Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »OCzem lepak napisaliście mi, dobrze człowiekowi niewiasty się nie dotknąć. [2] »Lecz dla porubstwa, każdy niech ma sobie żonę, i każda własnego męża niech ma. [3] »Żenie mąż dług niech oddaje, a takież i żona mężowi. [4] »Żona własnem ciałem nie władnie, ale mąż; takież lepak i mąż własnym ciałem nie władnie ale żona. [5] »Nie zbraniajcie się jeden drugiemu chyba co za zezwoleniem do czasu, abyście się udali na modlitwy, lecz zaś w jedno schodźcie się, aby was nie kusił szatan, prze nie wstrzymanie wasze. [6] »A to mówię wedle zdania, a nie wedle roskazania. [7] »Bo chcę wszytki ludzie być jako i siebie samego; ale każdy ma swój dar z Boga, ten tak, a ten tak. [8] »Mówię lepak nie żonatym i wdowam. Dobrze im jest jeśliby trwali jako i ja. [9] »(7:9) A jeśli się niezatrzymawają, niech się żenią i za mąż idą. (7:10a) Bo lepiej jest ożenić się, a za mąż iść, niżeli gorzeć. [10] »(7:10b) A ożenionym opowiedam, nie ja ale pan: żona od męża niech nie odchodzi. [11] »A jeśli i pójdzie, niech trwa przez męża, albo się zmężem pojedna. A mężowi żony nieopuszczać. [12] »A innym ja mówię, nie pan: Jeśli który brat ma żonę niewierną, a ta zezwala znim mieszkać, niech jej nie opuszcza. [13] »(7:13a) I żona która ma męża niewiernego, a ten zezwala mieszkać znią, niech go nie opuszcza. [14] »(7:13b) Bo bywa poświęcon mąż niewierny przez żonę. I bywa poświęcona żona niewierna przez męża. Inaczej dzieci wasze nieczyste są, a teraz święte są. [15] »Jeśli lepak niewierny odchodzi, niech odchodzi, nie zniewolon brat, albo siostra wtej mierze; bo wpokoju wezwał nas Bóg. [16] »Bo co wiesz żono, jeśli męża zachowasz? albo co wiesz mężu, jeśli żonę zachowasz? [17] »Tylko jako każdemu odmierzył Bóg, każdego jako wezwał Pan, tak niech chodzi, i tak we wszech zborzech stanowię. [18] »Obrzezany kto wezwan, niech się nie czyni nie obrzezańcem; wnapłetku kto wezwan, niech się nie obrzezuje. [19] »Obrzezanie nic jest, i napłetek nic jest, ale ustrzeżenie przykazań Bożych. [20] »Każdy w wezwaniu, którym wezwan, wtem niech trwa. [21] »Niewolnikiem wezwaneś, niedbaj; ale jeśli też możesz swobodnym zostać, więcej (oto) pracuj. [22] »Bo kto w panu wezwan niewolnikiem, wyswobodzonym pańskim jest. Takież też kto swobodnym wezwan, niewolnik jest Christusów. [23] »Cenąście kupieni niebywajcie niewolniki człowieczemi. [24] »Każdy wczem wezwan bracia, wtem niech trwa u Boga. [25] »A o dziewicach roskazania pańskiego niemam, lecz zdanie daję, jako zmiłowanie mając od Pana, żem wiary godzien. [26] »Mnimam przeto że to jest dobrze dla przyciskającej potrzeby, iż dobrze człowiekowi tak być. [27] »Przywiązaneś k żenie, nie szukaj rozwiązania. Odwiązaneś od żony, nie szukaj żony. [28] »(7:28) A jeśli się i ożenisz, nie zgrzeszyłeś; i jeśli za mąż pójdzie dziewica, nie zgrzeszyła. (7:29) Lecz frasunek ciału mieć będą takowi. A ja wam folguję. [29] »(7:30a) To lepak mówię bracia, czas zawiniony jest na potym, aby mający żony, jako niemającemi byli: [30] »(7:30b) a płaczący, jako nie płaczącemi; i radujący się, jako nieradującemi się, i kupujący, jakoby nie otrzymawającemi. [31] »A używający świata tego, jakoby nieużywającemi. Bo mija wzór świata tego. [32] »A chcę was być bez kłopotu. Nieżonaty kłopoce się o pańskie (rzeczy) jakoby się spodobał panu. [33] »A kto się ożenił, kłopoce się o świetskie (rzeczy) jakoby się spodobał żenie. [34] »Różne są niewiasta i dziewica. Nie mężata kłopoce się o pańskie (rzeczy,) aby była świętą i ciałem i duchem. A mężata troszcze się o świetskie (rzeczy) jakoby się spodobała meżowi. [35] »A to ku waszemu pożytku mówię, nie abym sidło wam narzucał, ale ku uczciwemu i przystojniejszemu do pana przystaniu bez rozerwania. [36] »Lecz jeśli kto mnima że mu sromota dla dziewice jego jeśliby była przerosła, i tak ma być, co chce niech czyni, nie grzeszy, niech (takie) idą za mąż. [37] »A kto stoi krzepko wsercu swem, niemając potrzeby, a ma władzą o swej woli, i to uradził wsercu swem chować swoję dziewicę, dobrze czyni. [38] »A tak kto wydaje (za mąż) dobrze czyni. A kto niewydaje, lepiej czyni. [39] »Żona przywiązana (jest) zakonem, jakikolwiek długi czas żywie mąż jej; a jeśli umrze mąż jej, wolna jest, za kogo chce niech idzie, tylko wpanu. [40] »Lecz jej błożej jest jeśli tak trwać będzie, wedle mego zdania. Bo mniemam że i ja ducha Bożego mam. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).