Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 10
«  Ewangelia Jana 9 Ewangelia Jana 10 Ewangelia Jana 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRawdziwie prawdziwie mówię wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczyńca owiec, ale lezie inędy, ten złodziej jest i zbójca. [2] »Kto lepak wchodzi przez drzwi pasterz jest owiec. [3] »Temu odźwierny otwiera, i owce głosu jego słuchają; a swoje owce zowie na imię i wywodzi je. [4] »A gdy swoje owce wypuści, przed nimi idzie, a owce za nim idą, iż znają głos jego. [5] »Lecz cudzego nie naśladują, ale ucieką od niego, iż nie znają cudzych głosów. [6] »To podobieństwo rzekł im Jesus. Ale oni niepoznali coby było, co powiedał im. [7] »Rzekł im przeto zaś Jesus: Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż ja jestem drzwiami owiec. [8] »Wszyscy którzykolwiek przyszli złodzieje są i zbójce. Ale nie słuchały ich owce. [9] »Ja jestem drzwi, przez mię jeśli kto wnidzie, będzie zachowan, i wnidzie i wynidzie, i pastwisko znajdzie. [10] »Złodziej nieprzychodzi, jedno aby kradł, i rzezał a tracił; ja przyszedłem żeby żywot miały, i obficiej miały. [11] »Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry duszę swą kładzie za owce. [12] »Najemnik lepak a nie będący pastrzem, którego nie są owce własne, widzi wilka przychodzącego, i opuszcza owce, i ucieka; a wilk rwie i rosprasza owce. [13] »A najemnik ucieka, iż najemnik jest, a nie idzie mu o owce. [14] »Ja jestem pasterz dobry i znam moje, i bywam poznan od moich. [15] »Jako zna mię ociec, i ja znam ojca; i duszę moję kładę za owce. [16] »I insze owce mam które nie są z tego owczyńca, i one muszę przywieść; że głosu mego usłuchają, i będzie jedno stado (i) jeden pasterz. [17] »Dlatego mię ociec miłuje, że ja duszę moję kładę, abym ją zaś wziął. [18] »Żaden jej nie odejmie ode mnie, ale ja kładę ją od siebie. Władzą mam położyć ją, i władzą mam zasię wziąć ją. To roskazanie wziąłem u ojca mego. [19] »Rozerwanie zaś przeto było między Judmi, dla tych słów. [20] »I mówili mnodzy znich: Czarta ma, i szaleje, co go słuchacie? [21] »Inszy mówili: Te słowa nie są opętanego. Aza czart może ślepych oczy otwierać? [22] »Były lepak obnowienia (kościoła) w Jerozolimie, a zima była. [23] »I chodził Jesus w świątnicy w przysionku Solomonowem. [24] »Ostąpili go przeto Judowie i mówili mu: Dokąd duszę naszę niszczysz? Jeśli ty jesteś Christus rzecz nam jawnie. [25] »Odpowiedział im Jesus: Rzekłem wam, a nie wierzycie, uczynki które ja czynię w imię ojca mego, te świadczą o mnie. [26] »Ale wy niewierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. [27] »Owce moje głosu mego słuchają, a ja znam je, i idą za mną. [28] »A ja żywot wieczny daję im, a nie zginą na wieki, i nie wydrze ich żaden z ręki mojej. [29] »Ociec mój który mi dał, więtszy jest ze wszech, a żaden niemoże wydrzeć z ręki ojca mego. [30] »Ja i ociec jedno jesteśmy. [31] »Podnieśli przeto kamienie Judowie, aby go kamionowali. [32] »Odpowiedział im Jesus: Wiele dobrych uczynków pokazałem wam, z ojca mego, prze któryż uczynek ztych kamionujecie mię? [33] »Odpowiedzieli mu Judowie, mówiąc: O dobry uczynek nie kamionujem cię, ale o bluźnierstwo, a iż ty człowiek będąc, czynisz się Bogiem. [34] »Odpowiedział im Jezus: Nie jest(li) napisano wzakonie waszem: Ja rzekłem, Bogowie jesteście? [35] »Jeśli ony nazwał Bogami, ku którym mowa Boża była, a niemoże się rozruszyć (pismo.) [36] »Którego ociec poświęcił, i posłał na świat, wy mówicie że bluźnisz, iż rzekłem syn Boży jestem. [37] »Jeśli nie czynię spraw ojca mego, nie wierzcie mi. [38] »A jeśli czynię, i jeśli mnie niewierzycie, sprawam wierzcie, abyście poznali i wierzyli, że we mnie ociec, a ja wniem. [39] »Szukali go przeto zasię pojmać, i wyszedł z ręku ich. [40] »I poszedł zasię za Jordan na miejsce gdzie był Johan pierwej nurzając, a mieszkał tam. [41] »I mnodzy przyszli k niemu, i mówili, że Johan jednak znaku żadnego nie uczynił, lecz wszytko cokolwiek Johan rzekł o tem, prawda była. [42] »I uwierzyli tam mnodzy weń. 
«  Ewangelia Jana 9 Ewangelia Jana 10 Ewangelia Jana 11  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).