Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 12
«  Ewangelia Jana 11 Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w sześć dni przed Paschą przybył Jezus do Betanii, gdzie był {zmarły} Łazarz, którego {Jezus} wskrzesił <z martwych>. [2] »I przygotowano tam ucztę dla Niego: Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, co z Nim współbiesiadowali. [3] »Marya zaś wzięła funt wonnego olejku spikanardowego, <bardzo> drogiego, i namaściła nogi Jezusa, i wytarła nogi Jego włosami swoimi; a dom napełnił się wonnością <owego> olejku. [4] »Jeden zaś z uczniów Jego, Judasz z Karyotu, który miał Go zdradzić, rzecze: [5] »Czemu nie sprzedano tego wonnego olejku za trzysta denarów, i nie rozdano ubogim? [6] »To zaś mówił nie dlatego, żeby mu chodziło o ubogich, ale że był złodziejem, a mając mieszek, sprzeniewierzał datki. [7] »Jezus atoli rzekł: Daj(cie) jej pokój, boć zachowała to na dzień mego pogrzebu. [8] »Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, Mnie zaś nie zawsze macie. [9] »A wielka rzesza Judejczyków dowiedziała się, że tam przebywa. Zeszli się przeto nietylko dla Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, którego On wskrzesił z martwych. [10] »A przedniejsi kapłani uchwalili zgładzić także Łazarza, [11] »gdyż z powodu niego wielu odstępowało Judejczyków, i wierzyło w Jezusa. [12] »{A} nazajutrz wielka rzesza, która się zebrała na święto, dowiedziawszy się, że Jezus przychodzi do Jerozolimy, [13] »wzięła gałązki palmowe, i wyszła na Jego spotkanie i wołała: Hosanna! »Błogosławiony, co idzie, w imię Pana!« Król Izraela! [14] »A znalazłszy oślę, Jezus siadł na nie, jak było napisane: [15] »»Nie bój się, córo Syonu! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy«. [16] »Tego uczniowie Jego z początku nie rozumieli;, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że tak było o Nim napisane, i że tak Mu uczynili. [17] »Oświadczył się więc lud, który był przy Nim, kiedy Łazarza wywołał z grobu, i wzbudził Go z martwych. [18] »Z tego powodu nawet rzesza wyszła na Jego spotkanie, bo się dowiedziała, że On ten cud uczynił. [19] »Faryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, że nic sprawić nie możemy! Oto świat {cały} poszedł za Nim. [20] »A między tymi, co przybyli składać hołdy w dzień świąteczny, byli niektórzy Hellenowie. [21] »Oni to przystąpili do Filipa, z Betsaidy galilejskiej, i poprosili Go, mówiąc: Panie! pragnęlibyśmy zobaczyć Jezusa. [22] »Filip idzie i powiada Andrzejowi; Andrzej znowu wraz z Filipem <idą, i> mówią Jezusowi. [23] »A Jezus odezwał się do nich i rzekł: Nadeszła godzina, by Syn człowieczy był uwielbion! [24] »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeśli ziarno pszeniczne nie padnie w ziemię i nie umrze, pozostaje samo jedno; jeśli jednak umrze, obfity plon przynosi. [25] »Kto miłuje duszę swoją, straci ją; a kto gardzi duszą swą na tej ziemi, zachowa ją na żywot wieczny. [26] »Ktoby Mi chciał służyć, niech Mnie naśladuje, a gdzie Ja jestem, tam będzie i sługa mój; <a> jeśli kto będzie Mi służył, uczci go Ojciec {mój}. [27] »Dusza moja teraz strwożona! I czyż może powiem: »Ojcze, wybaw Mnie z tej godziny«? Przecież przyszedłem dlatego, na tę godzinę. [28] »Ojcze, uwielbij Imię swoje! Rozległ się tedy głos z nieba: »I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię«. [29] »Toteż lud, który stał i słyszał, twierdził, że zagrzmiało; inni {zaś} mówili: Anioł do Niego przemówił. [30] »Jezus odpowiedział i rzekł: Nie dla Mnie ten głos się odezwał, ale dla was. [31] »Teraz rozstrzyga się los <tego> świata, teraz władca tego świata będzie precz wyrzucon. [32] »A Ja, gdy nad ziemią zawisnę, wszystko do Siebie pociągnę. [33] »To zaś wyrzekł, by wyjawić, jaką śmiercią miał umrzeć. [34] »<Ale> rzesza Mu odpowiedziała: Słyszeliśmy z księgi prawa, że Chrystus trwa wiecznie; jakże więc Ty powiadasz: »Trzeba, aby wywyższono Syna człowieczego«? - Kimże jest ów Syn człowieczy? [35] »A Jezus im rzekł: Światło jest wśród was jeszcze przez czas krótki. Pielgrzymujcie, dopóki macie Światło, aby was ciemność nie zaskoczyła; kto bowiem chodzi w ciemności, nie wie, dokąd dąży. [36] »Jak długo macie Światło, wierzcie w <to> Światło, byście się stali synami Światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi. [37] »A chociaż <On> tak liczne cuda zdziałał w ich obecności, nie wierzono jednak w Niego; [38] »aby się spełniły słowa Izajasza proroka, które rzekł: »Panie! któż naszej uwierzył przemowie? A ramię Pańskie komuż objawiono«? [39] »Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: [40] »»Pan zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, by wzrokiem nie dostrzegli, a sercem nie pojęli, by się nie nawrócili; - i abym ich nie zleczył«. [41] »To wyrzekł Izajasz, ponieważ oglądał chwałę Jego i o Nim przepowiadał. [42] »Pomimo to wielu nawet z pośród członków Sanhedrynu, uwierzyło w Niego, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wykluczono z bóżnicy. [43] »Albowiem więcej umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. [44] »Tymczasem Jezus wołał i mówił: [45] »Kto wierzy we Mnie, nie we Mnie wierzy, ale w Tego, który Mnie posłał; a kto Mnie ogląda, ogląda Tego, który Mnie posłał. [46] »Ja, Światło, przyszedłem na <ten> świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we Mnie wierzy. [47] »A ktoby słuchał nauk moich, ale nie przestrzegał, tego Ja nie sądzę; albowiem nie przyszedłem sądzić świata, ale świat zbawić. [48] »Kto Mną gardzi i nauk moich nie przyjmuje, ma swego sędziego: nauka, którą głosiłem, ona go sądzić będzie w dniu ostatecznym; [49] »gdyż Ja nie mówiłem ze Siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On to dał mi przykazanie, co mam mówić i co opowiadać. [50] »Wiem, zaś, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. A przeto cokolwiek Ja mówię, jako Mi Ojciec powiedział, tak mówię. 
«  Ewangelia Jana 11 Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl