Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 9
«  Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9 Ewangelia Jana 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Mimo idąc ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. [2] »I spytali go uczniowie jego, (mówiąc:) Rabbi, kto zgrzeszył, tenli albo rodzicy jego, iż się ślepym narodził? [3] »Odpowiedział Jesus: ani ten zgrzeszył, ani rodzicy jego, ale żeby okazały się sprawy Boże wniem. [4] »Ja muszę działać sprawy (tego) który mię posłał, pokąd dzień jest; idzie noc, kiedy nikt nie będzie móc sprawować. [5] »Póki na świecie jestem, światło jestem świata. [6] »To rzekszy plunął na ziemię, i uczynił błoto z ślin, i wmazał błoto na oczy ślepego. [7] »I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloamskiej, co się wykłada posłany, odszedł przeto i umył się, i przyszedł widzący. [8] »Sąsiedzi przeto, i którzy widali go pierwej, iż żebrak był, mówili: Nie tenli jest który siedział i żebrał? [9] »Inszy mówili, że ten jest, a inszy: Nikakie, ale podobny mu jest. (A) on mówił, iż ja jestem. [10] »Rzekli przeto jemu, jako otworzyły się tobie oczy? [11] »Odpowiedział on i rzekł: Człowiek rzeczony Jezusem, błoto uczynił, i namazał moje oczy, i rzekł mi, idź do Sadzawki Syloamskiej, a umyj się. A odszedszy umywszy się przejźrzałem. [12] »Rzekli przeto jemu: Gdzie jest on? Mówi: niewiem. [13] »Wiodą ji ku Faryzeuszom, (który był) niekiedy ślepym. [14] »Była lepak sobota, kiedy błoto uczynił Jesus, i otworzył jego oczy. [15] »Zaś przeto spytali go Faryzeuszowie, jako przejrzał. [16] »A on rzekł im: Błoto mi włożył na oczy, i omyłem, i widzę. Mówili przeto z Faryzeuszów niektórzy: Ten człowiek nie jest od Boga, iż soboty nie strzeże. Inszy lepak mówili, jako może człowiek grzeszny takowe znamiona czynić? I było rozerwanie między nimi. [17] »Mówią zaś ślepemu: Ty co mówisz o niem, iż otworzył twoje oczy? A on rzekł, że prorok jest. [18] »Niewierzyli przeto Judowie o niem, żeby ślepy był i przejrzał, aż wezwali rodziców, onego który przejrzał. [19] »I spytali ich, mówiąc: tenli jest syn wasz, którego wy powiedacie, iż ślepym się urodził? Jakoż przeto teraz widzi? [20] »Odpowiedzieli im rodzicy jego, i rzekli, wiemy że ten jest syn nasz, a iż się ślepy urodził. [21] »Lecz jako ninie widzi nie wiemy, albo kto otworzył jego oczy, my nie wiemy, ma sam lata, jego pytajcie, sam o sobie powie. [22] »To rzekli rodzicy jego, iż się bali Judów, bo już byli postanowili Judowie, aby, jeśliby go kto wyznał Chrystusem, z szkoły wyrzucon był. [23] »Dla tego rodzicy jego rzekli, iż lata ma, jego pytajcie. [24] »Wezwali przeto powtóre człowieka który był ślepy, i rzekli mu: Daj sławę Bogu, my wiemy, iż człowiek ten grzeszny jest. [25] »Rzekł jim przeto on: Jeśli grzeszny jest, niewiem; jedno wiem że ślepym bywszy, teraz widzę. [26] »Tedy zasię jemu rzekli: co uczynił tobie, jako otworzył twoje oczy? [27] »Odpowiedział im: rzekłem wam już, i słyszeliście, coż zasię chcecie słyszeć? Zali i wy chcecie jego uczniami zostać? [28] »Złajali go przeto, i rzekli: Ty bądź uczniem jego. My lepak Moiżeszowemi jesteśmy uczniowie. [29] »My wiemy że Moiżeszowi mówił Bog. A ten niewiemy zkąd jest. [30] »Odpowiedział człowiek i rzekł im: wtem bo dziwno jest, że wy niewiecie zkąd jest, a otworzył oczy moje. [31] »A wiemy iż grzesznych Bóg nie wysłuchawa, ale jeśli kto bogobojny jest, i wolą jego czyni, tego wysłuchawa. [32] »Od wieku niesłychano, żeby otworzył kto oczy ślepo urodzonego. [33] »Jeśliby nie był ten od Boga, nie mógłby uczynić nic. [34] »Odpowiedzieli mu i rzekli, wgrzechoch ty narodziłeś się wszytek, a ty uczysz nas? I wyrzucili go precz. [35] »Usłyszał Jezus, iż go wyrzucili precz, i znalazszy go rzekł mu: Ty wierzysz(li) w syna Bożego? [36] »Odpowiedział on i rzekł: a kto jest Panie abym wierzył weń? [37] »I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, a który mówi ztobą, on jest. [38] »On lepak rzekł: Wierzę Panie, i pokłonił się mu. [39] »I rzekł Jesus: przyszedłem ja na sąd na ten świat, aby niewidzący widzieli, a widzący ślepi byli. [40] »I usłyszeli to (niektórzy) z Faryzeuszów będący z nim, i rzekli mu: Czyli i my ślepi jesteśmy? [41] »Rzekł im Jezus: Byście ślepi byli, nie mielibyście grzechu. Lecz ninie mówicie, iż widzimy, przeto grzech wasz trwa. 
«  Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9 Ewangelia Jana 10  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).