Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 6
«  Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pilnujcie sprawiedliwości waszej nie czynić przed ludźmi, żebyście widziani od nich, jeśli bo nie tak, zapłaty niemacie u Ojca waszego który wniebiesiech. [2] »Gdy przeto czynisz miłosierdzie, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią wszkołach i w ulicach, aby sławieni od ludzi. Prawdziwie mówię wam: odnoszą zapłatę swoję. [3] »Ty lepak gdy czynisz miłosierdzie, niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. [4] »Aby było twoje miłosierdzie wskrytości, a Ociec twój widzący w skrytości ten odda tobie. [5] »A gdy się modlisz, nie będziesz jako obłudnicy, iż nawidzą wszkołach, i na rogach ulicznych stojąc modlić się, aby jawno było ludziom. Prawdziwie mówię wam, iż odnoszą zapłatę swoję. [6] »Ty lepak gdy się modlisz, wnidź do komory twej, a zamknąwszy drzwi twoje, módl się ojcu twemu w skrytości, a ociec twój widzący w skrytości, odda tobie na widoku. [7] »A modląc się nie bełkoccie, jako pogani. Mniemają bo iż w wielomówieniu swem, wysłuchani będą. [8] »Nie przypodobajcie się przeto jim. Wie bo Ociec wasz czego potrzebujecie, pierwej niż go prosicie. [9] »Tak przeto módlcie się wy: Ojcze nasz któryś w niebiesiech. [10] »Niech się święci imię twoje. Niech przydzie królestwo twoje. [11] »Niech będzie wola twoja jako w niebie i na ziemi. [12] »Chleb nasz powszedzienny daj nam dzisia. [13] »I odpuść nam długi nasze, jako i my odpuszczamy dłużnikom naszym. [14] »I nie w wódź nas w pokuszenie, ale nas wybaw od złego. Amen. [15] »Jeśli bo odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści wam ociec wasz niebieski. (Jeśli lepak nie odpuścicie ludziom, ani Ociec wasz odpuści upadków waszych.) [16] »A gdy pościcie, nie bądźcie jako obłudnicy kwaśnymi. Bo szpeczą twarzy swoje, aby jawno było ludziom iż poszczą. Prawdziwie mówię wam, iż odnoszą zapłatę swoję. [17] »Ty lepak gdy pościsz, namazy głowę twoję, a twarz twoję umyj, abyś nie jawny ludziom, iż pościsz. [18] »Ale Ojcu twemu w zakrytości, a ociec twój widzący w zakrytości odda tobie. [19] »Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza szpecą, i gdzie złodzieje przekopywają i kradną. [20] »Skarbcie lepak sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie szpecą, i gdzie złodzieje nie przekopywają ani kradną. [21] »Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. [22] »Kagańcem ciała jest oko; jeśliby przeto oko twoje jednostajne było, wszytko ciało twoje światłe będzie. A jeśliby oko twoje złe było, wszystko ciało twoje ciemne będzie. [23] »Jeśli przeto światło które w tobie ciemnością jest, (sama) ciemność jako wielka? [24] »Żaden nie może dwiema panom służyć. Bo albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugiego zaniedba. Nie możecie Bogu służyć i Mammonowi. [25] »Dla tego mówię wam, nie troszczcie się o duszę waszę cobyście jedli ani o ciało wasze w cobyście się obłoczyli. Nie duszali więtsza niż żywność? a ciało niż odzienie? [26] »Wejrzycie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do spiklerzów, a ociec wasz niebieski żywi je, azaście wy nie daleko ważniejszy niż oni? [27] »A kto zwasz troszcząc się może przyłożyć nad wzrost swój łokieć jeden? [28] »A o odzienie co się troszczecie? Wyrozumiejcie kwiaty polne, jako rostą, nie robią ani przędą. [29] »A mówię wam, iż ani Solomon we wszytkiej sławie swej tak ubrany nie był, jako jeden z nich. [30] »Co jeśli trawę polną dzisia będącą, a jutro ją do pieca miecą, Bóg tak przyodziewa, nie dalekoli więcej was małowierni? [31] »Przeto nie troszczcie się mówiąc: co jeść będziem, albo co pić będziem, abo w co się przybierać będziem? [32] »Bo wszego tego pogani szukają. Wie bo Ociec wasz niebieski, iż potrzebujecie tego wszego. [33] »Szukajcie lepak pierwej królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszytko będzie wam przyłożono. [34] »Przeto nie troszczcie się o jutro, bo jutro troskać się będzie o się. Dosyć dniowi (na) złości jego. 
«  Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).