Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Łukasza » Rozdział 13
«  Ewangelia Łukasza 12 Ewangelia Łukasza 13 Ewangelia Łukasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRzyszli lepak niektórzy onego czasu opowiedając mu o Galileyskich, których krew Piłat zmieszał z offiarami ich. [2] »A odpowiedając Jesus rzekł im: Mnimacie iż ci Galileyscy grzeszni nad wszytki Galileyskie byli, iż tak ucierpieli? [3] »Nie (to) mówię wam; ale jeśli się nie pokajecie, wszyscy takież zginiecie. [4] »Albo oni ośmnaście na które upadła wieża w Syloamie i zabiła je, mnimacie, iż ci dłużni byli nad wszytkie ludzie mieszkające w Jeruzalemie? [5] »Nie (to) mówię wam; ale jeśli się nie pokajecie, wszyscy takież zginiecie. [6] »Mówił lepak to podobieństwo. Figę miał niektóry w winnicy swej wsadzoną, i przyszedł owocu szukając na niej, a nie nalazł. [7] »I rzekł winarzowi: Oto trzy lata przychadzam szukając owocu na fidze tej, a nie najduję. Wytni ją na co i ziemię pracuje? [8] »A on odpowiedając rzekł mu: Panie, niechaj jej i tego lata, aż okopam około niej, i nakładę gnoju. [9] »Owa wżdy uczyni owoc, a jeśli nie, na potym wytniesz ją. [10] »A był ucząc w jednej szkole w soboty. [11] »A oto niewiasta była (tam) mająca duch niemocy lat ośmnaście, a była skurczona, a nie mogła się rozkurczyć żadnym obyczajem. [12] »A ujrzawszy ją Jesus przyzwał, i rzekł jej: Niewiasto odpuszczona jesteś od niemocy twojej. [13] »I włożył na nię ręce, i natychmiast rozprościła się i sławiła Boga. [14] »A odpowiedając arcyszkolnik, za złe mając iż wsobotę zleczył Jesus, mówił tłumowi: Sześć dni jest, wktóre potrzeba robić, w te przeto przychodząc leczcie się, a nie w dzień sobotny. [15] »Odpowiedzał przeto jemu Pan, i rzekł: Obłudniku, każdy z was w sobotę nie odwięzujeli wołu swego, albo osła od jasieł, i odwiodszy napawa? [16] »A tej córki Abrahamowej będącej, którą związał szatan oto lat ośmnaście, nie trzebali było odwięzać od związku tego wdzień sobotny? [17] »A gdy to on mówił, zawstydali się wszytcy przeciwnicy jego, a wszytek tłum radował się ze wszego co sławnie bywało od niego. [18] »Mówił lepak: Komu podobne jest królestwo Boże, i komu je przypodobię? [19] »Podobne jest ziarnu gorczyce, które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogroda swego, i urosło, i stało się za drzewo wielkie, i ptastwo niebieskie przebywają na roszczkach jego. [20] »I zasię rzekł: Komu przypodobię królestwo Boże? [21] »Podobne jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta skryła do mąki, ażby ukisło wszytko. [22] »I przechodził po mieściech i po wsiach, ucząc, i chodząc do Jerozolima. [23] »Rzekł lepak niektóry jemu: Panie, jeśli mało zbawionych? A on rzekł k nim: [24] »Opierajcie się wniść przez ciasne wrota, iż mnodzy, mówię wam, będą szukać wniść, a nie będą móc. [25] »A gdy wstanie domowy gospodarz, i zamknie drzwi, a poczniecie na dworze stać, i kołatać drzwi, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam; a (on) odpowiedając rzecze wam: nie znam was zkąd jesteście. [26] »Tedy naczniecie mówić: Jedliśmy przed tobą, i piliśmy, i w ulicach naszych nauczałeś. [27] »I rzecze: mówię wam nieznam was zkąd jesteście. Odstępcie odemnie wszytcy robotnicy niesprawiedliwości. [28] »Tam będzie płacz i zgrzytanie ząb. Gdy ujrzycie Abrahama, i Izaaka, i Jakoba, i wszytki proroki w królestwie Bożem, a was wyrzucone wen. [29] »I przyjdą od wschodu i zachodu, i puł nocy i z puł dnia, i zasiędą w królestwie Bożem. [30] »A oto są ostatni którzy będą pierwszymi. A są pierwszy którzy będą ostatniemi. [31] »W on dzień przyszli niektórzy Faryzeuszowie, mówiąc mu: Wynidź a idź ztąd, iż Herod chce cię zabić . [32] »I rzekł im: szedszy rzeczcie liszce tej: Oto wyrzucam czarty, i uzdrowienia kończę dzisia i jutro, a trzeciego (dnia) dokonywam się. [33] »A wszakoż muszę ja dzisia i jutro i pojutrze iść, iż niepodobna (rzecz) prorokowi zginąć okrom Jeruzalima. [34] »Jeruzalemie, Jeruzalemie, który zabijasz proroki, i kamionujesz posłane k tobie, ile kroć chciałem pozbierać dzieci twoje, jako kokosz swoje kurczęta pod skrzydła, a niechcieliście? [35] »Oto zostaje się wam dom wasz pusty. Mówię lepak wam, isz mię nie ujrzycie, aż gdy przyjdzie (na to) że rzeczecie: Błogosławiony idący w imieniu pańskiem. 
«  Ewangelia Łukasza 12 Ewangelia Łukasza 13 Ewangelia Łukasza 14  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).