Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 8
«  Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[12] »(8:1) TEdy zaś rzekł im Jesus, mówiąc: Ja jestem światło świata, kto idzie za mną, nie będzie chodzić w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. [13] »(8:2) Rzekli przeto jemu Faryzeuszowie: Ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. [14] »(8:3) Odpowiedział Jesus i rzekł im: a chociabym ja świadczył sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje; iż wiem zkąd przyszedłem, i dokąd idę. Wy lepak nie wiecie zkąd przyszedłem, i dokąd idę. [15] »(8:4) Wy wedle ciała sądzicie, ja nie sądzę nikogo. [16] »(8:5) A chociabym też ja sądził, sąd mój prawdziwy jest. Iż sam nie jestem, ale ja, i który posłał mię ociec. [17] »(8:6) Ano i wzakonie waszem napisano: iż dwu człowieku świadectwo prawdziwe jest. [18] »(8:7) Ja jestem świadczący o sobie samem, i świadczy o mnie który mię posłał ociec. [19] »(8:8) Mówili przeto jemu: Gdzie jest ociec twój? (8:9) Odpowiedział Jesus: ani mnie znacie, ani ojca mojego. Jeślibyście mnie znali, i ojca mego znalibyście. [20] »(8:10) Te słowa mówił Jesus w skarbnicy, ucząc w kościele. A żaden go nie pojmał, iż jeszcze nieprzyszła była godzina jego. [21] »(8:11) Rzekł im przeto zasię Jesus: ja idę, a szukać mię będziecie, i w grzechu waszem zemrzecie. Dokąd ja idę, wy nie możecie przyść. [22] »(8:12) Mówili przeto Judowie: Aboć się sam zabije że mówi: Dokąd ja idę, wy niemożecie przyść? [23] »(8:13) I rzekł im: wy z niskości jesteście, ja z wierzchu jestem; wy z świata tego, ja nie jestem z świata tego. [24] »(8:14) Rzekłem wam przeto, że pomrzecie w grzechoch waszych. Jeśli bo nie uwierzycie, iż ja jestem, pomrzecie w grzechoch waszych. [25] »(8:15) Rzekli lepak jemu: Ty kto jesteś? I rzekł im Jesus: Naprzód co mówię wam. [26] »(8:16) Wiele mam o was mówić, i sędzić, ale kto mię posłał, prawdziwy jest. A ja co słyszałem od niego, to mówię na świecie. [27] »(8:17) (I) nie zrozumieli że ojcem swym zwał Boga. [28] »(8:18) Rzekł im przeto Jesus: Gdy wywyższycie syna człowieczego, tedy poznacie że ja jestem, a od siebie samego nie czynię nic. Ale jako nauczył mię ociec mój, to mówię. [29] »(8:19) A kto mię posłał, ze mną jest. Nie zostawił mię samego, iż ja czynię co się jemu podoba zawżdy. [30] »(8:20) Co gdy on mówił, mnodzy uwierzyli weń. [31] »(8:21) Mówił lepak Jesus, k (tym) Judom którzy uwierzyli jemu: jeśli wy wytrwacie w mowie mojej, prawdziwie uczniami moimi jesteście. [32] »(8:22) I poznacie prawdę, a prawda wyswobodzi was. [33] »(8:23) Odpowiedzieli mu: nasienie Abrahamowe jesteśmy, a nikomu zniewoleni nie byliśmy nigdy. Jakoż ty mówisz, iż wyswobodzeni będziecie. [34] »(8:24) Odpowiedział im Jesus: prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż wszelki czyniący grzech, niewolnikiem jest grzechu. [35] »(8:25) Lecz niewolnik nie mieszka wdomu na wieki, syn mieszka na wieki. [36] »(8:26) Jeśli przeto syn was wyswobodzi, iście wyswobodzeni będziecie. [37] »(8:27) Wiem że nasienie Abrahamowe jesteście. Lecz szukacie mię zabić, iż mowa moja nie zmieszcza się w was. [38] »(8:28) Ja co widziałem u ojca (mego) mówię, a wy co widzieliście u ojca waszego, czynicie. [39] »(8:29) Odpowiedzieli i rzekli mu, ociec nasz Abraham jest. Mówi im Jesus, jeśli dzieci Abrahamowe jesteście, dzieła Abrahamowe czyńcie. [40] »(8:30) A teraz szukacie mię zabić, człowieka który prawdę wymówiłem wam, którą słyszałem od Boga. Tego Abraham nie czynił. [41] »(8:31) Wy czynicie sprawy ojca waszego. Rzekli przeto jemu: my z cudzołóstwa nie zrodziliśmy się; jednego ojca mamy, Boga. [42] »(8:32) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg ojcem waszym był, miłowalibyście mię wżdy, bo ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, bo ani od siebie samego przyszedłem, lecz on mię posłał. [43] »(8:33) Dla czegoż rzeczy mojej nie znacie? iż nie możecie słuchać mowy mojej. [44] »(8:34) Wy z ojca diabła jesteście, i żądze ojca waszego chcecie czynić. On mężobójcą był od początku, a wprawdzie nie został, iż niemasz prawdy w nim. Gdy powieda kłamstwo, z swego powieda że kłamca jest i ociec jego. [45] »(8:35) Ja lepak ponieważ prawdę mówię, nie wierzycie mi. [46] »(8:36) Kto zwas przewodzi na mię grzech? A jeśli prawdę mówię, dlaczegoż (wy) niewierzycie mi? [47] »(8:37) Kto jest z Boga, słów Bożych słucha, dlatego wy nie słuchacie, iż z Boga nie jesteście. [48] »(8:38) Odpowiedzieli przeto Judowie i rzekli mu: Nie dobrzeli my mówimy, że Samarytan jesteś ty, i czarta masz? [49] »(8:39) Odpowiedział Jesus: Ja czarta niemam, ale czczę ojca mego, a wy nie uczciliście mię. [50] »(8:40) Ja lepak nie szukam sławy mojej, jest kto szuka i sądzi. [51] »(8:41) Prawdziwie prawdziwie mówię wam, jeśli kto mowę moję zachowa, śmierci nie ogląda na wieki. [52] »(8:42) Rzekli przeto (jemu) Judowie, teraz poznaliśmy że czarta masz. Abraham umarł i Prorocy, a ty mówisz, jeśli kto mowę moję zachowa, nie ukusi śmierci na wieki. [53] »(8:43) Czyli ty więtszy jesteś nad ojca naszego Abrahama, który umarł? I Prorocy pomarli, kim się ty czynisz? [54] »(8:44) Odpowiedział Jezus: jeśli ja sławię samego siebie, sława moja nic nie jest; jest Ociec mój który sławi mię, którego wy powiedacie, iż Bogiem waszym jest. [55] »(8:45) A nie znacie go, ja lepak znam ji. A jeślibym rzekł, że nie znam go, będę podobnym wam kłamcą. Ale znam ji, i mowę jego chowam. [56] »(8:46) Abraham ociec wasz radby był aby widział dzień mój, i widział, i uradował się. [57] »(8:47) Rzekli przeto k niemu Judowie: Piącidziesiąt lat jeszcze nie masz a Abrahama widziałeś? [58] »(8:48) Rzekł im Jezus: prawdziwie prawdziwie mówię wam, pierwej niż Abraham był ja jestem. [59] »(8:49) Brali przeto kamienie, aby rzucali nań. A Jesus skrył się i wyszedł z świątnice. 
«  Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8 Ewangelia Jana 9  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).