Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 9
«  Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Wszedszy do łodzi przewiózł się, i przyszedł do swego miasta. [2] »A oto przyniesiono mu paraliżowatego, na łożu leżącego. I ujrzawszy Jezus wiarę jich, rzekł paraliżowatemu: Ufaj synu, odpuszczają się tobie grzechy twoje. [3] »A oto niektórzy z Doktorów rzekli w sobie: Ten bluźni. [4] »A ujrzawszy Jezus myśli ich, rzekł: Czemu wy myślicie złości w sercach waszych? [5] »Bo a co jest łatwiej rzec: Odpuszczają się tobie grzechy, albo rzec, wstań a chodź? [6] »Abyście przeto wiedzieli iż władzą ma syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy. Tedy mówi paraliżowatemu: Wstawszy weźmi łoże swe, a idź do domu twego. [7] »I wstawszy poszedł do domu swego. [8] »A ujrzawszy tłumy dziwowały się, i sławili Boga, który dał władzę taką ludziom. [9] »A przechodząc Jezus z onąd, ujrzał człowieka siedzącego na cle, Matheuszem rzeczonego, i mówi mu: Idź zamną. I wstawszy szedł za nim. [10] »A gdy siedział w domu, a oto mnodzy celnicy i grzeszni przyszedszy siedzieli z Jezusem i z uczniami jego. [11] »A ujrzawszy Faryzeuszowie, rzekli uczniom jego: Przecz z celniki i z grzesznymi je i pije nauczyciel wasz? [12] »A Jezus usłyszawszy rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale chorzy. [13] »Szedszy lepak nauczcie się co jest: Miłosierdzia chcę a nie offiary. Bo nie przyszedłem przyzywać sprawiedliwych, ale grzesznych (do pokajania.) [14] »Tedy przystąpili do niego uczniowie Johannowi, mówiąc: Przecz my i Faryzeuszowie pościmy wiele, a uczniowie twoi nie poszczą? [15] »I rzekł jim Jezus: Aza mogą swatowie smęcić się póki znimi jest nowożenia? Przydą lepak dni, gdy od nich odjęt będzie nowożenia, a tedy pościć będą. [16] »Żaden lepak nie naszywa łaty płata świeżego na szatę wiotchą, odejmuje bo zupełność swoję od szaty, i gorsze przedarcie bywa. [17] »Ani leją wina nowego w sundaki wiotche, bo się pukają sundaki, i wino się wylewa i sundaki giną. Ale leją wino nowe do sundaków nowych, a oboje całe bywa. [18] »To gdy im mówił oto przełożony (niektóry) przyszedł, i pokłonił się mu mówiąc: Iż corka moja teraz skonała, ale przyszedszy włóż rękę twoję na nię, a ożywie. [19] »I wstawszy Jezus szedł za nim i uczniowie jego. [20] »A oto niewiasta płynienie krwie cirpiąca dwanaście lat przystąpiwszy z tyłu dotknęła się kraju płaszcza jego. [21] »Mówiła bo wsobie: Jeśli tylko dotknę się płaszcza jego, zdrowa będę. [22] »A Jezus obróciwszy się a ujrzawszy ją rzekł: Ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I zdrowa była niewiasta od godziny onej. [23] »A przyszedszy Jezus do domu (onego) przełożonego, i ujrzawszy piszczki i tłum gwarzący, [24] »mówi im: Odejdzicie bo nie umarła panienka, ale śpi, i śmiali się z niego. [25] »A gdy wygnany (był) tłum, wszedszy wziął ją za rękę i wstała panienka. [26] »I wyszła wieść ta na wszystkę ziemię onę. [27] »A gdy przechodził z onąd Jezus, szli za nim dwa ślepi wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami panie, synu Dawidów. [28] »Gdy lepak przyszedł do domu przystąpili do niego ślepi, i mówi im Jezus: Wierzycieli iż to mogę uczynić? Mówią mu: Tak panie. [29] »Tedy się dotknął oczu jich mówiąc: wedle wiary waszej niech wam będzie. [30] »I otworzyły się oczy ich. I zagroził im Jezus mówiąc: Patrzcie, aby się kto nie dowiedział. [31] »A oni wyszedszy rozsławili go po wszytkiej ziemi onej. [32] »A gdy ci odeszli, oto przywiedziono mu człowieka niemego opętanego. [33] »A gdy odegnał czarta przemówił niemy. I dziwowały się tłumy mówiąc: Nigdy się tak nie zjawiło w Izraelu. [34] »Faryzeuszowie lepak mówili: Przez starszego czarta wygania czarty. [35] »I obchadzał Jezus miasta wszytkie, i wsi, ucząc wszkołach ich i przepowiedając Ewanielion królestwa, i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc w ludu. [36] »A ujrzawszy tłumy frasował się onie, iż byli spracowani i rospłoszeni jako owce nie mające pastyrza. [37] »Tedy mówi uczniom swym: Acz żniwo mnogie, lecz robotników mało. [38] »Módlcie się przeto panu żniwa, aby wygnał robotniki na żniwo swoje. 
«  Ewangelia Mateusza 8 Ewangelia Mateusza 9 Ewangelia Mateusza 10  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).