Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 4
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy Jesus zawiedzion był wpustynią od Ducha, aby kuszon od diabła. [2] »A gdy pościł dni czterdzieści i nocy czterdzieści, potym łaknął. [3] »I przystąpiwszy kusiciel k niemu rzekł: Jeśli syn Boży jesteś, rzecz aby kamienie to chlebami się uczyniło. [4] »A on odpowiedając rzekł: Napisano, nie chlebem samym żyw będzie człowiek, ale każdym słowem wychodzącym przez usta Boże. [5] »Tedy wziął ji diabeł do świętego miasta, i postawił ji na szczycie kościelnym, i rzekł mu: [6] »Jeśli jesteś syn Boży rzuć się na dół. Napisano bo, iż aniołom swym roskazał o tobie, a na ręku poniosą cię, abyś kiedy nie obraził o kamień nogi twojej. [7] »Rzekł mu Jesus: Zaś napisano: Nie będziesz kusić Jehowy Boga twego. [8] »Zaś wziął ji diabeł na górę wysoką barzo, i ukazał mu wszytki królestwa świata i sławę ich, i mówi mu: [9] »To wszystko tobie dam, jeśli padając pokłonisz się mi. [10] »Tedy mówi mu Jesus: Idź Szatanie. Napisano bo: Jehowie Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz. [11] »Tedy zaniechał go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu. [12] »A usłyszawszy Jesus iż Johan był wydan, zaszedł do Galileie. [13] »A opuściwszy Nazaret przyszedł i wprowadził się do Kapernauma pomorskiego, wgranicach Zawulonowych i Neftalimowych. [14] »(Aby się spełniło co rzeczono przez Ezajasza proroka mówiącego: [15] »Ziemia Zawulonowa i ziemia Neftalimowa, (przy) drodze morskiej za Jordanem, Galilea pogańska. [16] »Lud mieszkający w ciemności, ujrzał światło wielkie, a mieszkającym w stronie i w cieniu śmierci, światło weszło jim.) [17] »Od tąd począł Jesus przepowiedać i mówić: Pokajcie się, przybliżyło się bo królestwo niebieskie. [18] »Chodząc lepak przy morzu Galileyskiem ujrzał dwu bratu: Szymona rzeczonego Piotrem i Andrzeia brata jego miecące sieć do morza, byli bo rybitwi, i mówi jim: [19] »Idźcie za mną, a uczynię was rybitwy ludzi. [20] »A oni wnet ostawiwszy sieci szli za nim. [21] »I postąpiwszy zonąd ujrzał drugie dwa braty, Jakoba Zebedeuszowego i Johana brata jego włodzi z Zebedeuszem ojcem jich, zszywające sieci swoje, i pozwał je. [22] »A oni wnet ostawiwszy łódź i ojca swego, poszli za nim. [23] »I obchodził wszystkę Galileą Jesus, ucząc wszkołach jich, i przepowiedając Ewanielion królestwa, i lecząc wszelką niemoc, i wszelką chorobę w ludu. [24] »I wyszedł słuch o nim na wszytkę Syryią. I wodzili do niego wszytki chore, rozmaitemi niemocami i boleściami zjęte, i opętane, i lunatyki, i paraliżowate, i uleczał je. [25] »I szły za nim tłumy mnogie z Galileie i z dziesiąci miast, i z Jerozolim, i z Judeie, i zza Jordania. 
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).