Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(10:34) Naśladownicy moi bądźcie, jako i ja Christusów. [2] »(11:1) CHwalę lepak was bracia, iż wszytki moje (rzeczy) pomnicie, i jako podałem wam podania trzymacie. [3] »(11:2) Lecz chcę żebyście wiedzieli, iż wszelkiego męża głową jest Christus. A głową żony mąż. A głową Christusa Bóg. [4] »(11:3) Wszelki mąż gdy się modli albo prorokuje mając (co) na głowie, sromoci głowę swoję. [5] »(11:4) A wszelka niewiasta modląc się, albo prorokując (z) odkrytą głową, sromoci głowę swoję. Bo (za) jedno jest, jakoby też była ogolona. [6] »(11:5) Bo jeśli się nie nakrywa niewiasta, niech się i ostrzyże. A jeśli szpetnie niewieście ostrzyc się, albo ogolić, niech się nakrywa. [7] »(11:6) Mąż bo jednak nie winien nakrywać głowy, obrazem i sławą Bożą będąc. Lecz niewiasta sławą mężową jest. [8] »(11:7) Bo nie mąż jest zniewiasty, ale niewiasta z męża. [9] »(11:8) Bo i nie stworzon mąż prze niewiastę, ale niewiasta prze męża. [10] »(11:9) Przeto winna niewiasta mieć władzą na głowie swej prze anioły. [11] »(11:10) Wszakoż ani mąż okrom niewiasty, ani niewiasta okrom męża w panu. [12] »(11:11) Bo jako niewiasta zmęża, tak i mąż przez niewiastę, a wszytko z Boga. [13] »(11:12) Sami u siebie to zeznajcie, przystojnoli jest niewieście nie nakrytej modlić się Bogu? [14] »(11:13a) Nie samo(li) przyrodzenie uczy was, iż mąż jeśli włosy zapuści sromota mu jest, [15] »(11:13b) a niewiasta jeśli włosy zapuści cześć jej jest. Iż włosy miasto okrycia dano jej. [16] »(11:14) Lecz jeśli kto zda się być uporny, my takiego zwyczaju nie mamy, ani zbory Boże. [17] »(11:15) To lepak opowiedam nie chwaląc, iż nie na lepsze, ale na gorsze schodzicie się. [18] »(11:16) Bo naprzód gdy się schodzicie we zborze, słyszę rostargnienia między wami bywają, i poczęści wierzę. [19] »(11:17) Bo muszą i odszczepieństwa być, aby doświadczeni jawni byli między wami. [20] »(11:18) Gdy się przeto schodzicie wkupę, nie lza pańskiej wieczerzy jeść. [21] »(11:19) Bo każdy swoję wieczerzą ubiega jedząc; że ów więc głodzien, a ów pijan. [22] »(11:20) Izali domów nie macie na jedzenie i picie? Albo zborem Bożym gardzicie, i zawstydzacie nie mające? (11:21) Co wam rzekę? Pochwalę was? Wtem nie chwalę. [23] »(11:22) Bo ja przyjąłem od pana, co i podałem wam; że pan Jesus nocy onej której był wydan, wziął chleb. [24] »(11:23) A podziękowawszy połamał, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moje wspominanie. [25] »(11:24) Także i czaszę po wieczerzy, mówiąc: Ta czasza nowe przymierze jest w mojej krwi. To czyńcie ilekroć pilibyście na moje wspominanie. [26] »(11:25) Bo ilebyście kroć jedli chleb ten, albo czaszę pilibyście, śmierć pańską opowiedajcie, ażby przyszedł. [27] »(11:26) A tak ktokolwiek jadłby chleb ten, albo piłby czaszę pańską niedostojnie, winien będzie ciała i krwie pańskiej. [28] »(11:27) Niech lepak dozna człowiek siebie samego, i tak z chleba (onego) niech je, i z czasze niech pije. [29] »(11:28) Bo kto je i pije nie dostojnie, sąd sobie je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. [30] »(11:29) Dla tego u was wiele niemocnych i mdłych, i zasnęli nie jedni. [31] »(11:30a) Bo gdybyśmy siebie byli rozsądzali, nie bylibyśmy osądzeni, [32] »(11:30b) lecz osądzeni od pana bywamy karani, abychmy z światem nie skazani. [33] »(11:31a) A tak bracia moi, gdy się schadzacie ku jedzeniu, jedni drugich oczekawajcie. [34] »(11:31b) A jeśli kto głodzien, doma niech je; abyście się na osądzenie nie schodzili. (11:32) A ostatek gdy przyjdę rozprawię. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).