Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 23
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »TEdy Jezus mówił tłumom i uczniom swym, mówiąc: [2] »Na Moiżeszowem stolcu siedzą Księża i Faryzeuszowie. [3] »Wszytko przeto cokolwieby wam kazali (chować) chowajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie. Bo mówią a nie czynią. [4] »Wiążą bo brzemiona ciężkie i nieznośne, i wkładają na ramiona ludskie, sami lepak palcem swym niechcą się ich dotknąć. [5] »A wszytki uczynki swe czynią ku okazaniu ludziom; rozszerzają lepak bramy swe, i przedłużają podołki. [6] »Miłują też pierwsze siedzenia na wieczerzach, i pierwsze ławki wszkołach. [7] »I witania na targoch, aby je zwali ludzie: Rabbi. [8] »Lecz wy nie zowcie się Rabbinami; jeden bo jest wasz uczyciel. A wy wszytcy bracia. [9] »I ojca sobie nie zowcie na ziemi, bo jeden jest ociec wasz: Który w niebiesiech. [10] »Ani się zowcie nauczycielami, bo jeden jest nauczyciel wasz, Chrystus. [11] »Kto lepak więtszy z was, niech będzie waszym służebnikiem. [12] »A ktokolwiek wywyszsza siebie, zniżon będzie. A ktokolwie zniża siebie wywyszon będzie. [13] »(23:13) Biada lepak wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. (23:14) Bo wy nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść. [15] »Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, iż obchodzicie morze i suszą (chcąc) uczynić jakiego przystępnika, a gdy się stanie, czynicie ji synem gehenny sowito więcej niźliście wy. [16] »Biada wam wodzowie ślepi, którzy mówicie: ktoby się klął kościołem nic nie jest, ale kto by się klął złotem kościelnym, winien. [17] »Głupi i ślepi, co bo więtszego jest, złotoli, abo kościół poświącający złoto? [18] »Jeszcze, jeśliby się kto klął ołtarzem, nic nie jest, ale ktoby się klął darem onym co naniem, winien. [19] »Głupi i ślepi, co bo więtszego, darli, albo ołtarz poświącający dar? [20] »Bo kto się klnie ołtarzem, klnie się i nim, i wszem co na niem. [21] »A kto się klnie kościołem, klnie się i jim, i mieszkającym wniem. [22] »I kto klnie się niebem, klnie się stolicą Bożą i siedzącym na niej. [23] »Biada wam Księża, i Faryzeuszowie obłudnicy, iż oddajecie dziesięciny miętkę, i hanyż i kmin, a opuszczacie poważniejsze (rzeczy) zakonu, sąd i miłosierdzie i wiarę. To potrzeba było czynić, a onego nie opuszczać. [24] »Wodzowie ślepi, przecedzający komara, a wielbląda połykając. [25] »Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy oczyściacie zewnątrz czasze i misy, a wnątrz pełne są drapiestwa i niesprawiedliwości. [26] »Faryzeuszu ślepy, oczyść pierwej co jest wczaszy, albo wmisie, aby było i co zewnątrz czysto. [27] »Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy przypodobywacie się grobom pobielonym, które się zwierzchu widzą przedsię piękne, lecz wnątrz pełne są kości zmarłych i wszej nieczystości. [28] »Tak i wy zwierzchu przedsię ukazujecie się sprawiedliwemi ludziom, lecz wnątrz pełniście obłudności i nieprawości. [29] »Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy budujecie groby proroków, i chędożycie pamięci sprawiedliwych. [30] »I mówicie, jeślibychmy byli we dnioch ojców naszych, nie byli byśmy społeczniki ich we krwi proroków. [31] »A tak świadczycie sami, iż synowie jesteście onych co pomordowali proroki. [32] »I wy napełńcie miarę ojców waszych. [33] »Wężowie, wyrodkowie żmijów, jako ucieczecie od sądu gehenny? [34] »Przeto owo ja posyłam k wam proroki, i mądre, i Uczone, a (niektóre) znich zabijecie, i ukrzyżujecie, tych też biczować będziecie wszkołach waszych, i uganiać będziecie od miasta do miasta. [35] »Aby przyszła na was wszelka krew sprawiedliwa, przelana na ziemi, ode krwie Abela sprawiedliwego, aż do krwie Zacharyasza syna Barachiowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. [36] »Prawdziwie mówię wam, iż przyjdzie to wszytko na rodzaj ten. [37] »Jeruzalimie Jeruzalimie co zabijasz proroki, i kamionujesz posłane k tobie. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a niechcieliście! [38] »Oto ostaje się wam dom wasz pusty. [39] »Bo mówię wam iż nie ujrzycie mię od tąd aż rzeczecie: Błogosławiony idący w imieniu pańskiem. 
«  Ewangelia Mateusza 22 Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).