Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 13
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »WSzelka dusza władzam zwierzchnym poddana niech będzie, bo niemasz władze, chyba od Boga, a które są władze, od Boga są zrządzone. [2] »A tak kto się sprzeciwia władzy, Bożemu postanowieniu zastawia się, a którzy się zastawiają, sąd sobie wezmą. [3] »(13:3) Bo przełożeni nie są strachem dobrem sprawam, ale złem. (13:4a) A chcesz się nie bać władze, czyń dobrze, a będziesz mieć chwałę od niej. [4] »(13:4b) Bo Boży sługa jest tobie na dobre. Lecz jeśli źle czynisz, bój się; bo nie próżno miecza nosi; bo Boży sługa jest, pomściciel na gniew złe działającemu. [5] »Przeto potrzeba poddawać się nie jedno dla gniewu, ale i dla sumnienia. [6] »Dla tego bo i dani dawacie. Bo służebnicy są Boży, na to pilnujący. [7] »Oddawajcie przeto wszem długi, komu dań, dań, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. [8] »Nikomu nic nie bądźcie dłużni, chyba miłość jeden drugiemu. Bo kto miłuje drugiego, zakon wypełnił. [9] »Bo ono, nie będziesz cudzołożyć, nie zabijesz, nie ukradniesz, nie poświadczysz fałszywie, nie będziesz pożądać, i jeśli która ina zapowiedź, wtej to rzeczy zawięzuje się: umiłujesz bliźniego twego jako siebie samego. [10] »Miłość bliźniemu złego nie działa, zupełność przeto zakonu miłość. [11] »A to wiedząc, że nam już czas ze snu powstać, bo teraz bliżej nas zbawienie, niżeli gdyśmy wierzyli. [12] »Noc przeszła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy przeto sprawy ciemności a przyobleczmy zbroję światła, jakobychmy wdzień ućciwie chodzili. [13] »Nie łakociami i pijaństwy, nie legowiski, i gamracyjami, nie rostyrkami i zawiścią. [14] »Ale przyobleczcie się Panem Jesusem Christem, a o ciało starania nie czyńcie ku pożądliwościam. 
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).