Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Wszedł zasię do szkoły, a był tam człowiek mając rękę uschłą. [2] »I pilnowali go jeśliby ji w Szabath uzdrowił, aby ji oskarżyli. [3] »I rzekł człowiekowi mającemu rękę uschłą, wstań w pośrzodek. [4] »I rzekł im, godzili się w szabathy dobrze czynić abo źle czynić duszę zachować abo zabić? A oni zamilkli. [5] »A pojrzawszy po nich zgniewem frasując się na zakamiałość serca ich, rzekł człowiekowi, wyciągni rękę twą, i wyciągnął, i przywrócona jest ku zdrowiu ręka jego. [6] »A wyszedszy Faryzeuszowie, wnet się zeszli w radę z Herodyany przeciw niemu, aby ji stracili. [7] »A Jezus z swoimi uczniami uszedł ku morzu. A wielkie mnóstwo z Galileje szło za nim, i z Judskiej (ziemie.) [8] »I z Jerozolim, i z Idumeje, i zza Jordania, i którzy około Tyru, i Sydonu, mnóstwo wielkie, słysząc co czynił, przyszli do niego. [9] »I mówił uczniom swym, aby miał łódkę po gotowiu, dla tłumu żeby go nie cisnęli. [10] »Bo ich był wiele uzdrowił, tak iż k niemu przypadali, aby się go dotykali, ile ich miało (jakie) razy. [11] »A gdy go duchowie nieczyści ujrzeli, padali przed nim, i wołali mówiąc: Tyś jest Syn Boży. [12] »I wielce zagroził im aby go jawnym nieczynili. [13] »I wstąpił na górę, a wezwał ty które sam chciał, i przyszli k niemu. [14] »I uczynił dwanaście aby byli przy nim, i aby je posłał przepowiedać. [15] »I mieć władzą uzdrawiać niemocy i wyganiać czarty. [16] »I dał Symonowi imię Piotrem. [17] »A Jakoba Zebedeowego, i Johana brata Jakobowego, i dał imi imiona Boanerges, to jest, Synowie gromu. [18] »Andrzeja, i Filippa, i Barthołomieja, i Mattheusza, i Thomasza, i Jakoba Alfeuszowego, i Thadeusza i Symona Kannitskiego. [19] »I Judasza Iskaryotskiego, który go i zdradził. [20] »I przyszli do domu, a zszedł się zasię tłum że jim nielza było ani chleba jeść. [21] »A gdy to usłyszeli jego powinowaci, wyszli go pojmać, bo mówili że odszedł od rozumu. [22] »A księża którzy zstąpili z Jerozolim, mówili iż Beelzebuba ma, a iż przez przedniejszego (z)czartów wygania czarty. [23] »I zezwawszy je mówił im w przypowieści: Jako może Szatan szatana wygnać? [24] »Gdyż i królestwo, któreby przeciw sobie było rozdwojone niemoże się ostać królestwo ono. [25] »I dom jeśliby przeciw sobie był rozdwojon, niemoże się ostać on dom. [26] »Jeśliby Szatan sam przeciw sobie powstał, a byłby rozdwojon, niemoże się zostać, ale koniec ma. [27] »Niemoże żaden sprzętu mocarza wszedszy wdom jego rozerwać, jeśliby pierwej mocarza nie związał, a tedy dom jego rozerwie. [28] »Prawdziwie powiedam wam, że wszytki grzechy będą odpuszczone synom człowieczym, i bluźnierstwa któremiby bluźnili. [29] »Ale ktoby bluźnił przeciw duchowi świętemu, niema odpuszczenia na wieki, lecz będzie winien wiecznego sądu. [30] »Iż mówili ducha nieczystego ma. [31] »I przyszli bracia i matka jego, a na dworze stojąc, posłali k niemu zowąc go. [32] »A siedział tłum około niego, i rzekli mu: Oto matka twoja, i bracia twoi na dworze, szukają cię. [33] »I odpowiedział im mówiąc: Kto jest matka moja i bracia moi? [34] »I obejrzawszy wkrąg około siebie siedzące, rzekł: Oto matka moja i bracia moi. [35] »Bo ktoby czynił wolą Bożą, ten brat mój, i siostra moja, i matka jest. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).