Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 13
«  Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A W dzień on, wyszedszy Jezus z domu siedział przy morzu. [2] »I zebrały się k niemu tłumy mnogie, aż do łodzi zstąpił i siedział a wszytek tłum na brzegu stał. [3] »I mówił im wiele przez podobieństwa rzekąc: Oto wyszedł rozsiewacz siać. [4] »A gdy siał, niektóre (ziarna) padły przy drodze, a przyszli ptacy i pojedli je. [5] »Drugie lepak padły na skaliska, i wnet wynikły, ponieważ nie miały głębokiej ziemie. [6] »Lecz gdy słońce weszło zgorzały, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. [7] »Drugie lepak padły wciernie, i wzrosło ciernie, a zadusiło je. [8] »A insze padły na ziemię dobrą, i dały owoc insze sto, a insze sześćdziesiąt, a insze trzydzieści. [9] »Kto ma uszy słuchać, niech słyszy. [10] »A przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: Przecz w podobieństwach mówisz im? [11] »A on odpowiedając rzekł jim, iż wam dano rozumieć tajemnice królestwa niebieskiego, a onym nie dano. [12] »Bo jeśliby kto miał, dano mu będzie. A kto nie ma, i to co ma wzięto będzie od niego. [13] »Dla tego w podobieństwach jim mówię, iż patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą ani rozumieją. [14] »I wepełnia się na nich proroctwo Ezaiaszowe mówiące: Słuchem usłyszycie a nie zrozumiecie, i widząc ujrzycie, a nie wypatrzycie. [15] »Bo zmięszszało serce ludu tego, i uszyma ciężko słuchali, i oczy swe zamrużyli, aby kiedy nie ujrzeli oczyma, i uszyma usłyszeli, i sercem wyrozumieli, i obróciliby się, a uzdrowił bym je. [16] »Wasze lepak błogie oczy iż widzą, i uszy wasze iż słyszą. [17] »Prawdziwie bo mówię wam, iż mnodzy prorocy i sprawiedliwi żądali widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć co słyszycie, a nie słyszeli. [18] »Wy przeto słuchajcie podobieństwa siejącego. [19] »(Do) każdego słuchającego mowy królestwa a nierozumiejącego, przychodzi złościwy, i wydziera, co posiano w sercu jego; ten jest przy drodze posiany. [20] »A naskaliskach posiany, ten jest kto słowa słucha, i wnet zradością przyjmuje je. [21] »Lecz nie ma korzenia w sobie, ale doczesny jest, gdy bywa utrapienie albo prześladowanie dla słowa, wnet się obraża. [22] »A do ciernia posiany, ten jest, co słucha słowa, lecz troska wieku tego i zwodzenie bogactwa zadusza słowo i bez owocu bywa. [23] »A na ziemię dobrą posiany, ten jest co słowa słucha i rozumie, który więc owoc przynosi i czyni, ten wżdy sto jaki a ten sześćdziesiątny, a ten trzydziestny. [24] »Ine podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie człowieku siejącemu dobre nasienie na roli swej. [25] »A gdy spali ludzie przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał stokłosu wpojśrodek pszenice i poszedł. [26] »A gdy wzeszła trawa i owoc uczyniła, tedy jawił się i stokłos. [27] »Przystąpiwszy lepak niewolnicy domowego gospodarza, rzekli mu: Panie niedobreli nasienie posiałeś na twej roli? Skądże przeto ma stokłos? [28] »A on rzekł im: Nieprzyjaciel człowiek to uczynił. A niewolnicy rzekli mu: Przeto chceszli szedszy wyplewiem ji? [29] »A on rzekł: Nie, żebyście więc wyplewiając stokłos nie powyrywali pospołu znim pszenice. [30] »Niechajcie roście oboje pospołu do żniwa. A czasu żniwa rzekę żeńcom: Zbierzcie pierwej stokłos, i powiążcie ji wsnopy spalić ji, a pszenicę zgromaćcie do spiklerza mego. [31] »Ine podobieństwo przełożył jim mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczyce, które wziąwszy człowiek posiał na roli swej. [32] »Które mniejsze jest ze wszech siemion, lecz gdy uroście więtsze jest ze wszech ziół, i bywa drzewem, że przylatują ptacy niebiescy i gniazda czynią na roszczkach jego. [33] »Ine podobieństwo przełożył jim: Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta skryła we trzy saty mąki, aż ukise wszytko. [34] »To wszytko wymówił Jezus w podobieństwach tłumom, a bez podobieństwa nie mówił im. [35] »Aby się spełniło co rzeczono przez proroka mówiącego: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem skrytości od założenia świata. [36] »Tedy opuściwszy tłumy szedł w dom Jezus. [37] »A przystąpili k niemu uczniowie jego mówiąc: Rospowiedz nam podobieństwo stokłosu polnego [38] »A on odpowiedając rzekł im: on co sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy, rola lepak jest świat. A dobre nasienie, ci są synowie królestwa, a stokłos są synowie złościwego. [39] »A nieprzyjaciel który ji sieje, jest diabeł. Żniwo lepak, skończenie wieku jest, a żeńcy Aniołowie są. [40] »Jako przeto zbierają stokłos i ogniem żgą, tak będzie wskończeniu wieku tego. [41] »Pośle syn człowieczy anioły swoje, i zbiorą z królestwa jego wszytkie zawady i czyniące nieprawość. [42] »I wrzucą je do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie ząb. [43] »Tedy sprawiedliwi zaświecą jako słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy słuchać, niech słyszy. [44] »Zaś podobne jest królestwo niebieskie, skarbowi skrytemu w roli, który nalazłszy człowiek zakrył, i zradości jego idzie i wszytko co ma przedaje, i kupuje rolą onę. [45] »Zaś podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu dobrych pereł, [46] »Który nalazłszy jednę wielce drogą perłę, szedszy przedaje wszytko co ma, i kupuje ją. [47] »Zasię podobne jest królestwo niebieskie, niewodowi zapuszczonemu do morza, i zkażdego rodzaju zbierającemu, [48] »Który gdy się napełnił wywlekli na brzeg, i siedzący zebrali dobre (rzeczy) do sędów, a gniłe precz odrzucili. [49] »Tak będzie w skończeniu wieka. Wynidą aniołowie i wyłączą złościwe zpośrzodku sprawiedliwych, [50] »I wrzucą je do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie ząb. [51] »Zrozumieliście to wszytko? Mówią mu: Tak Panie. [52] »A on rzekł im: Dla tego każdy Doktor nauczon do królestwa niebieskiego, podobny jest człowiekowi domowemu gospodarzowi, który wydawa z skarbu swego nowe (rzeczy) i wiotche. [53] »A gdy skończył Jezus teto podobieństwa, wybrał się z onąd. [54] »I przyszedszy do ojczyzny swej, uczył je w szkole ich, aż się sami dziwowali i mówili: Skąd temu mądrość ta i mocy? [55] »Nie tenli jest cieślin syn? Nie matkęli jego zową Maryą? I bracia jego Jakob i Joses i Symeon i Juda? [56] »I siostry jego nie wszystkieli u nas są? Skąd przeto temu oto to wszytko? [57] »I obrażali się wniem. A Jezus rzekł im: Nie jest prorok beze czci tylko w ojczyźnie swojej, i w domu swojem. [58] »I nie uczynił tam mocy mnogich dla niewiary ich. 
«  Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).