Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Wyszedszy Jezus z świątnice szedł, i przystąpili uczniowie jego, ukazować mu budowania świątnice. [2] »A Jezus rzekł im: Widzicie wszytko to? Prawdziwie mówię wam, nie ostanie się tu kamień na kamieniu, który by (był) nie obalon. [3] »A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili k niemu uczniowie osobno, mówiąc: Rzecz nam, kiedy to będzie, i które znamię twego przyścia i skończenia wieku? [4] »A odpowiedając Jezus rzekł im: Patrzcie by kto was nie zwiódł. [5] »Bo mnodzy przyjdą w imieniu mojem mówiąc: Ja jestem Chrystus, i mnogie zwiodą. [6] »Lecz macie usłyszeć wojny i słuchy wojen. Baczcie nie lękać się, bo musi to wszytko być, ale nie już koniec. [7] »Powstanie bo naród na naród, i królestwo na królestwo. I będą mory i głody, i trzęsienia (ziemie) po miejscach. [8] »A to wszytko początki boleści. [9] »Tedy wydadzą was, na trapienie, i będą was zabijać, i będziecie mierzieni u wszech narodów prze imię moje. [10] »I tedy zobrażają się mnodzy i jedni drugie zdradzać będą. I nienawidzieć będą jedni drugich. [11] »I mnodzy fałszywi prorocy powstaną, i zwiodą mnogie. [12] »A prze rozmnożenie nieprawości, oziębnie miłość mnogich. [13] »Lecz kto wytrwa do końca, ten zachowan będzie. [14] »I przepowiedane będzie to Ewanielion królestwa po wszej ziemi na świadectwo wszem narodom, a tedy przyjdzie koniec. [15] »Gdy przeto ujrzycie obrzydłość spustoszenia, co rzeczono przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętem, czytający niech rozumie. [16] »Tedy którzy w Judskiej (ziemi) będą niech uciekają na góry. [17] »A kto na dachu, niech nieschodzi wziąć co z domu swego. [18] »A kto na roli, niech się nie wraca nazad zabrać szaty swoje. [19] »Biada lepak brzemiennym i piersiami karmiącem w one dni. [20] »A módlcie się, by nie było uciekanie wasze zimie, ni wsobotę. [21] »Będzie bo tedy utrapienie wielkie, jakie nie było od początku świata, aż dotąd, ani będzie. [22] »A jeśliby nie ukrócone dni one, nie byłoby zachowane wszelkie ciało, ale prze wybrane ukrócone będą dni one. [23] »Tedy jeśli kto wam rzecze: Owo tu Chrystus, albo ówdzie, nie wierzcie. [24] »Powstaną bo fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i dadzą znaki wielkie i cuda (tak ) iżby zwiedli, gdyby być mogło i wybrane. [25] »Oto przepowiedziałem wam. [26] »Jeśli przeto rzeką wam, oto w pustyni jest, nie wychodźcie. Oto w tajemnikach, nie wierzcie. [27] »Bo jako błyskawica wychodzi od wschodu, i jawia się aż na zachód, tak będzie i przyście syna człowieczego. [28] »Bo gdzie by był ścierw tam się zgromadzą orłowie. [29] »A wnet po utrapieniu dni onych, słońce zaćmi się, i miesiąc nie da światła swego. I gwiazdy pospadają znieba. I mocy niebieskie zakołyszą się. [30] »A tedy zjawi się znamię syna człowieczego na niebie, i tedy zapłaczą wszytkie pokolenia ziemie. I ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich zmocą i sławą wielką. [31] »I pośle Anioły swoje ztrąbą i głosem wielkim i zgromadzą wybrane jego od czterzech wiatrów, od końca niebios aż do końca ich. [32] »Od figi lepak nauczcie się podobieństwa, iż gdy już jej gałąź bywa młodociana, i liście się puka, znacie iż blisko lato. [33] »Tak i wy gdy ujrzycie wszytko to, poznacie iż blisko jest u drzwi. [34] »Prawdziwie mówię wam, nie minie ród ten, aż wszytko to będzie. [35] »Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nieprzeminą. [36] »Ale o tem dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko ociec (mój) sam. [37] »A jako było we dni Noego, tak będzie przyście syna człowieczego. [38] »Bo jako byli we dni, które przed potopem, jedzący i pijący, żeniący się, i wydawający za mąż, aż do dnia którego wszedł Noe do skrzynie. [39] »I nie obaczyli aż przyszedł potop, i zniszczył wszech, tak będzie i przyście syna człowieczego. [40] »Tedy będą dwa na roli jeden będzie wzięt, a jeden zostawion. [41] »Dwie melące we młynicy, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [42] »Czujcie przeto, iż nie wiecie której godziny pan wasz przyjdzie. [43] »Ono lepak wiedzcie, iż gdyby był wiedział (on) gospodarz domowy, której godziny złodziej miał przyść, czuł bybył przedsię, i nie byłby dał przekopać domu swego. [44] »Przeto i wy bądźcie gotowi, iż której godziny nie mniemacie, syn człowieczy przydzie. [45] »Kto przeto jest wierny sługa i rozumny, którego przystawił pan jego nad czeladzią swoją, dawać im żywność wczas? [46] »Błogo słudze onemu, którego przyszedszy pan jego najdzie czyniącego tak. [47] »Prawdziwie mówię wam, iż nad wszemi majętnościami swemi postawi ji. [48] »Jeśli lepak rzecze zły sługa on w sercu swem: Odwłacza pan mój przyść, [49] »I począł by bić drugie niewolniki, a jadłby i pił(by) zpijanicami, [50] »Przyjdzie pan sługi onego wdzień którego nie mniema, i wgodzinę której niewie, [51] »I przetnie ji na poły, a część jego z obłudniki położy. Tam będzie płacz i zgrzytanie ząb. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).