Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »CO przeto obfitszego ma Judowin? albo który pożytek obrzezania? [2] »Wielki zaiste wszelakim obyczajem. Bo naprzód jednak, iż (im) zwierzone wyroki nauk Bożych. [3] »Bo co (na tem) iż niektórzy nie uwierzyli? Aza ich nie wiara wiarę Bożą wyniszczy? Niech (to) nie będzie. [4] »Niech będzie i owszem Bóg prawdziwy, a wszelki człowiek kłamliwy. Jako napisano: abyś usprawiedliwion w słowiech twoich, i zwyciężyłbyś gdy cię sądzą. [5] »Jeśli przeto niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość stanowi, co rzeczemy? Czyli niesprawiedliwy Bóg przynoszący gniew, wedle człowieka mówię? [6] »Niech nie będzie; inaczej, a jako osądzi Bóg świat? [7] »Bo jeśli prawda Boża w mojem kłamstwie obfitowała ku sławie jego, co jeszcze i ja jako grzeszny sądzon bywa? [8] »A czemu (nie radszej) jako (nas) potwarzają a jako mówią niektórzy żebyśmy mówili: czyńmy źle, aby przyszło dobre, których sąd sprawiedliwy jest. [9] »Cóż przeto: przewyższamyli? Nie owszem. Bośmy już wprzód przyczyny pokazali, (że) i Judowie i Grekowie, wszytcy są pod grzechem. [10] »Jako napisano: iż nie jest sprawiedliwy ani jeden. [11] »Niemasz rozumnego, niemasz ktoby szukał Boga. [12] »Wszytcy się uchylili, pospołu zniepożytecznieli, niemasz czyniącego dobra, niemasz aż (do) jednego. [13] »Grób otworzony gardło ich, językami swemi zdradzali: jad aspidów pod wargami ich. [14] »Których usta przeklinania i gorzkości pełne. [15] »Prętkie nogi ich rozlewać krew. [16] »(3:16a) Skruszenie i nędza w drogach ich, [17] »(3:16b) a drogi pokoju nie poznali. [18] »(3:17) Niemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich. [19] »(3:18) Wiemy lepak że cokolwiek zakon mówi, tym (co) pod zakonem mówi, aby wszelkie usta zatkane, i winienby był wszytek świat Bogu. [20] »(3:19) Ponieważ z uczynków zakonu nie bywa usprawiedliwione wszelkie ciało przed niem. (3:20) Bo przez zakon poznanie grzechu. [21] »Ale teraz krom zakonu sprawiedliwość Boża zjawiła się, oświadczona od zakonu i proroków. [22] »Sprawiedliwość lepak Boża, przez wiarę Jesusa Christa do wszech, i na wszytki wierzące. Bo niemasz różności. [23] »Bo wszytcy zgrzeszyli, i stradają sławy Bożej. [24] »Usprawiedliwiając się darem jego łaską, przez odkupienie w Christusie Jesusie, [25] »Którego wprzód wystawił Bóg ubłaganiem, przez wiarę we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swej, dla odpuszczenia przeszłych grzechów. [26] »W zatrzymaniu Bożem ku okazaniu sprawiedliwości jego wniniejszem czasie, żeby sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym (ktoby był) z wiary Jesusowej. [27] »Gdzież przeto chłuba: wypchniona jest. Przez który zakon? uczynkówli? Nie, ale przez zakon wiary. [28] »Skazujemy przeto iż wiarą usprawiedliwion bywa człowiek, krom uczynków zakonu. [29] »Czyli Judom Bóg tylko? Aza i nie narodom? Iście i narodom. [30] »Ponieważ jeden Bóg, który usprawiedliwi obrzezanie z wiary, a napłetek przez wiarę. [31] »Zakonli wyniszczamy przez wiarę? Niech nie będzie, ale zakon stanowimy. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).