Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Marka » Rozdział 15
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A zaraz z rana, przedniejsi kapłani wraz z starszymi i uczonymi, i cały Sanhedryn, uczyniwszy naradę, związanego Jezusa poprowadzili i wydali w ręce Piłata. [2] »Piłat tedy zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? - A On odpowiadając mu rzecze: Sam mówisz. [3] »A przedniejsi kapłani oskarżali Go o wiele rzeczy. [4] »Piłat więc ponownie zapytał Go, {mówiąc}: Nic nie odpowiadasz? Patrz, ile Ci zarzutów stawiają! [5] »Jezus jednak nic więcej nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. [6] »A ze względu na święto ułaskawiał im {zwykle} jednego z więźniów, o któregoby prosili. [7] »Był zaś niejaki, imieniem Barabasz, wtrącony do więzienia razem z powstańcami, którzy się dopuścili mordu podczas rokoszu. [8] »Gdy więc lud się zebrał, zaczęto się domagać tego, co im {zawsze} zwykł był czynić. [9] »Piłat przeto odezwał się do nich, mówiąc: Chcecie, wypuszczę wam Króla żydowskiego? [10] »Wiedział bowiem, że Go przedniejsi kapłani przez zazdrość wydali. [11] »Ale przedniejsi kapłani podburzyli pospólstwo, by raczej ułaskawił im Barabasza. [12] »Piłat atoli znowu przemówił i zapytał ich: Cóż więc {chcecie}, bym uczynił z <Tym, którego nazywacie> Królem żydowskim? [13] »A oni ponownie zawołali: Ukrzyżuj Go! [14] »Piłat tedy im mówił: Cóż więc złego On uczynił? Ale oni jeszcze bardziej krzyczeli: Ukrzyżuj Go? [15] »Piłat zatem, chcąc dogodzić tłumom, ułaskawił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał na śmierć krzyżową. [16] »Żołnierze tedy odprowadzili Go <do wnętrza> na dziedziniec pretoryum. I zwołują całą kohortę; [17] »i przyodziewają Go w purpurę, i wkładają Mu koronę z cierni, którą spletli. [18] »Zaczęli też pozdrawiać Go: Witaj, Królu żydowski! [19] »I bili Go trzciną po głowie, i plwali na Niego, a klękając oddawali Mu pokłon. [20] »A kiedy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę, i ubrali Go w Jego własne szaty. I wyprowadzają Go, aby Go ukrzyżować. [21] »I zmuszają przechodnia, niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł krzyż Jego. [22] »I wiodą Go na miejsce Golgoty, to znaczy na miejsce Kalwaryi. [23] »I dawali Mu {do picia} wino, zaprawione mirrą; ale <On> nie przyjął. [24] »I krzyżują Go, i dzielą szaty Jego, rzucając o nie los, kto ma co wziąć. [25] »A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowano. [26] »Napis zaś Jego winy był taki: »Król żydowski«! [27] »I krzyżują z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy Jego. [28] »{I spełniło się Pismo, które mówi: »I zaliczono Go w poczet złoczyńców«}. [29] »A ci, co obok przechodzili, bluźnili Mu, i kiwając głowami swemi, mówili: Hej! Ty, co rozwalasz przybytek, i w trzech dniach odbudowujesz, [30] »wybaw samego Siebie, zstępując z krzyża! [31] »Również i przedniejsi kapłani wraz z uczonymi, urągając, między sobą mówili: Innych wybawiał; Siebie samego wybawić nie może! [32] »Niechże <ten> Chrystus, <ten> król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy widzieli i uwierzyli! - Nawet i ci lżyli Go, którzy razem z Nim byli ukrzyżowani. [33] »A gdy nadeszła szósta godzina, całą krainę zaległy ciemności, aż do godziny dziewiątej. [34] »A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus silnym głosem, {mówiąc}: »Eloi, Eloi, lama sabachtani«, to jest w przekładzie: »Boże mój, Boże mój, czemuś Mię opuścił«? [35] »Niektórzy zaś ze stojących, słysząc to, mówili: On wzywa Eliasza! [36] »Przybiegł więc jeden {i}, napełniwszy gąbkę octem, nałożył ją na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie! Obaczmy, czy przyjdzie Eliasz, by Go uwolnić. [37] »A Jezus zawoławszy silnym głosem, skonał. [38] »A zasłona przybytku rozdarła się na poły, od góry aż do dołu. [39] »Setnik też, który stał naprzeciwko <Niego>, gdy ujrzał, że tak {wołając} skonał, rzekł: Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym! [40] »A były i niewiasty, które się przypatrywały z daleka; między niemi (była) i Marya Magdalena i Marya, matka Jakóba Mniejszego oraz Józefa, i Salome; [41] »<one to> Mu towarzyszyły, gdy był w Galilei, i usługiwały Mu; wiele też innych, które wraz z Nim wybrały się do Jerozolimy. [42] »A gdy już wieczór nastawał, ponieważ było to »Przygotowanie«, to jest dzień przed szabatem [43] »przyszedł Józef z Arymatei, wybitny radca Sanhedrynu, który także oczekiwał królestwa Bożego, i odważnie wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. [44] »Piłat zaś zdziwił się, czyby już mógł umrzeć; przywoławszy więc setnika, zapytał go, czyby już umarł. [45] »A upewniony przez setnika, darował ciało Józefowi. [46] »A {Józef} zakupił prześcieradło, i zdjąwszy Go, obwinął prześcieradłem i złożył w grobie, który był wykuty w skale; a przed wejściem do grobu zatoczył kamień. [47] »A Marya Magdalena i Marya, matka Józefa, patrzyły, gdzie Go pogrzebano. 
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl