Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 13
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(13:2) Choćbym językami człowieczemi mówił i anielskiemi, a miłości niemam, zostałem miedzią brzmiącą, albo cymbałem dzwoniącym. [2] »(13:3) I choćbym miał proroctwo, i wiedziałbym tajemnice wszytkie, i wszytkę umiejętność. I choćbym miał wszytkę wiarę tak żebym góry przestawiał, a miłościbym niemiał, nic jestem. [3] »(13:4) I choćbym strawił (ubogiemi) wszytkie majętności moje. I choćbym wydał ciało moje aby mię spalono, a miłościbym niemiał, nic mi niepożyteczno. [4] »(13:5) Miłość długo cierpi, łagodna (jest), miłość niezawiduje nie farbuje sie, nie nadyma się. [5] »(13:6) Niczem się nie brzydzi, nie szuka swego, nie gniewa się, nie myśli złego, [6] »(13:7) Nie raduje się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdzie. [7] »(13:8) Wszytko miłuje, wszytko wierzy, wszem ufa, wszytko wytrzymawa. [8] »(13:9) Miłość nigdy niewypada, i choć proroctwa zniszczeją, choć języki ustaną, choć umiejętność zniszczeje. [9] »(13:10a) Bo po części poznawamy, i po części prorokujemy, [10] »(13:10b) lecz gdy przyjdzie doskonałość, (ono co) po części zniszczono będzie. [11] »Gdym był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, jako dziecię myśliłem; lecz gdy zostałem mężem, zniszczało co było dziecinnego. [12] »(13:12) Bo teraz widziemy jako we zwierciedle, wzagadaniu, lecz tedy twarzą w twarz. (13:13) Teraz znam po części, lecz tedy poznam, jakom i poznan. [13] »(13:14) Lecz tedy trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy, ale więtsza z nich miłość. 
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).