Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 8
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »GDy lepak zszedł zgóry, szły za nim tłumy mnogie. [2] »A oto trędowaty przyszedszy pokłonił się mu rzekąc: Panie, jeśli chcesz możesz mię oczyścić. [3] »A ściągnąwszy rękę dotknął się go Jezus, mówiąc: chcę, bądź czyst. I wnet oczyścił się trąd jego. [4] »I mówi mu Jezus: Patrz abyś nikomu nie powiedał, ale idź ukaż się Offiarnikowi, a donieś dar który przykazał Moiżesz na świadectwo jim. [5] »A gdy wszedł do Kapernauma, przyszedł do niego Setnik prosząc go. [6] »I mówiąc: Panie, pacholę moje leży w domu paraliżowate okrutnie się męcząc. [7] »I mówi mu Jezus: Ja szedszy uleczę je. [8] »A odpowiedając Setnik rzekł: Panie, nie jestem dostojen abyś pod dach mój wszedł, ale tylko rzecz słowo, a zleczone będzie pacholę moje. [9] »Bo i ja człowiek jestem pod władzą, mając pod sobą żołnierze, a mówię temu: Idź i idzie; a drugiemu przydź, i przychodzi, a niewolnikowi memu: Uczyń to, i czyni. [10] »A usłyszawszy Jezus zadziwował się, i rzekł idącym za sobą: Prawdziwie mówię wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie nalazłem. [11] »A mówię wam: iż mnodzy od wschodu i zachodu przyjdą, i siędą z Abrahamem, Izaakiem i Jakobem w królestwie niebieskiem. [12] »A synowie królestwa wyrzuceni będą do ciemności z wnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie ząb. [13] »I rzekł Jezus Setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech będzie tobie. I uzdrowione było pacholę jego onej godziny. [14] »I przyszedszy Jezus w dom Piotrów, ujrzał świekrę jego leżącą, a gorączką niemogącą. [15] »I dotknął się ręki jej, a opuściła ją gorączka, i wstała a służyła jim. [16] »A gdy był wieczór, przywiedli k niemu opętane mnogie, i wyrzucił duchy słowem, i wszytki chore uleczył. [17] »Aby się wypełniło co rzeczono przez Ezajasza proroka mówiącego: Ten niemocy nasze przyjął, i choroby nosił. [18] »Widząc lepak Jezus tłumy wielkie około siebie, kazał (jim) iść na drugi brzeg. [19] »A przyszedszy jeden Doctor, rzekł mu: Uczycielu, pójdę za tobą, gdzie jedno pójdziesz. [20] »I mówi mu Jezus: Liszki jamy mają, a ptacy niebiescy gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzie głowy przychylić. [21] »Drugi zaś z uczniów jego rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odyść, a pogrześć ojca mego. [22] »A Jezus rzekł mu: Idź za mną, a niech martwi grzeb[i]ą swoje martwe. [23] »A gdy wszedł do łodzi, szli za nim uczniowie jego. [24] »A oto niepogoda była na morzu, że łódź tonęła pod wałami, a on spał. [25] »I przystąpiwszy (uczniowie) wzbudzili go mówiąc: Panie, zachowaj nas giniemy. [26] »I mówi im: Co lękliwi jesteście mało wierni? Tedy wstawszy, zagroził wiatrom i morzu, i była wielka cisza. [27] »A ludzie dziwowali się, mówiąc: Jakowy jest ten, iż i wiatry i morze słuchają go? [28] »A gdy przyszedł na drugi brzeg, do kraju Gergeseńskiego. Zabiegli mu dwa opętani zgrobów wyszedszy, srodzy wielce, że nie mógł nikt oną drogę minąć. [29] »A oto wołali mówiąc: Co nam i tobie Jezusie synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem męczyć nas. [30] »A było niedaleko od nich stado świni wielkie pasione. [31] »A czarci prosili go mówiąc: jeśli wyrzucasz nas, dopuść nam odnić w stado świni. [32] »I rzekł im: Idźcie. Oni przeto wyszedszy, odeszli w stado świni, a oto rzuciło się stado świni po brzegu do morza, i pozdychały w wodach. [33] »A którzy paśli, pouciekali. I szedszy do miasta opowiedzieli wszytko i co było z opętanemi. [34] »A oto wszytko miasto wyszło na spotkanie Jezusowi, i ujrzawszy go prosili, aby wyszedł z jich granic. 
«  Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).