Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Łukasza » Rozdział 14
«  Ewangelia Łukasza 13 Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Stało się gdy on wszedł do domu niejakiego książęcia Faryzejskiego w sobotę jeść chleba, a oni go przystrzegali. [2] »A oto mąż niektóry był przed nim opuchły. [3] »I odpowiedając Jesus, rzekł k Zakonnikom i Faryzeuszom, mówiąc: Godzili się wsobotę uleczyć? [4] »A oni zamilczeli. I wziąwszy go uzdrowił i odpuścił. [5] »A odpowiedając k nim, rzekł: Którego z was osieł albo wół do studnie wpadnie, a nie wnet go wyciągnie w dzień sobotny? [6] »I nie mogli na to odpowiedzieć jemu. [7] »Rzekł lepak ku wezwanym podobieństwo, bacząc jako pierwsze siedzenia obierali, mówiąc k nim: [8] »Gdy będziesz wezwan od kogo na swadźbę, nie sadź się na pierwym miejscu, by więc uczciwszy nad cię nie był wezwan od niego. [9] »A przyszedszy który ciebie i jego wezwał, rzecze tobie: daj temu miejsce, a tedy poczniesz ze wstydem ostateczne miejsce trzymać. [10] »Ale gdy będziesz wezwan, szedszy usiądź na ostatecznym miejscu, że gdy przydzie, kto cię wezwał, rzecze tobie: przyjacielu, posiądź się wyszszej, tedy będzie tobie sława przed społem ztobą siedzącemi. [11] »Iż wszelki wywyszszający się, zniżon będzie, a uniżający się, wywyszszon będzie. [12] »Mówił lepak i (onemu) który go był wezwał: Gdy czynisz obiad albo wieczerzą. Nie zów przyjaciół twoich, ani bratów twoich, ani przyrodzonych twoich, ani sąsiad bogatych, by kiedy i ci za to ciebie nie wezwali, i będzie tobie oddanie. [13] »Ale gdy czynisz ucztę, zów ubogie, ułomne, chrome, i ślepe. [14] »A błogi będziesz, iż nie mają czem by oddać tobie, bo oddano tobie będzie, wpowstaniu sprawiedliwych. [15] »A usłyszawszy niektóry społu siedzących, rzekł mu: Błogi kto je chleb w królestwie Bożem. [16] »A on rzekł jemu: Człowiek niektóry uczynił wieczerzą wielką i wezwał mnogich. [17] »I posłał sługę swego wgodzinę wieczerzej rzec wezwanem: Przydźcie, że już gotowo jest wszytko. [18] »I poczęli się zaraz wymawiać wszyscy. Pierwszy rzekł mu: dworzec kupiłem, i muszę wyniść a ujrzeć ji; proszę cię, miej mię (za) wymówionego. [19] »A drugi rzekł: pięć jarzem wołów kupiłem, a idę skosztować ich; proszę cię miej mię (za) wymówionego. [20] »A drugi rzekł: żonę pojąłem, a dlatego nie mogę przyść. [21] »A przyszedszy sługa, opowiedział to panu swemu; Tedy rozgniewawszy się domowy gospodarz, rzekł słudze swemu: Wynidź rychło na rynki i na ulice miasta, a ubogie, i ułomne, i chrome, i ślepe prowadzi tu. [22] »I rzekł sługa: Panie, stało się jakoś roskazał, a jeszcze miejsce jest. [23] »I rzekł pan do sługi: Wynidź na drogi, i opłotki, a przymuszaj wniść, aby się napełnił dom mój. [24] »Bo mówię wam: iż żaden z mężów onych zwanych, nie ukusi wieczerzej mojej. [25] »Szły lepak znim społem tłumy mnogie, i obróciwszy się rzekł k nim: [26] »Jeśli kto idzie ku mnie, a nie nawidzi ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braciej, i sióstr, a jeszcze i swej dusze, nie może być moim uczniem. [27] »I ktokolwiek nie niesie swego krzyża, a nie idzie zamną, nie może być moim uczniem. [28] »Kto bo z was chcąc wieżę zbudować, nie przód siadszy obliczy kosztu, jeśli ma (czego trzeba) na dokończenie? [29] »Aby na potym gdy założy fundament, a nie mogąc skończyć, wszyscy patrzący nie poczęli urągać mu, [30] »Mówiąc: iż ten człowiek począł budować, a nie mógł dokonać. [31] »Albo który król ciągnąc zwieść bitwę z drugiem królem; nie wprzódli siadszy radzi się, jeśli może w dziesiąci tysiąc spodkać (onego) który ze dwudziestą tysiąc idzie nań? [32] »A jeśli nie, (tedy) on jeszcze daleko będzie (a ten) poselstwo posławszy, prosi o pokój. [33] »Tak przeto każdy z was, kto się nie odrzecze wszech swoich majętności, nie może być moim uczniem. [34] »Dobra (jest) sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czemże solić będą? [35] »Ani do ziemie, ani do gnoju pożyteczna jest. Wen ją wyrzucają. Mający uszy słuchać, niech słucha. 
«  Ewangelia Łukasza 13 Ewangelia Łukasza 14 Ewangelia Łukasza 15  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).