Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 4
«  List do Rzymian 3 List do Rzymian 4 List do Rzymian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co przeto rzeczem? (co) znalazł Abraham ociec nasz wedle ciała? [2] »Bo jeśli Abraham z uczynków usprawiedliwion, ma chłubę, ale nie u Bogu. [3] »A co bo pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu, i policzono mu ku sprawiedliwości. [4] »Lecz robotnikowi zapłata nie policza się wedle łaski, ale wedle długu. [5] »A nie robiącemu, lecz wierzącemu w onego co usprawiedliwia niezbożnika, policza się wiara jego do sprawiedliwości, wedle zrządzenia łaski Bożej. [6] »Jako i Dawid mówił o błogosławieństwie człowieczem, któremu Bóg policza sprawiedliwość krom uczynków. [7] »Błodzy których odpuszczone nieprawości, i których nakryte grzechy. [8] »Błogi mąż któremu nie policzy Pan grzechu. [9] »Przeto ta błogość na obrzezanieli, czyli i na napłetek? Bo mówimy, że policzona Abrahamowi wiara ku sprawiedliwości. [10] »Jakoż przeto policzona? W obrzezaniuli będącemu, albo w napłetku? Nie w obrzezaniu, ale w napłetku. [11] »I znamię wziął obrzezania, pieczęć sprawiedliwości (któa z) wiary (co) wnapłetku, na to że miał być ojcem wszech wierzących, przez napłetek, i na policzenie i tym sprawiedliwości. [12] »A ojcem obrzezania, którzy nie z obrzezania tylko ale i naśladującym śladu wiary (onej co) wnapłetku ojca naszego Abrahama. [13] »Bo nie przez zakon obietnica Abrahamowi, albo nasieniu jego, że miał być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. [14] »Bo jeśli z zakonu dziedzicy, (to) sprożniła się wiara, i wyniszczyła się obietnica. [15] »Bo zakon gniew sprawuje, bo gdzie nie masz zakonu, (tam) ani przestępstwa. [16] »Dla tego z wiary, aby wedle łaski, żeby pewna obietnica była wszemu nasieniu, nie tylko (temu co) z zakonu, ale i onemu (które) z wiary Abrahamowej. Który jest ojcem wszech nas. [17] »Jako napisano, że ojcem mnogich narodów ustanowiłem cię. Przed Bogiem, w którego uwierzył, który żywemi czyni martwe, i zowie czego nie masz jako co jest. [18] »Który bez nadzieje wnadziei uwierzył że on miał zostać ojcem mnogich narodów, wedle (onego) wyroku: tak będzie nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i piasek morski. [19] »A nie mdły będąc wiarą, nie baczył na swe ciało już zmartwiałe, jak miarz we stu leciech będąc, ani (na) zmartwiały żywot Sary. [20] »W obietnicy też Bożej nie wątpił nie wiarą, ale zmocnion jest wiarą dawszy cześć Bogu. [21] »Będą pewien, że (on) który obiecał, mocen jest i uczynić. [22] »Przeto i poczytano mu za sprawiedliwość. [23] »(4:23a) A nie napisano (tego) dla niego samego że poczytano mu. [24] »(4:23b) Ale i dla nas, którym ma być poczytano, wierzącym w (onego) który wskrzesił Jesusa pana naszego zmartwych. [25] »(4:24) Który wydan jest dla upadków naszych, i powstał dla sprawiedliwości naszej. 
«  List do Rzymian 3 List do Rzymian 4 List do Rzymian 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).