Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »OZnajmiam lepak wam bracia Ewanielion, które przepowiedałem wam, któreście i przyjęli, w którem i stanęliście. [2] »Przez które i zbawieni bywacie, jakim sposobem zwiastowałem wam jeśli trzymacie, chybabyście próżno uwierzyli. [3] »Bo podałem wam wprzód, com też przyjął. Że Christus umarł za grzechy nasze wedłuk pism. [4] »(15:4a) Iż też pogrzebion, i powstał dnia trzeciego, wedle pism, [5] »(15:4b) że się też ukazał Kifie. Potym dwanaściom. [6] »Potym ukazał się więcej niż piąci set bratom razem. Z których niemało ich trwa aż dotąd, niektórzy lepak zasnęli. [7] »Potym ukazał się Jakobowi. Potym Apostołom wszem. [8] »A na ostatek ze wszech jako poronionemu płodowi ukazał się i mnie. [9] »Bo ja jestem namniejszy z Apostołów, który nie jestem godzien zwan być Apostołem, gdyż prześladowałem zbór Boży. [10] »Lecz łaską Bożą jestem co jestem. A łaska jego, która we mnie, nie była próżna. Ale obficiej za wszech ich pracowałem. Nie ja lepak, ale łaska Boża która zemną. [11] »Choć przeto ja, choć oni, tak przepowiedamy i takeście uwierzyli. [12] »Co jeśli Christus bywa przepowiedan że zmartwych wstał, jako mówią niektórzy między wami że powstania martwych niemasz? [13] »Co jeśli powstania martwych niemasz, (toć) ani Christus wskrzeszon. [14] »A jeśli Christus nie wskrzeszon, tedy próżne przepowiedanie nasze, próżna lepak i wiara wasza. [15] »A najdujemy się i fałszywemi świadki Bożymi. Gdyż poświadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Christusa, którego nie wskrzesił, ponieważ (martwi) rzkomo niebywają wskrzeszani. [16] »Bo jeśli martwi nie bywają wskrzeszani (to) ani Christus wskrzeszon. [17] »A jeśli Christus nie wskrzeszon, (tszcza wiara wasza,) jeszczeście w grzechoch waszych. [18] »A tak i którzy zasnęli w Christusie, zaginęli. [19] »Jeśli dla tego tylko żywota ufamy w Christusie, (to) nanędzniejszy ze wszech ludzi jesteśmy. [20] »Lecz koniecznie Christus wskrzeszon zmartwych początek śpiących. [21] »Bo ponieważ przez człowieka śmierć, też przez człowieka powstanie martwych. [22] »Bo jako w Adamie wszytcy umierają, tak też w Christusie wszytcy ożywieni będą. [23] »A każdy wswojem porządku. Przodek Christus, potym Christusowi w przyściu jego. [24] »Potym koniec, gdy poda królestwo Bogu a ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo, i wszelką władzą, i moc. [25] »Bo trzeba aby królował ażby położył wszytki nieprzyjacioły pod nogi jego. [26] »Ostateczny nieprzyjaciel zniszczon będzie śmierć. [27] »Bo wszytko podłożył pod nogi jego. Lecz gdy mówi że wszytko podłożył, pewna że okrom (onego) który mu podłożył wszytko. [28] »A gdy mu podłożono będzie wszytko, tedy i sam syn podda się (onemu) który podłoży jemu wszytko. Aby był Bóg wszytkiem we wszech. [29] »Inaczej co uczynią którzy się nurzają za martwe, jeśli koniecznie martwi nie powstają? Czemu się nurzają za nie? [30] »Czemu się i my w niebezpieczeństwo wdawamy każdej godziny? [31] »Co dzień umieram prze waszę pochwałę bracia, którą mam w Christu Jesusie panu naszem. [32] »Jeśli wedle człowieka walczyłem ze zwierzęty w Efezie, cóż mi za pożytek jeśli martwi nie powstają? Jedzmy a pijmy, bo jutro umrzemy. [33] »Nie omylajcie się: każą dobre obyczaje rozmowy złe. [34] »(15:34) Wytrzeźwciesie sprawiedliwie, a nie grzeszcie. (15:35a) Bo niewiadomość o Bogu niektórzy mają. Ku wstydowi wam mówię. [35] »(15:35b) Ale rzecze kto: Jako wstają martwi? Jakim lepak ciałem wychodzą? [36] »Głupi, ty co siejesz nie bywa ożywiono, jeśliby nie obumarło. [37] »A co siejesz (wszak) nie ciało któreby wzeszło siejesz, ale gołe ziarno, co się trafi, pszenicę albo co innego. [38] »A Bóg mu daje ciało jako chce, a każdemu nasieniu własne ciało. [39] »Nie każde ciało toż ciało, ale insze jednak ciało człowiecze, a insze mięso bydlęce, a insze ptasze, a insze rybie. [40] »Są ciała niebieskie, i ciała ziemskie, ale jednak insza niebieskich sława, a insza ziemskich. [41] »Insza jasność słońca, a insza jasność miesiąca, a insza jasność gwiazd. Bo (i) gwiazda od gwiazdy różna w światłości. [42] »Tak i powstanie martwych, bywa siano wskazie, wstaje wnieskazie. [43] »Bywa siano wniepoćciwości, wstaje wsławie. Bywa siano we mdłości, wstaj wmocy. [44] »Bywa siano ciałem dusznym, wstaje ciałem duchownym. Jest ciało duszne, jest i duchowne. [45] »Jako też napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żywą, a ostateczny Adam duchem ożywiającym. [46] »Ale nie pierwsze duchowne, lecz duszne, potym duchowne. [47] »Pierwszy człowiek z ziemie ziemski, wtóry człowiek z nieba (niebieski.) [48] »Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy. [49] »A jako nosiliśmy obraz ziemskiego, poniesiem obraz i niebieskiego. [50] »To lepak mówię bracia, iż ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć niemoże. Ani skaza nieskażenia odziedzicza. [51] »Oto tajemnicę wam mówię: Wszytcy jednak niezaśniemy, lecz wszytcy przemienim się. [52] »Zarazem i wemgnieniu oka, w ostatecznej trąbie. Bo zatrąbi, a martwi wstaną nieskażonemi, a my się przemienim. [53] »Bo musi skaza ta przyoblec nieskażenie, a śmiertelność ta przyoblec nieśmiertelność. [54] »Lecz gdy skaza ta oblecze nie skażenie, a śmiertelność ta oblecze nieśmiertelność, tedy się spełni rzecz napisana: Pożarta jest śmierć do zwycięstwa. [55] »Gdzież śmierci twoje żądło? Gdzie piekło twoje zwycięstwo? [56] »Żądło lepak śmierci (jest) grzech, a moc grzechowa (jest) zakon. [57] »Lecz Bogu dzięka, który nam dał zwycięstwo przez Pan naszego Jesusa Christa. [58] »A tak bracia moi mili, duży bądźcie, nie poruszeni, obfitując w uczynku pańskiem zawżdy, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).