Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 8
«  List do Rzymian 7 List do Rzymian 8 List do Rzymian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ŻAdnego przeto teraz osądzenia (niemasz) którzi w Christu Jesusie, którzy nie wedle ciała chodzą (ale wedle ducha.) [2] »Bo zakon duchowny żywota w Christu Jesusie wyswobodził mię od zakonu grzechu i śmierci. [3] »Bo nie możność zakonu gdy mdła była przez ciało, Bóg swego syna posławszy w podobieństwie ciała grzechowego, i o grzechu osądził grzech wciele. [4] »Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się wnas, którzy nie wedle ciała chodzimy, ale wedle ducha. [5] »Bo którzy są wedle ciała, (ci) co jest cielesnego rozumieją, lecz którzy wedle ducha (ono) co (jest) duchownego. [6] »Bo rozum cielesny, śmierć. A rozum duchowny, żywot i pokój. [7] »Gdyż rozum cielesny, nieprzyjaciel (jest) Bogu. Bo zakonowi Bożemu nie poddaje się. Bo ani może. [8] »A wciele będący, Bogu podobać się nie mogą. [9] »Lecz wy nie jesteście wciele, ale w duchu; ponieważ duch Boży mieszka w was. Jeśli lepak kto ducha Christowego niema, ten nie jest jego. [10] »Co jeśli Christus jest w was, (tedy) jednak ciało martwe dla grzechu, lecz duch żywotem dla sprawiedliwości. [11] »A jeśli duch onego co wskrzesił Jesusa zmartwych mieszka w was, (ten) co wskrzesił Christusa zmartwych, żywe uczyni i wasze śmiertelne ciała, prze mieszkającego jego ducha w was. [12] »Dla tego przeto bracia, dłużniśmy nie ciału, żeby wedle ciała żyć. [13] »Bo jeśli wedle ciała żywiecie, macie umrzeć, a jeśli duchem sprawy cielesne zamorzycie, żyć będziecie. [14] »Bo którzykolwiek duchem Bożym bywają wodzeni, ci są synowie Boży. [15] »Bo nie wzięliście ducha niewoli zaś do bojaźni, ale wzięliscie ducha za syny sposobienia, wktórem krzyczymy: Abba, ociec. [16] »Który to Duch poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dzieci Boże. [17] »A jeśli dzieci, (to) i dziedzicy, dziedzicy jednak Boży, ale społem dziedzicy Christusowi; ponieważ z nim cierpimy, abychmy znim i usławienie byli. [18] »Bo za to mam, że nie (są) równe ucierpienia niniejszego wieku z oną przyszłą sławą, która się (ma) zjawić wnas. [19] »Bo wyglądanie stworzenia, objawienia synów Bożych oczekawa. [20] »Bo prożności stworzenie poddane (jest) nie powoli, ale dla onego kto je poddał wnadziei. [21] »Że i samo stworzenie wyswobodzi się z niewoli skazy, do swobody sławy dzieci Bożych. [22] »Bo wiemy, że wszelkie stworzenie znami wzdycha i boleje aż dotąd. [23] »A nie (to) jedno, ale i my sami początek ducha mający, i my wsobie wzdychamy za syny sposobienia oczekawając, odkupienia ciała naszego. [24] »Bo nadzieją zbawieniśmy. Nadzieja lepak widoma nie jest nadzieją; bo co widzi kto, a co się i nadziewa? [25] »Lecz jeśli czego niewidzimy, nadziewamy się, przez cierpliwość oczekawając. [26] »A takież i duch znami podpomaga mdłości nasze. Bo oczbychmy się modlili jako potrzeba - niewiemy; ale sam duch przyczynia się za nami wzdychańmi niewymownemi. [27] »Lecz on kto szpieguje serca, wie (które jest) rozumienie ducha, że wedle Boga przyczynia się za świętemi. [28] »Wiemy lepak że miłującym Boga wszytki (sprawy) pomagają ku dobremu, tym którzy wedle jego postanowienia są wezwani. [29] »Gdyż które wprzód poznał i wprzód przejrzał podobne twarzą obrazowi syna jego, aby (on) był sam pierworodnym między wielą braciej. [30] »A które wprzód przejrzał, te i wezwał, a które wezwał, te i usprawiedliwił, które lepak usprawiedliwił, te i usławił. [31] »Cóż przeto rzeczem k temu? Jeśli Bóg za nami, kto przeciw nam? [32] »Który też własnemu synowi nie zfolgował, ale ji za wszech nas wydał, a jako nam i wszego znim nie daruje? [33] »Kto skarżyć będzie na wybrane Boże? Bóg usprawiedliwia, a kto osądza? [34] »Christus lepak który był umarł, ano więcej że powstał, który też jest po prawicy Bożej, który się i przyczynia za nami. [35] »Kto nas odłączą od miłości Christusowej? Trapienieli? Albo ucisk? Albo prześladowanie? Alboli głód? Albo nagość? Albo niebespieczeństwo? Alboli miecz? [36] »Jako napisano, że dla ciebie bywamy morzeni cały dzień, poczytają nas jako owce na rzeź. [37] »Ale wtych wszytkich przewyciążamy przez (onego) który umiłował nas. [38] »Bo ufam że ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocy, ani co już jest, ani co będzie, [39] »Ani wysokość, ani głębokość, ani niektóre ine stworzenie może nas odłączyć od miłości Bożej, która w Christu Jesusie panu naszem. 
«  List do Rzymian 7 List do Rzymian 8 List do Rzymian 9  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).