Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 12
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W Tem czasie szedł Jezus wsoboty przez zboża, a uczniowie jego łaknęli, i naczęli rwać kłosie i jeść. [2] »Faryzeuszowie lepak ujrzawszy rzekli mu: Oto uczniowie twoi czynią czego się nie godzi czynić w sobotę! [3] »A on rzekł im: Nie czytaliście co uczynił Dawid gdy łaknął i którzy z nim? [4] »Jako wszedł w dom Boży, a chleby pokładne jadł, których się mu niegodziło jeść, ani tym którzy znim byli, tylko offiarnikom samym? [5] »Albo nie czytaliście wzakonie, iż offiarnicy wkościele soboty gwałcą, a bez winy są. [6] »Mówię lepak wam, iż nad kościoł więtszy jest tu. [7] »Ale gdybyście wiedzieli co jest: Miłosierdzia chcę, a nie offiary, nigdybyście nie osądzali niewinnych. [8] »Bo panem jest i sobocie syn człowieczy. [9] »A postąpiwszy z onąd przyszedł do szkoły ich. [10] »A oto człowiek był tam rękę mając suchą, i spytali go mówiąc: Godzili się wsoboty uzdrawiać? aby go oskarżyli [11] »A on rzekł im: Który z was człowiek mający jednę owcę, a wpadłaby wsobotę do jamy, a nie wyjąłby jej, i nie podniósł? [12] »Daleko przeto przewysza człowiek owcę. A tak godzi się w soboty dobrze czynić. [13] »Tedy mówi człowiekowi: Ściągni rękę twoję, i ściągnął: i zmocniła się zdrową jako druga. [14] »Faryzeuszowie lepak wyszedszy radę uczynili nań, jak by go zatracili. A Jezus zrozumiawszy zaszedł z onąd. [15] »I szły za nim tłumy mnogie, i uzdrowił wszech ich. [16] »I zagroził im, aby go jawnym nie czynili, [17] »Aby się wypełniło co rzeczono przez Ezaiasza proroka mówiącego: [18] »Oto sługa mój którego obrałem, umiłowany mój w którem sobie polubiła dusza moja. Położę ducha mego nań, a sąd poganom opowie. [19] »Prawować się nie będzie, ani zawoła, ani usłyszy kto naulicach głosu jego. [20] »Trzściny skruszonej nie złamie, a lnu tłającego nie zagasi, aż wyrzuci do zwycięstwa sąd. [21] »I na imię jego pogani ufać będą. [22] »Tedy przywiedzion k niemu opętany, ślepy i niemy, i uzdrowił go, tak iż ślepy i niemy i mówił i widział. [23] »I zumiewały się tłumy wszytkie, a mówiły: Nie tenli jest syn Dawidów? [24] »Faryzeuszowie lepak usłyszawszy mówili: Ten nie wyrzuca czartów, tylko przez Beelzebuba starszego nad czarty. [25] »A wiedząc Jezus myśli jich, rzekł jim: Wszelkie królestwo na części rozdzielone przeciw sobie spustoszeje, i wszelkie miasto albo dom na części rodzielone przeciw sobie, nie ostoi się. [26] »Co jeśli szatan szatana wyrzuca, przeciw sobie jest rozdzielon, jakoż przeto ostoi się królestwo jego? [27] »A jeśli ja przez Beelzebuba wyrzucam czarty, synowie waszy przez kogo wyrzucają? Dlatego ci waszymi będą sędziami. [28] »Jeśli lepak duchem Bożym ja wyrzucam czarty tedyć na was przyszło królestwo Boże. [29] »Albo jako kto może wniść wdom silnego i naczynie jego rozchycić, jeśliby pierwej nie związał silnego, i dopiero dom jego rozchwytawa? [30] »Kto nie jest zemną, przeciw mnie jest, a kto niezbiera zemną rozsypuje. [31] »Przeto mówię wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo odpuszczono będzie ludziom, lecz bluźnierstwo (na) Ducha nie odpuszczono będzie ludziom. [32] »I chociaby kto mówił słowo przeciw synowi człowieczemu, odpuszczono będzie jemu, ktoby lepak rzekł przeciw Duchowi ś. nie będzie odpuszczono jemu, ani w tem to wieku, ani w przyszłem. [33] »Albo czyńcie drzewo dobre i owoc jego dobry, albo czyńcie drzewo złe, i owoc jego zły. Bo z owocu drzewo poznano bywa. [34] »Wyrodkowie żmijowi, jako możecie dobrze mówić złościwi będąc? Bo z obfitości serca usta mówią. [35] »Dobry człowiek z dobrego skarbu wypuszcza dobroci, a złośliwy człowiek ze złego skarbu wypuszcza złość. [36] »Mówię lepak wam iż wszelkie słowo próżne któreby mówili ludzie, oddadzą z niego liczbę w dzień sądny. [37] »Bo z swoich słów usprawiedliwisz się, i z słów swoich osądzisz się. [38] »Tedy odpowiedzieli niektórzy z Księżej, i Faryzeuszów mówiąc: uczycielu chcemy od ciebie znamię widzieć. [39] »A on odpowiedając jim rzekł: Ród zły i cudzołożny znamienia szuka, a znamię nie będzie mu dano, tylko znamię Jony proroka. [40] »Bo jako był Jona w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy, tak będzie syn człowieczy w sercu ziemie trzy dni i trzy nocy. [41] »Mężowie Niniwitscy powstaną wsądzie zrodem tym i osądzą ji, iż pokajali się na przepowiedanie Jony. A oto więcej niż Jona tu. [42] »Królowa (z) południa wstanie wsądzie zrodem tym i osądzi ji, iż przyszła skońca ziemie słuchać mądrości Solomonowej, a oto więcej niż Solomon tu. [43] »Gdy nieczysty duch wyjdzie od człowieka, przechadza się po bezwodnych miejscach, szukając odpoczynienia, a nie najduje. [44] »Tedy mówi: Nawrócę się do domu mego skądem wyszedł. I przyszedszy najduje próżny, i wymieciony a ochędożony. [45] »Tedy idzie i przypojmuje z sobą siedm drugich duchów gorszych niż sam, a wszedszy mieszkają tam. [46] »I bywają ostanki człowieka onego gorsze niż początki. Tak będzie rodowi temu złościwemu. [47] »A gdy on jeszcze mówił tłumom, oto matka jego i bracia jego stali na dworze szukając znim mówić. [48] »I rzekł mu niektóry: Oto matka twoja i bracia twoi na dworze stoją szukając cię. A on odpowiedając mówiącemu rzekł: Kto jest matka moja, i którzy są bracia moi? [49] »A ściągnąwszy rękę swoję na ucznie swe rzekł: Owo matka moja i bracia moi. [50] »Bo ktokolwiek by czynił wolą Ojca mego niebieskiego, ten mi bratem i siostrą i matką jest. 
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).