Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 6
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »CÓż przeto rzeczemy? Będziem trwać (w) grzechu, aby się łaska rozmnażała? Niech (to) nie będzie. [2] »Którzyśmy umarli grzechowi, jako jeszcze żyć będziemy wniem? [3] »Abo nie wiecie iż którzykolwiek ponurzyliśmy się w Christa Jesusa, w śmierć jego ponurzyliśmy się? [4] »Pogrzebieniśmy przeto pospołu znim przez ponurzenie w śmierć, aby jako Christus wstał zmartwych przez sławę ojca, tak i my wnowości żywota chodzilibychmy. [5] »Bo jeśli wsadzeni znim jesteśmy wpodobieństwo śmierci jego, tedy i wpowstanie będziemy. [6] »Ono wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu ukrzyżowan, aby się zniszczyło ciało grzechu, abychmy się już nie zniewalali grzechowi. [7] »Bo kto umarł, praw od grzechu. [8] »A jeśliśmy umarli z Christusem, wierzymy, że i żyć będziemy znim. [9] »Wiedząc że Christus wstawszy zmartwych, już nie umiera, śmierć mu już nie panuje. [10] »Bo co umarł, grzechowi umarł raz, a iż żywie, żywie Bogu. [11] »Tak i wy, poczytajcie siebie być martwemi jednak grzechowi, lecz żywemi Bogu w Christusie Jesusie. [12] »Przeto niech nie króluje grzech wśmiertelnem waszem ciele, żeby go słuchać wżądzach jego. [13] »Ani wystawujcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale wystawujcie siebie Bogu jako zmartwych żywe, a członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. [14] »Bo grzech wam panować nie będzie. Bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. [15] »Cóż przeto? Będziemli grzeszyć, iż nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Niech (to) nie będzie. [16] »Nie wiecie(li) że do kogo przystajecie za niewolniki na służbę, niewolnicyście (onego) kogo słuchacie, choć grzechu na śmierć, choć posłuszeństwa na sprawiedliwość? [17] »A chwała Bogu, że bywszy niewolniki grzechu, lecz posłuchaliście serdecznie tego wzoru nauki, do któregoście podani. [18] »A wyswobodzeni od grzechu, zniewoleniście sprawiedliwości. [19] »(6:19) Po ludsku mówię, prze mdłość ciała waszego. (6:20) Bo jakoście wystawiali członki wasze niewolniki nieczystocie, i nieprawości do nieprawości, tak i teraz stawcie członki wasze niewolniki sprawiedliwości, do świątobności. [20] »(6:21) Bo gdyście byli niewolnicy grzechu, wolnemiście byli (od) sprawiedliwości. [21] »(6:22) Któryż przeto tedy mieliście pożytek, ztego czego się teraz wstydzicie? Bo śmierć onych mytem. [22] »(6:23) Lecz teraz wyswobodzeni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie owoc wasz do świątobności, a myto żywot wieczny. [23] »(6:24) Bo obroki grzechu śmierć. Lecz dar Boży żywot wieczny, w Christu Jesusie panu naszem. 
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).