Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 16
«  Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A mówił też do uczniów {swoich}: Pewien człowiek był bogaty i miał włodarza, którego przed nim oskarżono, iż trwonił dobra jego. [2] »Przywoławszy go przeto, rzekł doń: Cóżto ja słyszę o tobie? Zdaj sprawę z włodarstwa twego, albowiem już dłużej nie możesz włodarzyć. [3] »Włodarz zaś mówił do siebie: Co ja pocznę, gdy pan mój odbierze mi włodarstwo? Kopać nie mam siły; żebrać się wstydzę. [4] »Wiem, co uczynię, aby przyjęli mnie do swych domów, gdy będę złożony z włodarstwa. [5] »Przywołał przeto z osobna każdego z dłużników swego pana. Pierwszego zapytał: Ile winieneś panu mojemu? [6] »A on rzekł: Sto baryłek oliwy. <On> zaś mu powiedział: Bierz swój zapis, siadaj zaraz i pisz: pięćdziesiąt. [7] »Następnie zapytał drugiego: A tyś ile winien? On zaś odrzekł: Sto miar pszenicy. Rzekł {też} do niego: Bierz swój zapis i napisz: Ośmdziesiąt. [8] »A pan pochwalił przewrotnego włodarza za to, że przebiegle postąpił; albowiem synowie tego świata Są przebieglejsi, gdy chodzi o im podobnych, niż synowie światłości. [9] »A Ja wam powiadam: Czyńcie sobie przyjaciół ze zwodniczych bogactw, aby po śmierci przyjęto was do przybytków wiecznych. [10] »Kto wierny jest w najdrobniejszej rzeczy, bywa i w większej wierny; kto zaś jest nieuczciwy w drobnej rzeczy, bywa i w większej nieuczciwy. [11] »Jeśli więc w zwodniczych bogactwach nie byliście wierni, to któż wam zawierzy prawdziwe? [12] »A jeśli w cudzem nie okazaliście wierności, to któż wam wasze powierzy? [13] »Żaden sługa nie może dwom panom służyć; bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym trzymać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. [14] »A temu wszystkiemu przysłuchiwali się <też> faryzeusze; będąc zaś skąpcami, szydzili sobie z Niego. [15] »Rzekł więc do nich: Wy się podajecie przed ludźmi za sprawiedliwych, ale Bóg zna serca wasze: bo co wśród ludzi [uchodzi za] wyniosłe, [jest] obrzydliwością przed Bogiem. [16] »Zakon i prorocy... aż do Jana; odtąd królestwo Boże jest opowiadane, a każdy mu gwałt zadaje. [17] »Łatwiej jednak przeminą niebo i ziemia, niżby zginąć miała jedna kreska z prawa. [18] »Każdy, ktoby oddalił żonę swoją, a innąby pojął, cudzołoży; ktoby zaś oddaloną przez męża poślubił, cudzołoży. [19] »Człowiek pewien był bogaty, a ubierał się w purpurę i bisior, i codzień ucztował <wesoło> i wystawnie. [20] »{Był} też pewien żebrak, imieniem Łazarz, {który} leżał u bramy <pałacu> jego, pokryty ranami, [21] »i pragnął nasycić się {okruszynami}, co spadały ze stołu bogacza, {lecz nikt mu nie dawał}; natomiast, nawet psy przychodziły i <chciwie> lizały rany jego. [22] »Zdarzyło się tedy, że <ów> żebrak umarł, i aniołowie ponieśli go na łono Abrahama; umarł też i bogacz, i pochowano go [w piekle]. [23] »A cierpiąc <w piekle> męki, podniósł on swe oczy, i zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie. [24] »Toteż zawołał on, mówiąc: Ojcze Abrahamie! Zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec palca swego, i zwilżył język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu. [25] »Abraham {mu} jednak odrzekł: Synu, wspomnij, że za życia swego tyś otrzymał swą szczęsną dolę, a Łazarz podobnie niedolę; teraz zaś on <tu> ma pociechę, a ty męki cierpisz. [26] »A przy tem wszystkiem, wielka otchłań ustalona jest między nami a wami, tak iż ci, którzyby chcieli, nie mogą stąd przenieść się do was, ani stamtąd do nas się przeprawić. [27] »Ale on odparł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, [28] »mam bowiem pięciu braci, aby ich upomniał, by i oni nie dostali się na to miejsce męki. [29] »Abraham jednak odpowiedział {mu}: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. [30] »Ale on mówił: <Ach> nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby kto ze zmarłych do nich się udał, będą pokutowali. [31] »On mu jednak odrzekł: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nie uwierzą nawet, gdyby kto ze zmarłych powstał. 
«  Ewangelia Łukasza 15 Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl