Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Marka » Rozdział 16
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy zaś szabat minął, Marya Magdalena i Marya, matka Jakóba, i Salome zakupiły wonności, by pójść i namaścić Go. [2] »Wczesnym tedy rankiem, w niedzielę, przychodzą one do grobu {już} po wschodzie słońca. [3] »Mówiły zaś między sobą: Kto nam odwali kamień od otworu grobowego? [4] »I podniósłszy oczy spostrzegły, że kamień był odwalony, a był on bardzo wielki. [5] »Weszły tedy do grobu i po prawej stronie ujrzały młodzieńca siedzącego, odzianego w białą szatę, i zdumiały się. [6] »On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Powstał z martwych; niemasz Go tu! Oto miejsce, gdzie Go złożono! [7] »Atoli idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi: »Idzie przed wami do Galilei; tam Go zobaczycie, jak wam zapowiedział«. [8] »[One] więc wyszły, i uciekły od grobowca, bo zdjął je strach i zdumienie; i nikomu nic nie mówiły, bały się bowiem. [9] »{A po zmartwychwstaniu, nad ranem w niedzielę, ukazał się najpierw Maryi Magdalenie, z której wypędził był siedm czartów. [10] »Ona, odszedłszy, oznajmiła tym, co z Nim byli, a którzy się smucili i płakali. [11] »Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. [12] »A potem dwom z pomiędzy nich ukazał się w drodze, w zmienionej postaci, kiedy szli na wieś. [13] »Oni także wróciwszy, oznajmili innym; ani im nie dano wiary. [14] »Wreszcie ukazał się owym Jedenastu, gdy się społem posilali, i wyrzucał im niedowiarstwo i upór serca, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli po zmartwychwstaniu}. [15] »{I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszemu stworzeniu. [16] »Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie; a kto nie uwierzy, będzie potępion. [17] »A tym, co uwierzyli, takie znaki towarzyszyć będą: w Imieniu mojem czarty wyrzucać będą; nowymi językami mówić będą; [18] »węże <do rąk> będą brali, a gdyby nawet truciznę wypili, <napewno> nie zaszkodzi im; na chorych ręce kłaść będą, a dobrze będą się mieli}. [19] »{A gdy do nich przemówił Pan Jezus, został wzięty do nieba, i zasiadł na prawicy Bożej}. [20] »{A oni poszli i przepowiadali wszędzie; Pan zaś współdziałał i mowę utwierdzał przez cuda, w ślad za nimi idące}. 
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl