Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 14
«  1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NAśladujcie miłości, miłujcie duchowne (dary,) lecz więcej abyście prorokowali. [2] »Bo kto językami mówi, nie ludziom mówi, ale Bogu. Bo nikt niesłyszy, ale duchem mówi tajemnice. [3] »Kto lepak prorokuje, ludziom mówi zbudowanie, i napominanie, i pociechę. [4] »Kto mówi językiem, siebie samego buduje, lecz kto prorokuje zbór buduje. [5] »(14:5) A chcę abyście wszytcy językami mówili, ale więcej abyście prorokowali. (14:6) Bo więtszy p[ro]rokujący, niż języki mówiący, chyba jeśliby kto tłumaczył, aby zbór budowanie brał. [6] »(14:7) Teraz lepak bracia, jeśli przyjdę k wam językami mówiąc, co wam pomogę? Jeślibym wam nie mówił albo odkrycie, albo w umiejętności, albo w proroctwie, albo w nauce? [7] »(14:8) Ano (i) bezduszne (przyprawy) które głos wypuszczają, choć piszczałka, choć harfa, jeśli różności dźwiękami nie dadzą jako poznają piskanie, albo granie? [8] »(14:9) Albo jeśli niepewny głos da trąba, a kto się gotować będzie ku bitwie? [9] »(14:10) Tak i wy przez język, jeśli nie dobrze znaczną rzecz dacie, jako poznają co się mówi? Będziecie bo na wiatr mówiącemi. [10] »(14:11) Tak rozmaite, jeśli się trafi, są rodzaje głosów na świecie, a niemasz nic niemego. [11] »(14:12) Jeśli przeto nierozumiem mocy głosu, będę mówiącemu niemkiem, a mówiący mi (także) niemkiem. [12] »(14:13) Takież i wy, ponieważ żądacie duchów, ku zbudowaniu zboru szukajcie, abyście obfitowali. [13] »(14:14) Dla tego kto mówi językiem, niech się modli aby tłumaczył. [14] »(14:15) Bo jeśli się modlę językiem, duch się mój modli, lecz rozum mój bez pożytku jest. [15] »(14:16) Cóż przeto jest? modlić się będziem duchem, lecz modlić się będę i rozumem. Śpiewać będę duchem, śpiewać będę i smysłom. [16] »(14:17a) Gdyż jeślibyś błogosławił duchem (tylko, on) kto cię nierozumie, jako rzecze amen na twe dziękowanie? Ponieważ co mówisz nie wie. [17] »(14:17b) Bo ty jednak dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje. [18] »Dziękuję Bogu memu, że za wszech was więcej językami mówię. [19] »Lecz we zborze wolę pięć słów przez smysł mój wymówić, abym ine nauczył, niż ćmy słów językiem. [20] »Bracia, nie bywajcie dzieci rozumem, ale złością dziećmi bądźcie. Lecz rozumem doskonali bywajcie. [21] »Bo wzakonie napisano, iż inemi językami, i inemi usty mówić będę ludowi temu. Lecz ani tak usłuchają mię mówi Pan. [22] »(14:22) A tak języki na znak są nie wierzącym, ale niewiernym. (14:23) Lecz prorokowanie nie niewiernym, ale wierzącym. [23] »(14:24) Jeśli przeto zszedłby się wszytek zbór wkupę, i wszytcyby językami mówili, a weszliby nieukowie, albo niewierni, nie rzekąli że szalejecie? [24] »(14:25a) Lecz jeśliby wszytcy prorokowali, a wszedłby kto niewierny albo nieuk, strofowan bywa od wszech, [25] »(14:25b) rozsądzon bywa od wszech, i tak skrytości serca jego jawne bywają, a tak padszy na oblicze, pokłoni się Bogu, opowiedający, iż Bóg zaiste wwas jest. [26] »Cóż przeto jest bracia? Gdy się schodzicie, inszy zwas Psalm ma, (inszy) naukę ma, (inszy) objawienie ma, (inszy) język ma, (inszy) wykład ma. Wszytko ku zbudowaniu niech bywa. [27] »Choć językiem kto mówi, po dwu, a nawięcej po trzy, a na przemiany, lecz jeden niech tłumaczy. [28] »A jeśli niemasz tłumacza, niech milczy we zborze, a sobie niech mówi, i Bogu. [29] »Prorocy lepak dwa albo trzej niech mówią, a inszy niech rozsądzają. [30] »Co jeśli inemu siedzącemu objawionoby było, pierwszy niech milczy. [31] »Bo możecie po jednemu wszytcy prorokować, że się wszytcy uczą, i wszytcy się ucieszają. [32] »I duchowie proroków prorokom się poddawają. [33] »Bo nie jest nierządu Bóg, ale pokoju. Jako we wszech zborzech świętych uczę. [34] »(14:34) Niewiasty we zborzech niech milczą. (14:35) Bo niedopuszczono im mówić, ale niech będą poddane, jako zakon mówi. [35] »(14:36) A jeśli się które uczyć chcą, doma swych mężów niech pytają. Bo sromotą jest niewiastam we zborze mówić. [36] »(14:37) Albo od was słowo Boże wyszło? Albo do was tylko zaszło? [37] »(14:38) Jeśli się kto zda prorokiem być, abo duchownym niech pozna co piszę wam, że pańskie są zapowiedzi. [38] »(14:39a) A jeśli kto niezna, niech niezna. [39] »(14:39b) A tak bracia, radzi prorokujcie, a mówić językami nie zabraniajcie. [40] »A wszytko przystojnie i porządnie niech bywa. 
«  1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).