Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 14
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(14:1a) A Mdłego wiarą przyjmujcie, nie na rozsądzania sporów, [2] »(14:1b) bo inszy wierzy (że się godzi) jeść wszytko; lecz kto mdły, jarzyny je. [3] »(14:2) Jedzący, nie jedzącym niech nie gardzi, a nie jedzący, jedzącego niech nie sądzi; bo ji Bóg przyjął. [4] »(14:3) Ty kto jesteś że sądzisz cudzego czeladnika? Swemu Panu stoi, albo upada. (14:4) Lecz postawion będzie, bo mocen jest Bóg postawić ji. [5] »Inszy rozsądza dzień ode dnia. A inny rozsądza wszelki dzień. Każdy w swojem umyśle niech obfituje. [6] »Kto rozumie dzień, Panu rozumie. Kto je, panu je. Bo dziękuje Bogu. A kto nie je, Panu nie je, i dziękuje Bogu. [7] »Bo żaden z nas sobie nie żywie, i żaden sobie nie umiera. [8] »(14:8) Bo też choć żywiemy, Panu żywiemy. Choć też umieramy Panu umieramy. (14:9) A przeto choć żywiemy, choć też umieramy, Pańscy jesteśmy. [9] »(14:10a) Bo na to Christus i umarł, i ożył, aby i martwym i żywym panował. [10] »(14:10b) Ty lepak czemu sądzisz brata swego? albo i ty czemu gardzisz bratem twoim? Wszytcy bo staniem u sądu Christusowego. [11] »Bo napisano: Żywę ja mówi Pan: że się mnie pokłoni wszelkie kolano, i wszelki język wyznawać będzie Bogu. [12] »Atoli przeto każdy z nas o sobie da liczbę Bogu. [13] »Przeto na potym nie sądźmy jeden drugiego; ale to radniej sądźcie, żeby nie kłaść obrażenia bratu albo zawady. [14] »Wiem i tuszę w Panu Jesusie, że nic pospolitego (niemasz) przez się, chyba kto co mnima pospolitem być, onemu (jest) pospolito. [15] »Lecz jeśli dla jedła brat twój zasmucon bywa, już nie wedle miłości chodzisz, nie zatrać jedłem twoim onego, za którego Christus umarł. [16] »Niech się przeto nie bluźni dobre wasze. [17] »Bo nie jest królestwo Boże jedzenie i picie, ale sprawiedliwość, i pokój, i radość w duchu świętem. [18] »Bo kto w tem służy Christusowi, wdzięczny jest Bogu, i doświadczony (u) ludzi. [19] »A przeto co jest ku pokojowi naśladujmy, i co ku zbudowaniu. [20] »Nie rozruszaj dla jedła sprawy Bożej. Wszytkoć jednak jest czysto, ale źle człowiekowi przez obrażenie jedzącemu. [21] »Dobrze nie jeść mięsa, ani pić wina, ani oco się brat twój otrąca, albo zawadza, albo mdli. [22] »Ty wiarę masz, u siebie samego miej przed Bogiem. Błogo (temu) kto nie osądza siebie samego wtem co uchwala. [23] »Lecz kto wątpi, jeśli je, osądza się, iż zniewiary (je.) Wszytko lepak co nie zwiary, grzech jest. 
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).