Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Jana » Rozdział 13
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »<A> przed świętem Paschy, Jezus - wiedząc, ze nadchodzi godzina Jego, aby z tego świata odszedł do Ojca, - umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. [2] »A podczas wieczerzy - gdy już szatan sercu Judasza, syna Szymona z Karyotu, poddał był myśl, by Jezusa zdradził, [3] »w przekonaniu, iż Ojciec oddał Mu w ręce wszystko, i że od Boga wyszedł i do Boga wraca, [4] »wstaje od wieczerzy i składa swe szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się. [5] »Potem nalewa wody do miednicy, i zaczyna umywać nogi uczniom, i wycierać prześcieradłem, którem się przepasał. [6] »Zbliża się przeto do Szymona Piotra; ale Piotr Mu mówi: Panie, Ty mnie nogi chcesz umyć!? [7] »Jezus odezwał się i rzekł doń: Co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz później. [8] »Piotr Mu rzecze: Nie, przenigdy, nie będziesz mi nóg umywał! Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze Mną. [9] »Szymon Piotr Mu powiada: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę! [10] »Jezus mu mówi: Kto się wykąpał potrzebuje tylko nogi sobie umyć, a już cały jest czysty. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy. [11] »Wiedział bowiem kto Go zdradzi; dlatego rzekł: »nie wszyscy jesteście czyści«. [12] »Gdy więc umył im nogi i przywdział swe szaty i zajął znowu miejsce za stołem, przemówił do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? [13] »Wy Mnie nazywacie Mistrzem i Panem, i dobrze mówicie, boć jestem. [14] »Jeśli więc Ja, Pan i Mistrz, umyłem wasze nogi, to i wy powinniście nawzajem nogi sobie umywać. [15] »Albowiem dałem wam przykład, abyście, jakom Ja wam uczynił, tak i wy czynili. [16] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł większy od tego, który go posłał. [17] »Błogosławieni jesteście, jeśli to rozumiecie, i jeśli według tego będziecie postępować. [18] »Nie mówię o was wszystkich. Wiem Ja, kogo wybrałem; wszelako niechże się spełni Pismo: »Ten, co pożywa chleba mego, podniósł na Mnie piętę swoją«. [19] »Mówię wam już teraz, zanim to nastąpi, abyście - gdy się stanie - uwierzyli, że to Ja jestem. [20] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto przyjmuje mego wysłannika. Mnie przyjmuje; kto zaś Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, co Mnie posłał. [21] »Po tych słowach Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi! [22] »Uczniowie więc spojrzeli po sobie, niepewni, o kim mówi. [23] »{A} jeden z uczniów Jego, którego Jezus miłował, siedział po prawicy Jezusa. [24] »Skinął więc Szymon Piotr na niego i szepnął mu: <Zapytaj>: »któż to«, o kim mówi? [25] »A on, wsparłszy się <tak> o pierś Jezusa, pyta Go: Panie, któż to? [26] »Jezus <zaś> odpowiada {mu}: Tenci jest, komu Ja podam umoczony kąsek chleba. I umoczywszy kąsek <bierze i> daje Judaszowi, synowi Szymona z Karyotu. [27] »A po kąsku dopiero wszedł w niego szatan. Jezus <więc> mówi doń: Czyń zaraz, co czynić zamierzasz. [28] »Żaden wszakże z biesiadników nie zrozumiał, w jakim celu rzekł to do niego. [29] »A ponieważ Judasz dzierżył trzos, przeto niektórzy mniemali, że Jezus mu powiedział: Zakup, czego nam potrzeba na święto, - lub, aby ubogim co rozdał. [30] »On zaś, spożywszy kąsek, natychmiast wyszedł. A była noc. [31] »A po jego wyjściu rzecze Jezus: Teraz Syn człowieczy jest uwielbion, a i Bóg w Nim jest uwielbion! [32] »{Jeśli Bóg w Nim jest uwielbion}, to Bóg Go uwielbi w Sobie, i natychmiast Go uwielbi. [33] »Synaczkowie! Niedługo już będę z wami; będziecie Mnie szukali, ale - jak to Judejczykom powiedziałem: »dokąd Ja idę, wy się dostać nie możecie« - i wam teraz mówię. [34] »Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom Ja was umiłował, byście i wy wzajemnie się miłowali. [35] »Po tem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. [36] »Szymon Piotr pyta Go: Panie, dokąd idziesz? Jezus {maj odpowiedział: Dokąd {Ja} idę, ty obecnie ze Mną pójść nie możesz; pójdziesz jednak później. [37] »Piotr Mu rzecze: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z Tobą? Życie me dam za Ciebie! [38] »Jezus {mu} odpowiada: Życie twe za Mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: kur nie zapieje, a ty się po trzykroć Mnie zaprzesz. 
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl