Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 12
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRoszę przeto was bracia, prze miłosierdzie Boże, abyście wystawiali ciała wasze offiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, słowną służbę waszę. [2] »A nieprzypodobywajcie się wiekowi temu, ale przeobrażajcie się odnowieniem rozumu waszego, wdoznawanie siebie, co jest wola Boża, dobra i przyjemna i doskonała. [3] »Bo mówię przez łaskę daną mi, wszelkiemu będącemu u was, nie nader rozumieć, niż trzeba rozumieć, ale rozumieć wzupełny rozum, jako każdemu Bóg odmierzył miarę wiary. [4] »Bo jako w jednem ciele członki mnogie mamy; a wszytkie członki nie tęż mają sprawę. [5] »Tak mnodzy jedno ciało jesteśmy w Christusie, a po jednemu jedni drugich członkami. [6] »Mając lepak darowania wedle łaski danej nam różne; choć proroctwo wedle miary wiary, [7] »Choć służenie wsłużeniu, choć kto uczy w nauczaniu. [8] »Choć kto napomina wnapominaniu, kto rozdaje wprostocie. Kto przełożony (niech) w pilności (będzie:) kto miłosierny, (niech) z ochotą. [9] »Miłość (niech będzie) nieobłudna; uciekając od złego, przystawający ku dobru. [10] »Braterską miłością między sobą lubieżni. Czcią jeden drugiego uprzedzając. [11] »Pilnością nie leniwi, duchem gorący. Panu się zniewalający. [12] »Nadzieją się radujący. W utrapieniu stateczni. W modlitwie trwający. [13] »Potrzebam świętych użyczający. Miłości ku postronnym naśladujący. [14] »Błogosławcie prześladujące was, błogosławcie a nie przeklinajcie. [15] »Radujcie się z radującemi się. Płaczcie z płaczącemi. [16] »(12:16) Toż wespół rozumiejąc, nie wysokie rozumiejąc. Ale nisko się społem wiodąc. (12:17a) Nie bywajcie u siebie rozumnemi. [17] »(12:17b) Nikomu złego za złe nie oddający. (12:18a) Wprzód opatrując dobra, przed wszemi ludźmi. [18] »(12:18b) Jeśli można (rzecz) ile z was (być może) ze wszemi ludźmi pokój mający. [19] »Nie mszcząc się namilszy, ale dajcie miejsce gniewowi. Bo napisano: Mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. [20] »Jeśli przeto łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go, jeśli pragnie, napój go. Bo to czyniący, rzeżawie ogniste zbierzesz na głowę jego. [21] »Nie bywaj zwyciężon od złego, ale zwyciężaj wdobrem złe. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).