Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 14
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W Onem czasie usłyszał Herod Tetrarch posłuch o Jezusie. [2] »I rzekł sługom swym: Ten jest Johan ponurzyciel, ten powstał od martwych, i dla tego mocy dzieją się w niem. [3] »Bo Herod pojmawszy Johana związał go i posadził w ciemnicy prze Herodiadę żonę Filippa brata swego. [4] »Bo mawiał mu Johan: Nie godzi się tobie mieć jej. [5] »A chcąc go zabić bał się tłumu, iż jako proroka mieli go. [6] »A gdy był dzień narodzenia Herodowego, pląsała córka Herodyady w pojśrodku, i spodobała się Herodowi. [7] »I zatym zprzysięgą obiecał jej dać czego by prosiła. [8] »A ona namówiona od matki swej: Daj mi prawi, tu na misie głowę Johana ponurzyciela. [9] »I zafrasował się król, ale prze klątwę i (dla) siedzących znim roskazał dać (jej). [10] »A posławszy ściął Johana wciemnicy. [11] »I przyniesiono głowę jego na misie, i dano panience, i odniosła matce swej. [12] »A przyszedszy uczniowie jego wzięli ciało jego, i pogrzebli je. I szedszy opowiedzieli Jezusowi. [13] »A usłyszawszy Jezus szedł z onąd w łodzi na puste miejsce osobno. A usłyszawszy tłumy, szły za nim pieszo zmiast. [14] »A wyszedszy Jezus ujrzał tłum wielki i rozżalił się ich, i uzdrowił niemocne ich. [15] »A gdy był wieczor przystąpili k niemu uczniowie jego mówiąc: puste jest miejsce, i godzina już minęła, odpuść tłumy, aby szedszy do wsi kupili sobie jedła. [16] »A Jezus rzekł im: Nie trzeba im iść. Dajcie wy im jeść. [17] »A oni rzekli jemu: Nie mamy tu tylko pięcioro chleba a dwie rybie. [18] »A on rzekł: przynieście mi je sam. [19] »I roskazawszy tłumom sieść na trawie. Wziąwszy pięć chlebów i dwie rybie wejrzawszy wniebo błogosławił, i połamawszy dał uczniom chleby, a uczniowie tłumom. [20] »I jedli wszyscy i najedli się. I nabrali co zbyło ułomków dwanaście koszów pełnych. [21] »A jedzących było jako pięć tysięcy mężów bez niewiast i pacholąt. [22] »I wnet przymusił Jezus ucznie swe wsieść do łodzi, i na przód iść na drugą stronę, ażby rospuścił tłumy. [23] »A odpuściwszy tłumy wszedł na górę osobno modlić się. A gdy był wieczór sam jeden był tam. [24] »A łodź już na śrzod morza była miotana od wałów. Był bo przeciwny wiatr. [25] »Czwartej lepak straży nocnej przyszedł do nich Jezus chodząc po morzu. [26] »A ujrzawszy ji po morzu chodzącego strwożyli się mówiąc, iż obłuda jest. I od strachu krziknęli. [27] »A wnet przemówił k nim Jezus mówiąc: Ufajcie, ja jestem nie bójcie się. [28] »A odpowiedając [P]iotr rzekł mu: Panie jeśli ty jesteś, roskasz mi do siebie przyść po wodach. [29] »A on rzekł: Przyjdzi. I wystąpiwszy z łodzi Piotr, chodził po wodach, (chcąc) przyść do Jezusa. [30] »Lecz widząc wiatr mocny zlękł się, a poczynając tonąć, krzyknął mówiąc: Panie zachowaj mię. [31] »I wnet Jezus ściągnąwszy rękę wziął go, i mówi mu: małowierny, dlaczegoś wątpił? [32] »A gdy wstąpili do łodzi uspokoił się wiatr. [33] »Oni lepak co w łodzi (byli) przyszedszy kłaniali się mu mówiąc: Prawdziwie Boży syn jesteś. [34] »A przeprawiwszy się przyszli do ziemie Gennezaretskiej. [35] »A poznawszy go mężowie miejsca onego posłali po wszytkiej okolicy onej, i przynieśli mu wszytki chore. [36] »I prosili go, aby tylko dotykali się kraju odzienia jego, a którzy się kolwiek dotykali zdrowi byli. 
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).