Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NIechcę lepak abyście niewiedzieli bracia że ojcowie naszy wszytcy pod obłokiem byli, i wszytcy przez morze przeszli, [2] »I wszytcy w Moiżesza ponurzyli się w obłoku i w morzu. [3] »I wszytcy tęż potrawę duchowną jedli. [4] »I wszytcy toż duchowne picie pili. Bo pili z duchownej idącej za nimi skały, a skała była Christus. [5] »Ale nie w wielu ich polubił Bóg; bo porażeni w pustyni. [6] »A to wzory nasze były, na to abychmy nie byli żądającemi złych (rzeczy) jako i oni żądali. [7] »Ani bałwochwalcami bądźcie, jako niektórzy znich jako napisano: usiadł lud jeść i pić, i wstali grać. [8] »Ani się porubstwem mażmy jako się niektórzy znich mazali, i padło jednego dnia dwadzieścia czterzy tysiące. [9] »Ani kuśmy Pana, jako też niektórzy z nich kusili, a od wężów poginęli. [10] »Ani szemrzycie, jako też niektórzy z nich szemrali, i poginęli od zagubiciela. [11] »To lepak wszytko wzormi się przydało onym, a napisane k napominaniu naszemu, na które kończyny wieków zbiegły się. [12] »A tak kto mnima żeby stał, niech patrzy aby nie padł. [13] »Pokusa was nie jęła chyba człowiecza. Lecz wierny Bóg, który niedopuści was kusić nat (to) co możecie, ale uczyni zpokuszeniem i wywiedzienie, że będziecie moc i nad (to) wytrzymać. [14] »Przeto miłośni moi uciekajcie od bałwochwalstwa. [15] »Jako mądrym mówię. Jako mądrym mówię. Osądźcie sami co mówię. [16] »Czasza błogosławienia którą błogosławimy, a za niespołeczność krwie Christusowej jest? Chleb który łamiemy, a za nie społeczność ciała Christusowego jest? [17] »Iż jeden chleb jedno ciało jesteśmy; bo wszytcy z jednego chleba część bierzemy. [18] »Patrzcie Izraela wedle ciała, azali którzy jedzą offiary uczestniki ołtarza nie są? [19] »Cóż przeto mówię? A więc bałwan jest co? Albo bałwańska rzeź jest co? [20] »I owszem co rzeżą narodowie czartom rzeżą, a nie Bogu. A (ja) niechcę was uczestniki czartowemi być. [21] »Niemożecie czasze pańskiej pić, i czasze czartowskiej. Niemożecie stołu pańskiego uczestniki być, i stołu czartowskiego. [22] »Abo drażnicie Pana? Czyli silniejszy niż on jesteśmy? [23] »Wszytko mi się godzi, ale nie wszytko pożyteczno. Wszytko mi się godzi, ale nie wszytko buduje. [24] »Żaden swego (pożytku) niech nie szuka, ale drugiego. [25] »Wszytko co w jatkach przedają jedzcie, nic nie pytając prze sumnienie. [26] »Bo Pańska (jest) ziemia, i zupełność jej. [27] »Jeśli lepak kto zniewiernych wzowie was na wieczerzą a chcecie iść, wszytko co przed was położą jedzcie, nic nie pytając prze sumnienie. [28] »Lecz jeśli wam kto rzecze, to bałwańska rzeź jest, nie jedzcie, dla onego co ukazał, i dla sumnienia. [29] »A sumnienie mówię, nie twoje, ale drugiego; bo przecz wolność moja ma być sądzona od cudzego sumnienia? [30] »Jeśli ja złaski (Bożej jedła) używam, czemu (mię) hańbić mają, za co ja dziękuję? [31] »Choć przeto jecie, choć pijecie, choć co czynicie, wszytko ku sławie Bożej czyńcie. [32] »Bez obrażenia bądźcie i Judom, i Grekom, i zborowi Bożemu. [33] »Jako i ja we wszytkim wszem ugadzam, nie szukając swego pożytku, ale (inych) mnogich, aby zbawieni byli. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).