Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Ujrzawszy tłumy wstąpił na górę, a gdy siadł, przystąpili k niemu uczniowie jego. [2] »I otworzywszy usta swe uczył je mówiąc: [3] »Błodzy żebracy duchem, że ich jest królestwo niebieskie. [4] »Błodzy płaczący, że ci ucieszeni będą. [5] »Błodzy ciszy, iż ci odziedziczą ziemię. [6] »Błodzy łacznący i pragnący sprawiedliwości, że ci nasyceni będą. [7] »Błodzy miłosierni, iż ci umiłowani będą. [8] »Błodzy czyści sercem, iż ci Boga ujrzą. [9] »Błodzy pokój czyniący, że ci synmi Bożemi nazwani będą. [10] »Błodzy prześladowani dla sprawiedliwości, że ich jest królestwo niebieskie. [11] »Błodzy jesteście gdy was będą łajać, i prześladować, i mówić każde złe (słowo) na was kłamając dla mnie. [12] »Radujcie się i weselcie się, że zapłata wasza obfita wniebiesiech. Tak bo prześladowali proroki, którzy (byli) przed wami. [13] »Wy jesteście sól ziemna; jeśli lepak sól zwietrzeje, czym solić będą? do niczego się już nie zgodzi, chyba wysypać wen aby zdeptana od ludzi. [14] »Wy jesteście światło świata; niemoże się miasto skryć na wierzchu góry położone. [15] »Ani zażegają kagańca aby ji stawiano pod korzec, ale na świecznik, że świeci wszem wdomu. [16] »Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i sławiliby ojca waszego, który wniebiesiech. [17] »Nie mnimajcie abym przyszedł rozwięzać zakon, albo proroki. Nie przyszedłem rozwięzać, ale wypełnić. [18] »Prawdziwie bo mówię wam, aż przeminie niebo i ziemia, jota jedna, albo jedna kreska nie przeminie od zakonu aż wszystko będzie. [19] »Ktoby przeto rozwiązał jedno przykazanie z tych namniejszych, i uczyłby tak ludzie, namniejszym zwan będzie wkrólestwie niebieskiem. Ktoby lepak czynił i uczył, ten wielkim nazwan będzie wkrólestwie niebieskiem. [20] »Bo mówię wam, iż jeśliby nie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż Księżej i Faryzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście iż rzeczono starym: [21] »Nie zabijesz, a ktoby zabił winien będzie sądu. [22] »A ja mówię wam: iż każdy gniewający się na brata swego winien będzie sądu. A ktoby rzekł bratu swemu Raka, winien będzie Zboru. A ktoby rzekł głupcze, winien będzie do gehenny ognistej. [23] »Jeśli przeto przynosisz dar twój na ołtarz, a tam wspomnisz iż brat twój ma co na cię. [24] »Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej zjednaj się zbratem twym, a tedy przyszedszy przynieś dar twój. [25] »Bądź zgodliwy z sprzecznikiem twoim rychło, póki jesteś w drodze znim; aby cię więc nie wydał sprzecznik sędziemu, a sędzia wyda cię odprawcy, i wciemnicę cię wrzuci. [26] »Prawdziwie mówię tobie, nie wynidziesz z onąd aż oddasz ostatni kwartnik. [27] »Słyszeliście iż rzeczono pierwym: Nie będziesz cudzołożyć. [28] »Ja lepak mówię wam, iż każdy kto wejrzy na niewiastę ku pożądaniu jej, już ją zcudzołożył w sercu swem. [29] »Co jeśli oko twoje prawe obraża cię, wyjmi je i rzuć od siebie, pożyteczniej bo tobie aby zginął jeden z członków twych a nie wszystkoby ciało wrzucono do gehenny. [30] »Jeśli prawa twoja ręka obraża cię, odetni ją, i rzuć od siebie, pożyteczniej bo tobie, aby zginął jeden z członków twych, a nie wszystkoby ciało twoje wrzucono do gehenny. [31] »Rzeczono lepak, iż jeśliby kto odpuścił żonę swoję, niech jej da list rozwodny. [32] »A ja mówię wam, iż jeśliby kto odpuścił żonę swą, oprócz rzeczy porubstwa, czyni ją cudzołożyć. I jeśliby kto odpuszczonął pojął, cudzołoży. [33] »Zasię słyszeliście iż rzeczono starym: Nie przysiężesz krzywo, ale oddasz Jehowie przysięgi twoje. [34] »Ja lepak mówię wam, abyście się owszeki nie klęli, ani niebem, bo stolica jest Boża. [35] »Ani ziemią, iż podnożek jest nóg jego, ani Jerozolimem, iż miasto jest wielkiego Króla, ani głową swą kląć się będziesz. [36] »Bo niemożesz jednego włosa białym, albo czarnym uczynić. [37] »Niech lepak będzie rzecz wasza: tak, tak; nie, nie, a coby więcej nad to (było) ze złego jest. [38] »Słyszeliście iż rzeczono: Oko za oko, a ząb za ząb. [39] »Ja lepak mówię wam, nie przeciwiajcie się złemu, ale jeśli cię kto uderzy po prawej czeluści, nawróć mu i drugiej. [40] »A chcącemu się sądzić ztobą, i suknię twoję wziąć, puść mu i płaszcz. [41] »A ktoby cię przymusił na milę jednę: Idź znim dwie. [42] »Proszącemu cię daj, a od chcącego u ciebie pożyczyć nie odwracaj się. [43] »Słyszeliście iż rzeczono: Będziesz miłować bliźniego twego, a nienawidzieć będziesz nieprzyjaciela twego. [44] »Ja lepak mówię wam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze dobrze czyńcie nienawidzącym was, i módlcie się za szkodzące was, i prześladujące was. [45] »Abyście byli synmi Ojca waszego który wniebiesiech, iż słońcu swemu daje wschodzić na złe i dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i niesprawiedliwe. [46] »Bo jeśli miłujecie miłujące was, którą zapłatę macie? Aza i celnicy tego nie czynią? [47] »I jeśli pozdrawiacie przyjacioły wasze tylko, co obfitego czynicie? Aza i celnicy tak nie czynią? [48] »Bądźcie przeto wy doskonali, jako Ociec wasz który wniebiesiech, doskonały jest. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).