Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 1
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo; [2] »Ono to było na początku u Boga. [3] »Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, co się stało, [4] »w Niem było Życiem; a Życie było Światłem ludzi, [5] »a Światło świeci w ciemności, a ciemność Go nie ogarnęła. [6] »Człowiek stał się wysłańcem Bożym; na imię mu {było) Jan. [7] »Ten przyszedł dla świadectwa, by świadczyć o Świetle, aby wszyscy przezeń wierzyli. [8] »Nie był on Światłem, ale miał świadczyć o świetle. [9] »Było Światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi. [10] »Ono było na świecie, bo świat przez Nie jest stworzon, ale świat Go nie poznał. [11] »Przyszło do swego domu, ale swoi Go nie przyjęli. [12] »Tym zaś wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, by się stali synami Bożymi, tym, co wierzą w Imię Jego, [13] »którzy nie ze krwi, ani z pożądliwości ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. [14] »A Słowo stało się ciałem, i mieszkało między nami; i oglądaliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. [15] »O Nim świadczy Jan, gdy wołał, mówiąc: On to był, o którym mówiłem {wam}: »Ten, co przyjdzie po mnie, istniał przede-mną, bo pierwej był ode-mnie«; [16] »bo z Jego pełności wszyscyśmy wzięli, i to łaskę po łasce. [17] »Albowiem zakon dan jest przez Mojżesza, łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. [18] »Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, co jest na łonie Ojca, On sam Go objawił. [19] »A takie świadectwo wydał Jan, gdy Judejczycy z Jerozolimy wysłali doń kapłanów i lewitów z zapytaniem: Ktoś Ty jest? [20] »A on wyznał i nie zaprzeczył, ale wyznał: Nie jestem ja Chrystusem. [21] »Zapytali go tedy: Cóż więc? Eliaszem ty jesteś? - I odrzekł: Nie jestem. Czy jesteś ty <zapowiedzianym> prorokiem? - I odpowiedział: Nie. [22] »Rzekli mu więc: Kimże jesteś? byśmy odpowiedź mogli dać tym, którzy nas wysłali; co mówisz sam o sobie? [23] »Jam głos, - odrzekł - co woła na pustkowiu: »Drogę prostujcie Panu«, jako mówił Izajasz prorok. [24] »A wysłańcy należeli do grona faryzeuszów. [25] »Toteż postawili mu pytanie i rzekli doń: Dlaczego więc chrzcisz, jeśli nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani <zapowiedzianym> prorokiem? [26] »Odpowiedział im Jan, mówiąc: Ja chrzczę wodą; {ale} w pośród was stanął Ten, którego wy nie znacie; [27] »{Tenci jest}, który przyjdzie po mnie, {który istniał przedemną}, a jam niegodzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jego. [28] »To działo się w Betanii, za Jordanem, gdzie Jan chrztu udzielał. [29] »Dnia następnego widzi {Jan} Jezusa, przychodzącego doń, i rzecze: Oto Baranek Boży, - (oto), który gładzi grzech świata! [30] »Tenci jest, o którym mówiłem: Po mnie przyjdzie mąż, co istniał przedemną, bo pierwej był ode-mnie; [31] »ja Go wprawdzie nie znałem, ale dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby On mógł się ukazać Izraelowi. [32] »Jan też dał świadectwo, mówiąc: Widziałem Ducha, spływającego z nieba, jakby gołębica, i pozostawał na Nim. [33] »Ja Go wprawdzie nie znałem, ale Ten, który mnie posłał chrzcić wodą, Ten mi powiedział: »Nad kim zobaczysz Ducha spływającego i pozostającego na Nim, Ten chrzcić będzie Duchem Świętym«. [34] »I sam to widziałem i jestem świadkiem, że ten jest Synem Bożym. [35] »Następnego dnia znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. [36] »A utkwiwszy wzrok w Jezusa przechodzącego, rzecze: Oto Baranek Boży! [37] »A słowa jego usłyszeli dwaj uczniowie i poszli za Jezusem. [38] »Jezus zaś odwrócił się, a widząc, że idą za Nim, mówi do nich: Czego szukacie? - A oni rzekli doń: Rabbi, - to znaczy: Mistrzu, - gdzie mieszkasz? [39] »Chodźcie, - mówi im - a zobaczycie. Poszli <tedy> i zobaczyli, gdzie przebywał, i dzień ów spędzili przy Nim; - {a} była godzina prawie dziesiąta. [40] »A jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa janowe i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. [41] »On to, znalazłszy najpierw brata swego Szymona, rzecze mu: Znaleźliśmy Mesyasza, to znaczy Chrystusa. [42] »{I} przywiódł go do Jezusa. {A} Jezus, utkwiwszy weń wzrok swój, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jana; ty zwan będziesz Kefas, to znaczy Piotr-Opoka. [43] »Dnia następnego zamierzał Jezus pójść do Galilei; znajduje też Filipa, i mówi doń: Pójdź za Mną. [44] »A Filip pochodził z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. [45] »Filip, znalazłszy Natanaela, rzecze doń: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. [46] »Ale Natanael mu odparł: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz. [47] »Jezus, ujrzawszy Natanaela, zbliżającego się ku Niemu, mówi o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym niemasz zdrady. [48] »Skądże Mnie znasz? - pyta Go Natanael. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zanim cię Filip wezwał, gdyś był pod drzewem figowem, widziałem cię. [49] »Natanael odezwał się doń {i rzekł}: Mistrzu, Tyś jest Syn Boży; Tyś jest król Izraela! [50] »Jezus odpowiedział i rzekł doń: Wierzysz dlatego, żem ci powiedział, <iż> widziałem cię pod drzewem figowem? Większe rzeczy ujrzysz! [51] »Mówił mu także: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna człowieczego. 
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl