Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 4
«  Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4 Ewangelia Marka 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Zasię począł uczyć przy morzu, i zebrał się do niego tłum wielki, aż wstąpiwszy do łodzi, siedział na morzu, a wszytek tłum u morza na ziemi był. [2] »I uczył je w podobieństwach wiele, i mówił im w nauce swej. [3] »Słuchajcie. Oto wyszedł rozsiewacz siać. [4] »I stało się gdy siał jedno wżdy padło przy drodze, i przyszło ptastwo (niebieskie), a pojadło je. [5] »A insze padło na skaliska, gdzie niemiało ziemie mnogiej, i wnet weszło, przeto że niemiało głębiny ziemie. [6] »Lecz gdy słońce weszło, zgorzało, i przeto że niemiało korzenia, zwiędło. [7] »A insze padło do ciernia, i podniosło się ciernie, a zadusiło je, i niedało owocu. [8] »A insze padło do ziemie dobrej, i dało owoc podniosły i rosły, i przypłodziło jedno trzydzieści, a drugie sześćdziesiąt, a drugie sto. [9] »I rzekł im: Kto ma uszy słuchać, niech słyszy. [10] »A gdy był osobno, pytali go ci co przy niem (byli) ze dwiemanaście, o podobieństwie. [11] »I mówił im, wam dano znać tajemnice królestwa Bożego, onym lepak co na stronie, wpodobieństwach wszytko bywa. [12] »Aby widząc widzieli a nie obaczyli, a słysząc słyszeli a nie zrozumieli, by się kiedy nawrócili, a byłyby im odpuszczone grzechy. [13] »I rzekł im, niewieciesz podobieństwa tego? a jakoż poznacie wszytkie podobieństwa? [14] »Rozsiewca słowo sieje. [15] »A ci są którzy przy drodze, gdzie rozsiewa się słowo, a gdy słyszą wnet przychodzi szatan, i wybiera słowo wsiane w sercach ich. [16] »A takżeć są równo (ci) którzy na skaliska nasienie przyjmują, którzy usłyszawszy słowo wnet je zradością przyjmują. [17] »Lecz niemają korzenia wsobie, ale docześni są, a potym gdy bywa ucisk, abo prześladowanie dla słowa, wnet się obrażają. [18] »A ci są którzy między cierniem nasienie przyjmujący, są ci którzy słowa słuchają. [19] »Ale starania wieku tego, i zdrada bogactwa i o insze (rzeczy) chciwość wszedszy, zaduszają słowo, i bywa bez owocu. [20] »A ci są którzy do dobrej ziemie nasienie przyjmują, i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, a drugie sześćdziesiąt, a drugie sto. [21] »I rzekł im: Izali świecę przynoszą aby ją kładziono pod korzec, abo pod łoże? Izali nie, aby była na świecznik postawiona? [22] »Bo nie jest nic tajemnego, coby się nie objawiło, ani bywa co, skryto, ale żeby na jawią przyszło. [23] »Jeśli kto ma uszy słuchać, niech słucha. [24] »I rzekł jim, patrzcie czego słuchacie, którą miarą mierzycie, odmierzą wam, i będzie przyłożono wam słuchającym. [25] »Bo kto ma, będzie mu dano, a kto niema, i co ma, odejmą od niego. [26] »I mówił, takowe jest królestwo Boże, jako jeśliby człowiek wrzucił nasienie wziemię. [27] »A zaśnie, i wstaje wnocy i wednie, a nasienie wzejdzie, i uroście tak jako on nie wzwie. [28] »Bo ziemia dobrowolnie owoc przynosi, naprzód trawę potym kłos, potym pełne zboże wkłosie. [29] »A gdy dozrzeje owoc, wnet pośle sierp, iż żniwo przyszło. [30] »I rzekł, czemu przypodobiemy królestwo Boże? albo ku jakiemu podobieństwu przyłożym je? [31] »Jako ziarno gorczyczne, które gdy sieją w ziemię, namniejsze jest ze wszego nasienia które na ziemi. [32] »Ale gdy będzie wsiane, wschodzi, i bywa więtsze nad wszytkie zioła, i czyni gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem jego mogą mieć gniazda ptacy niebiescy. [33] »I takiemi mnogiemi podobieństwy mówił im słowo, jako słuchać mogli. [34] »A oprócz podobieństwa nie mówił im, a osobno uczniom swym wykładał wszytko. [35] »I rzekł im dnia onego gdy było późno, przeprawmy się na drugi brzeg. [36] »A opuściwszy tłumy wzięli ji jako był w łodzi, ale i ine łódki były znim. [37] »I powstał wicher wielki, a nawałności obijały się o łódź, tak iż już była pełna. [38] »A on był na styru śpiąc na wezgłowiu, i obudzili go i mówią mu, uczycielu niedbasz iż giniemy? [39] »A ocuciwszy się, zagroził wiatrowi, i rzekł morzu: Milcz, przestań, i uciszył się wiatr, a stała się cisza wielka. [40] »I rzekł im, czemuście tak bojaźliwi? Jako wiary niemacie? [41] »I bali się bojaźnią wielką, i mówili jeden ku drugiemu, kto wżdy ten jest, że i wiatr i morze posłuszni jemu? 
«  Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4 Ewangelia Marka 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).