Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O Duchownych lepak (darzech) bracia, niechcę żebyście nie rozumieli. [2] »Wiecie iż gdyście niewierni byli, i k bałwanom niemym jakokolwiek zaganiano (bywaliście) prowadzeni. [3] »Dla tego oznajmiam wam, że nikt w duchu Bożem mówiąc, nie mówi anathemą Jesusa, żaden też niemoże rzec Panem Jesusa, chyba w duchu świętem. [4] »Różności lepak darów są, lecz tenże duch. [5] »I różności posług są, a tenże pan. [6] »I różności skutków są, lecz tenże jest Bóg, który sprawuje wszytko we wszech. [7] »Lecz każdemu bywa dane objawienie ducha na pożytek. [8] »Bo owemu jednak przez ducha bywa dana mowa mądrości, a inemu mowa umiejętności, wedle tegoż ducha. [9] »A drugiemu wiara, w temże duchu. Lecz inemu dar uleczenia wtemże duchu. [10] »Inemu skutki mocy, a inemu proroctwo. Inemu rozeznawanie duchów, a drugiemu rodzaje języków, a inemu tłumaczenie języków. [11] »Lecz to wszytko sprawuje jeden i tenże duch, rozdzielając z osobna każdemu jako chce. [12] »Bo jako ciało jedno jest, a członki ma mnogie, a wszytkie członki ciała jednego rozmaite będąc, jednym ciałem są, tak i Christus. [13] »Abociem w jednem duchu my wszytcy w jedno ciało jesteśmy ponurzeni; choć Judowie, choć Grekowie, choć niewolni, choć wolni, i wszytcy w jeden duch napojeni jesteśmy. [14] »Abociem ciało nie jest jeden członek, ale (ich) wiele. [15] »Jeśliby rzekła noga, że nie jestem ręką, nie jestem z ciała; czyli dla tego nie jest z ciała? [16] »I jeśliby rzekło ucho, nie jestem oko, nie jestem z ciała. Czyli dla tego nie jest z ciała? [17] »Jeśli całe ciało okiem, gdzie (jest) słuch? Jeśli całe (ciało) słuchem, gdzież powonianie? [18] »A teraz Bóg rozstawiał członki, każdy z nich w ciele jako zachciał. [19] »Co jeśliby wszytkim był jeden członek, gdzież ciało? [20] »A teraz członków jednak wiele, lecz ciało jedno. [21] »A niemoże oko rzec ręce: Potrzeby (do) ciebie niemam. Albo zasię głowa nogam: Niepotrzebuję was. [22] »Ale i owszem które się członki ciała zdadzą niemocniejsze być, potrzebne są. [23] »A które mnimamy nie ućciwsze być z ciała, tym cześć obfitszą czyniemy. I sromotne (członki) nasze, uczciwość obfitszą mają. [24] »Bo uczciwe (członki) nasze niepotrzebują, ale Bóg wespołek pomiarkował ciało, podlejszemu obfitszą cześć dawszy, [25] »Aby nie było rozerwania w ciele, aleby toż staranie członki jedne o drugie miały. [26] »I choć jeden członek cierpi, wszytki z nim członik cierpią, choć (też) jeden członek czcią obdarowan bywa, pospołu z nim się radują wszytkie członki. [27] »Wy jesteście ciało Christusowe, i członki z członków. [28] »A owe przed się postawił Bóg we zbor[z]e, pierwej Apostoły, wtóre proroki, trzecie uczyciele, potym mocy, potym dary zleczania, podpomagania, rządzenia, rodzaje języków, tłumaczenia języków. [29] »(12:29) Izali wszytcy Apostołmi? Izali wszytcy proroki? Izali wszytcy uczycielmi? (12:30a) Izali wszytcy mocami? [30] »(12:30b) Zali wszytcy dary zleczania mają? Zali wszytcy językami mówią? Zali wszytcy tłumaczą? [31] »(13:1) A Żądacie darów sposobniejszych? więc wam jeszcze znaczniejszą drogę ukażę. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).