Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 2
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A dnia trzeciego odbywały się w Kanie galilejskiej gody weselne, i była tam Matka Jezusowa. [2] »Zaproszono też na gody i Jezusa wraz z uczniami Jego. [3] »A gdy zabrakło wina, Matka Jezusowa rzecze do Niego: Wina nie mają. [4] »Jezus zaś odpowiada Jej: Mnie to zostaw, Niewiasto; nie nadeszłaż jeszcze godzina moja? [5] »Mówi tedy Matka Jego do sług: Zróbcie, cokolwiek wam poleci. [6] »A stało tam sześć stągwi kamiennych dla obrzędowych obmywań żydowskich; każda z nich zawierała po dwa lub po trzy wiadra. [7] »Jezus mówi do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. [8] »{Jezus} tedy rzecze im: Zaczerpnijcie teraz, i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. [9] »A kiedy gospodarz wesela skosztował wody, przemienionej w wino, - a nie wiedział, skądby się wzięło, wiedzieli zaś słudzy, co wodę czerpali. Odzywa się do pana młodego gospodarz wesela, [10] »i mówi doń: Każdy człowiek najpierw stawia dobre wino, a gorsze dopiero, gdy sobie podpiją; ty {zaś} dobre wino zachowałeś na sam koniec! [11] »Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie galilejskiej, i objawił chwałę swoją, - i uwierzyli weń uczniowie Jego. [12] »Potem udał się On sam i Matka Jego i Jego bracia i uczniowie Jego, do Kafarnaum, gdzie jednak zabawili krótko. [13] »A zbliżała się Pascha żydowska; Jezus przeto wybrał się do Jerozolimy. [14] »I znalazł w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie, i tych, co pieniądze zmieniali, siedzących. [15] »Skręciwszy więc {jakby} bicz z powrózków, wypędził z świątyni wszystkich, a także owce i woły; rozsypał też drobny pieniądz zmieniającym, a stoliki powywracał; [16] »do sprzedających zaś gołębie rzekł: Zabierzcie to stąd; {i} nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim. [17] »Wspomnieli {tedy} uczniowie Jego, iż napisano: »Żarliwość o dom twój pożera Mnie«. [18] »Judejczycy więc odezwali się i mówili do Niego: Jakiż znak dasz nam na dowód, że to czynić możesz? [19] »Jezus odparł i rzekł im: Rozwalcie ten przybytek, a Ja w trzech dniach go postawię. [20] »Judejczycy zaś odpowiedzieli: Czterdzieści sześć lat temu zaczęto budować ten przybytek, a Ty w trzech dniach chcesz go odbudować? [21] »Lecz On mówił o przybytku Ciała swego. [22] »Toteż gdy z martwych powstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że o tem mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus. [23] »A podczas pobytu Jego w Jerozolimie, w dniu świątecznym Paschy, wielu uwierzyło w Imię Jego, ponieważ widzieli Jego cuda, które działał. [24] »Ale sam Jezus nie zwierzał się im, bo znał wszystkich, [25] »i nie trzeba Mu było niczyjego świadectwa o człowieku, gdyż sam wiedział, co się kryje w człowieku. 
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl