nie jako ta władza wasza obrażeniem nie była niemocnem. [10] »Bo jeśli kto widzi cię mającego znajomość, wbałwańnicy siedzącego, a za się sumnienie onego, będącego niemocnem nie zbuduje ku jedzeniu bałwańskich rzezi? [11] »I zginie niemocny brat wtwej znajomości, dla którego Christus umarł. [12] »Lecz tak grzesząc przeciw braciej i obrażając ich niemocne sumnienie, przeciw Christusowi grzeszycie. [13] »Przeto jeśli jedło obraża brata mego, nie będę jeść mięsa do wieku, abym brata mego nie obraził. 
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).