Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 7
«  List do Rzymian 6 List do Rzymian 7 List do Rzymian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ABo niewiecie bracia, bo znającym zakon mówię, że zakon panuje człowiekowi, póki żywie? [2] »Bo i mężata żona żywącemu mężowi obowiązana zakonem, chyba jeśliby zmarł mąż prożna jest od zakonu mężowego. [3] »A przeto gdy mąż żyw, cudzołożnicą nazwana będzie, jeśliby się (do)stała drugiemu mężowi, lecz jeśli umrze mąż, wolna jest od zakonu, aby niebyła cudzołożnicą, (choćby się do)stała drugiemu mężowi. [4] »A tak bracia moi, i wy umarliście zakonowi przez ciało Christusowe, abyście się dostali drugiemu zmartwych wskrzeszonemu abychmy owoc przynieśli Bogu. [5] »Bo gdyśmy byli wciele, namiętności grzechów, które przez zakon (ożyły,) działały wczłonkach naszych, aby owoc przynosiły śmierci. [6] »Lecz teraz wyrwaliśmy się od zakonu zmarłego, wktórem byliśmy trzymani, abychmy się zniewalali wnowości ducha, a nie w wiotchości pisma. [7] »Cóż przeto rzeczem? zakon grzech(li jest?) Niech (to) nie będzie. Ale grzechubym nieznał, jeśliby nie przez zakon. Ano i pożądliwościbym niewiedział, jeśliby zakon nie mówił: Nie będziesz pożądać. [8] »Lecz pochop wziąwszy grzech przez zapowiedź, udziałał we mnie wszelką pożądliwość. Bo okrom zakonu grzech martwy. [9] »A ja żyłem oktomia zakonu niekiedy, lecz gdy przyszła zapowiedź, grzech odżył a ja umarłem. [10] »I nalazła się mi zapowiedź co ku żywotowi, takową (że jest) ku śmierci. [11] »Bo grzech wziąwszy pochop przez zapowiedź, zwiódł mię, i przez nię zabił. [12] »A tak zakon jednak święty, i zapowiedź święta, i sprawiedliwa, i dobra. [13] »A wiec dobre było mi śmiercią? Niech (to) nie będzie, i owszem grzech aby się objawił grzechem, przez dobre sprawił mi śmierć, aby został nad miarę grzesznym grzechem przez zapowiedź. [14] »Wiemy bo że zakon duchowny jest, lecz ja cielesny jestem, zaprzedan pod grzech. [15] »Bo co działam nieznam. Bo nie co chcę to czynię, ale czego nie nawidzę, to czynię. [16] »Co jeśli ono czynię co niechcę, zezwalam zakonowi, iż dobry. [17] »Teraz przeto już nie ja działam ono, ale mieszkający wemnie grzech. [18] »Wiem bo że nie mieszka we mnie, to jest wciele mojem, dobre. Bo chcenie przynależy mi, lecz działać dobrze, nie najduję. [19] »Bo nie (to) co chcę czynię dobre, ale (ono) złe którego nie chcę to działam. [20] »A jeśli ja nie co chcę, to czynię, już (to) nie ja działam, ale mieszkający we mnie grzech. [21] »Znachodzę przeto (taki) zakon gdy chcę czynić dobrze, że mi złe przyleży. [22] »Radem bo zakonowi Bożemu wedle wnętrznego człowieka. [23] »Ale widzę drugi zakon wczłonkach moich, wojnę wiodący przeciwe zakonu smysłu mego, i płoniący mię zakonem grzechowym, który jest wczłonkach moich. [24] »Biedny ja człowiek, kto mię wybawi zciała śmierci tej to. [25] »Dziękuję Bogu przez Jesusa Christa pana naszego. Dla tego przeto sam ja jednak smysłem zniewalam się zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechowemu. 
«  List do Rzymian 6 List do Rzymian 7 List do Rzymian 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).