Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 7
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NIe sądźcie aby was nie sądzono. [2] »Bo którym sądem sądzicie, sądzeni będziecie, i w którą miarę mierzycie, odmierzono będzie wam. [3] »Co lepak patrzysz pręta w oku brata twego, a bierzma, które w oku twojem, nie baczysz? [4] »Albo jako rzeczesz bratu twemu: Niechaj wyrzucę pręt z oka twego, a oto bierzmo w oku twojem? [5] »Obłudniku, wyrzuć pierwej bierzmo z oka twego, a tedy przejrzysz wyrzucić pręt z oka brata twego. [6] »Nie dawajcie świętego psom, nie mieccie pereł waszych przed świnie, by ich więc nie podeptały nogami swemi, a obróciwszy się, by was nie podrapali. [7] »Proście a dano wam będzie, szukajcie a najdziecie, kołaccie a otworzą wam. [8] »Bo każdy proszący bierze, a szukający najduje, a kołacącemu otwarzają. [9] »Albo który jest z wasz człowiek, któregoby prosił syn jego o chleb, aza by mu dał kamień? [10] »A jeśliby ryby prosił, azaby węża dał jemu? [11] »Jeśliże przeto wy źli będąc, umiecie (dary) dobre dawać dzieciom waszym, jako więcej Ociec wasz który w niebiesiech da dobra proszącym go. [12] »Wszytko przeto cokolwiekbyście chcieli aby wam czynili ludzie, tak i wy czyńcie im. Ten bo jest zakon i prorocy. [13] »Wchodźcie przez wąskie wrota, bo przestrone wrota, i szeroka droga wiodąca do stracenia, a mnodzy są wchodzący przez nię. [14] »Bo wąskie wrota, i ciasna droga wiodąca do żywota, a mało jest najdujących onę. [15] »Pilnujcie się od fałszywych proroków którzy przychodzą k wam w szatach owczych, a wewnątrz są wilcy drapieżni. [16] »Od owoców jich poznacie je. Aza zbierają z ciernia winne jagody? albo z ostu figi? [17] »Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre czyni, a złe drzewo owoce złe czyni. [18] »Nie może dobre drzewo owoców złych czynić, ani drzewo złe owoców dobrych czynić. [19] »Wszelkie drzewo nie czyniące owocu dobrego wysiekają, i w ogień miecą. [20] »A tak od owoców jich poznacie je. [21] »Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wnidzie do królestwa niebieskiego, ale czyniący wolą Ojca mego niebieskiego. [22] »Mnodzy rzeką mi w on dzień: Panie, Panie, nie twoimli imieniem prorokowaliśmy? I twoim imieniem czarty wyrzuczaliśmy? I twoim imieniem mocy mnogie czyniliśmy? [23] »A tedy spowiem im, iż nigdy nie znałem was, odejidzicie odemnie robotnicy nieprawości. [24] »Wszelki przeto kto mię słucha, słów tych moich i czyni je, przypodobię go mężowi rozumnemu, który zbudował dom swój na skale. [25] »I spadł deszcz a przyszły rzeki, i wiały wiatry, i napadły on dom, a nie upadł, bo założon był na skale. [26] »A wszelki słuchający mię, słów tych, a nie czyniący ich, przypodoban będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. [27] »I spadł deszcz, a przyszły rzeki, i wiały wiatry, a uderzyły w on dom, i upadł. I był upadek jego wielki. [28] »I stało się gdy skończył Jezus słowa te, zumiewały się tłumy nad nauką jego. [29] »Był bo uczący je jako władzą mając, a nie jako Doktorowie. 
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).